29 april 2009

Ska vi skippa ekomaten, Marit Paulsen?

Marit Paulsen bryr sig inte särskilt mycket om IPRED-frågan, och det stör mig. Men när hon får prata om ett område som hon brinner för, som matodling och fattigdomsbekämpning, så visar hon hur fullkomligt lysande hon är på att omsätta liberala ståndpunkter i ord som vanligt folk förstår. Det blir snudd på poesi när hon dissar ekologisk matodling och närproducerat:

Hur vi än vänder och vrider oss ger ekoodling en kraftig skördeminskning. Skördarna blir från hälften till tre fjärdedelar av den skörd som konventionell odling ger. Ska vi odla ekologisk mat, äta GI-dieter och dessutom odla drivmedel till våra bilar – när det leder till att de fattiga får svälta? Mitt svar är nej. Vi måste maximera avkastningen på varje odlad jordbruksplätt och då är ekologiskt producerad mat inte lösningen.

(...)

Det är klart att man ska njuta av att äta närodlat om man kan. Samtidigt ska man ha i minnet att om man tar bilen till den lilla gårdbutiken och köper tomater eller majskolvar, hur mycket klimatfarlig energi drar då inte varje tomat eller majskolv.

Läs hela.

28 april 2009

Stoppa telekompaketet - fort!

Den 5 maj förlorar vi vår rätt att ladda upp och ladda ner vad vi vill, och operatörerna vinner rätten att filtrera, blockera och stänga av folk från Internet. Detta om det hemska telekompaketet går igenom.

Det finns räddning, men tiden är nu knapp! 39 europaparlamentariker måste skriva på ett yrkande att bifalla det så kallade tillägg 166, och det måste vara inlämnat imorgon onsdag kl 12.00! HAX skriver mer om detta, och betydligt mer begripligt än jag.

Det är Christofer Fjellner (m) som har tagit initiativet och har pappret på sitt kontor. Nu gäller det att vi alla försöker påverka de parlamentariker som ligger dem närmast! Se till att de skriver på pappret, för nu är det bråttom!

Olle Schmidt (fp) har tidigare deklarerat att han stödjer 166:an, så jag utgår ifrån att han skriver på om han bara finns på plats. Eva-Britt Svensson (v) skrev 166:an, så henne kan vi nog också räkna med.

Låt EU-flaggan vaja sida vid sida med den svenska flaggan!

På gårdagens kommunfullmäktige ställde jag följande interpellation (fråga) till Johan Persson (s), kommunstyrelsens ordförande:

För några år sedan valde Kalmar kommun på förekommen anledning att hissa den svenska flaggan sida vid sida med den kinesiska – symbolen för världens största diktatur. Som liberal gjorde åsynen ont i magen på mig, alla löften om framtida samverkan till trots. Och så gick det ju inte så bra sen, heller.

Något som däremot har gått bra är vårt snart femtonåriga medlemskap i en av världens största demokratier – den europeiska unionen. EU har givit oss ökad tillväxt och bredare horisonter, samtidigt som svenska europaparlamentariker har drivit igenom bättre djurskydd, öppnare demokrati samt avskaffat dödsstraffet i gamla öststater.

I andra EU-länder är det naturligt att ha EU-flaggan sida vid sida med det egna landets flagga. Vi är ju faktiskt lika mycket en del av EU som en del av Sverige. Men av någon anledning är det inte alls särskilt vanligt att se EU-flaggan vaja i de svenska vindarna.

För demokratikämpar i Europas sista diktatur, Vitryssland, symboliserar EU-flaggan alla de friheter och rättigheter som de kämpar för, och den gemenskap de hoppas få bli en del av en dag. Men här i Sverige verkar vi inte alltid känna den stolthet som vi förtjänar över vår delaktighet i det europeiska samarbetet.

Kalmar, med hela Östersjön som sin horisont, bör självklart stå rak som en flaggstång i bejakandet av vår identitet som européer. EU-flaggan bör vaja sida vid sida med den svenska flaggan, inte bara på Europadagen 9 maj, inte bara utanför stadshuset, utan närhelst kommunen flaggar med eller hänger upp en svensk flagga någonstans!

Med anledning av detta undrar jag:

 • Vilken policy har kommunen för närvarande vad gäller flaggning med EU-flaggan?
 • Delar du åsikten att Kalmar kommun bör ha EU-flaggan sida vid sida med den svenska flaggan i alla lägen?
 • Avser du vidta några åtgärder för att öka förekomsten och frekvensen av EU-flaggan, och i så fall vilka?

Johan Persson svarade att ”hör och häpna, det finns något som Kalmar inte har en policy för!” Han höll inte med om att EU-flaggan ska vaja sida vid sida med den svenska flaggan, utan ”vi hissar den när vi har officiellt europeiskt besök, precis som vi hissar den kinesiska flaggan vid officiella kinesiska besök”. Jag påpekade vänligt att vi har europeiskt besök här varje dag, eftersom vi är en del av EU!

Då hoppade kommunalrådet Bertil Dahl (v) upp i talarstolen och sa att EU är minsann inget bra, och började slänga ur sig lite vänsternationalistiska myter om samarbetet. Han tyckte att vi borde vara mer stolta över vårt medlemskap i FN, som han tycker gör väldigt många bra saker.

Men efter att mötesordföranden fått påminna både Dahl och Thoralf Alfsson (sd) om att de ska hålla sig till ämnet i interpellationsdebatterna så begärde han inte ordet igen.

23 april 2009

Mer och mer tveksam till 6-9-skolor

Diskussionen om 6-9 skolor i Kalmar kommun går hög. På Barn- och ungdomsnämndsmötet igår hade vi ett mycket givande möte, för vi politiker fick äntligen tillfälle att lyssna på och ställa frågor till både tjänstemännen på förvaltningen och representanter för föräldrarna samtidigt. Föräldrarna lade fram mycket övertygande argument. Efter diskussionen har jag börjat ifrågasätta om omorganisationen verkligen är motiverad.

(Lång historia kort: Vi har just nu många barnkullar i förskolan, men inte så många i högstadiet. Således står många 7-9 skolor halvtomma och med för mycket personal.)

En sak som jag hela tiden haft svårt att förstå, är varför vi ska fatta ett sånt här beslut övergripande för alla skolor i kommunen, dra alla över en kam. Behoven är ju olika i de olika skolorna. Det vore åtminstone bättre att ta ställning till omorganisationen nät för nät*. Men det allra bästa vore att rektorerna själva får komma överens om hur de ska fördela årskurserna från år till år. Vi har ju faktiskt inom nämnden givit dem den beslutsrätten redan idag.

Men det jag börjat tvivla på ang. omorganiseringen till 6-9 skolor, är om det verkligen kommer att bli för ont om lokaler i nuvarande förskolor, låg- och mellanstadier. Rektorer som föräldrarna talat med signalerar att de klarar det med nuvarande lokaler. Om det då skapar en sådan oro och motvilja bland föräldrarna, och om de anser att deras barn har det bättre i sexan på hemorten, ja då ska vi ju ta hänsyn till det. Det är ju deras barn.

Problemet är ju i grunden att den politiska vänstermajoriteten, som styrt över skolan och kommunen i snart femton år, inte har brytt sig om att anpassa sig efter de befolkningsförändringar som de har kunnat se ske i snart ett decennium. Och att de har sagt att ”vi ska bli 70 000 invånare” och ”hela Kalmar ska leva” samtidigt som de stoppat förskoleutbyggnader och skär ner på skolan år efter år. Sen försöker de skylla allt på friskolor, som bara står för runt en femtedel av deras elevtapp.


* = ett "nät" är en samling av skolor som tar hand om alla elever inom ett upptagningsområde.

Piratpartiet rider på missnöjesvåg

UPPDATERING: rättade faktafel efter påpekanden i läsarkommentarerna.

Pirate Bay-domen som kom i fredags var chockerande både i sin styrka och i hur den så totalt missade målet. Nu har det dessutom framkommit att domaren kan ha varit jävig, vilket kan förklara en hel del.

Piratpartiet lägger förstås beslag på missnöjesrösterna för fullt. Men vissa uttalanden lämnar en del frågetecken. Mikke Svensson, piratpartiledare i Kalmar, säger: ”Det har skämtats om att det är politikerna som står bakom domen, men vi kunde aldrig tro att det var såhär.”

Ett lite underligt uttalande, dels med tanke på att upphovsrättsorganisationer och politiker är två helt olika saker, dels med tanke på en av de som nu kräver omprövning och har försvarat en av de anklagade är Peter Althin, f.d. riksdagsman för Kd. Visserligen gör han ju inte advokatjobbet i egenskap av politiker, men att han antagit sig ett sånt fall borde säga en del om att kritiken mot hetsjakten på fildelare har gott stöd bland de lagstiftande politikerna.

Sen tycker jag att det är inte så lite populistiskt att hävda att man kan byta ut de riksdagspolitiker som klubbade igenom IPRED-lagen i Sverige, genom att rösta i valet till Europaparlamentet. Det är ju en helt annan församling.

Det är värt att notera att såväl piratpartiet ingalunda är ensamma i sin hållning. Såväl Folkpartiet som Centern, Vänstern och Miljöpartiet, röstade mot IPRED när det begav sig. Noterar dock för mitt eget partis räkning att vårt andranamn Olle Schmidt är mer stabil än förstanamnet Marit Paulsen.

5 skäl att rösta på mig i EU-valet

FRI RÖRLIGHET…

 • …för studenter. Du ska få studera var du vill. Dina betyg ska vara jämförbara i andra länder.
 • …för information. Politiker och företag ska inte övervaka hur vi surfar eller begränsa vår yttrandefrihet. Nej till IPRED! Nej till det socialdemokratiska förslaget att reglera bloggar! Ja till personlig integritet!
 • …för patienter. Du ska ha rätt att söka vård i andra länder om den svenska vårdbyråkratin inte har tid med dig.
 • …för arbetare. Sossiga fackpampar säger ”go home” till utländska arbetare – jag säger ”lika rättigheter åt alla”. Det tjänar vi alla på.
 • …för flyktingar. Människor på flykt drunknar idag i Medelhavet när de lägger sina liv i skumma flykting-smugglares händer. Jag vill häva visumtvånget som tvingar dem till detta barbari!

21 april 2009

Lite partipolitisk otrohet

Nyss hemkommen från Bosniska föreningen i Norrliden, där jag har fått lyssna på Kd:s fjärdenamn till Europaparlamentet, Christina Doctare. Hon berättade om sitt arbete som läkare i bl a Sarajevo under balkankriget, och om de våldtäktsläger som systematiskt kränkte flickor och kvinnor där – medan omvärlden blundade.

Men hon såg inte alls ut så här i verkligheten.

Christina är ju lite av en konkurrent till mig, men jag hoppas att vad Kd-röster anbelagar, att hon får många kryss så att hon kommer in i parlamentet. Hon har en sund prioritet på EU:s arbete med fred och trygghet. Hellre hon än Ella ”förbjuda snus viktigaste EU-frågan” Bohlin, liksom. Christina tror jag vore en värdig efterträdare till Kd:s nuvarande parlamentariker Anders Wijkman. Så fick hon också flest röster i Kd:s provval. Men hon flyttades ner för att hon som 65:åring var ”för gammal” för att toppa listan. Yeah right, säg det till fp:s toppkärring Marit Paulsen, 69. :)

Noterar även att det som vi i folkpartiet kallar ”vårdval Europa” kallar kristdemokraterna ”hälsopass”. Alltså fri rörlighet för patienter. Undrar om det är några konkreta skillnader i vad vi vill på den punkten?

Som avslutning bjöds vi även på lite bosnisk mat. Jättegott!

Gammal är äldst, säger Marit!

18 april 2009

Öppna gränser inget problem

Bengt Nordström oroar sig i en insändare för att de öppna gränser jag förespråkar kommer att leda till ”en folkomflyttning av miljardtals fattiga människor till Europa och Nordamerika”, och då antar jag att han syftar på fler än bara asylsökande. Retoriken känns igen ifrån EU:s östutvidgning 2004, när den förre (s)-ledaren Göran Persson varnade för ”social turism”. Men rädslan kom på skam; det kom aldrig någon våg av lyckosökare. Däremot fick både de och vi tillgång till en större inre marknad som ledde till ökat välstånd för alla parter.

Nordström påpekar att en fjärdedel av världens befolkning lever i fattigdom.
Men detta är samtidigt en siffra som krymper. Nu drabbar det var fjärde människa – 1981 drabbade det varannan! Tvärtemot den allmänna uppfattningen i Sverige så har fattigdomen, svälten och konflikterna i världen minskat allteftersom globaliseringen spridit sig. Fri rörlighet och fri handel är, förutom demokratin, den bästa fattigdomsbekämparen vi kan tänka oss. Fria människor löser problemen.

Björn Brändewall (fp)
Kandidat till Europaparlamentet 2009

17 april 2009

IPRED: fem år senare

När vi politisk aktiva ska förklara för vanligt folk varför övervakningssamhället är farligt har de ofta svårt att relatera till våra farhågor. Många har ju inte upplevt vare sig diktatur, förföljelse, åsiktsregistrering eller ens krig under sin livstid. Men Johanna Nylander har skrivit ett mycket sannolikt framtidsscenario fem år framåt som innehåller precis de exempel som vi måste bli bättre på att föra ut:

I samband med att alla öppna nätverk försvann skapades "IT-ID". Ett virtuellt personligt ID-kort som krävs för att komma ut på Internet över hela landet (det var alliansens förslag för att lösa datalagringsdirektivet). Till ID-numret knyts all information om informationssökning/surf, mail och chatt som användaren gör, och lagras i en nationell databas. (...)

Det är inte längre några problem att surfa trådlöst, och den som försöker ta sig in på sajter som sysslar/tillhandahåller med vapen, porr, spel, upphovsrättsskyddat material eller något annat omoraliskt, stoppas snabbt av polisens filter som direktrapporterar alla försök till "IT-ID":s databas och markerar intrånget. Den med markeringar får svårt att hitta en anställning där kontakt med barn, gamla och sjuka är en del av arbetsuppgifterna.

Johanna ger även exempel på hur IPRED kan öka segregationen mellan upphovsmännen. Läs hela!

16 april 2009

Nya motioner för att förändra världen

Nu, för några minuter sen, var det motionsstopp inför LUFs kongress som ska hållas i Nässjö i höst. Det har varit en intensiv dag med mycket skrivande. Inte för att skryta, men under dagen har jag skickat in 19 motioner – personligt rekord. (Det kanske beror på att jag var så missnöjd efter kongressen 2007.) Puuh, varför sitter man alltid och gör sånt här i sista stund?

Ett urval av ämnena:

 • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ska bli bindande för de länder som skrivit under den
 • EU bör överta Frankrikes permanenta plats i FN:s säkerhetsråd.
 • Att bojkotta barnarbete-produkter är inte alltid det bästa för barnen
 • Bort med personvalsspärrarna
 • Miljöskatter ska vara globala
 • Antingen ryska, hindi eller mandarin borde bli nytt kärnämne i gymnasieskolan m a a globaliseringen
 • En del av biståndet ska ges i form av mikrolån
 • …den som jag är mest stolt över:
  Partistöd och antal mandat ska stå i relation till valdeltagandet
 • …och den som var jobbigast att skriva:
  Skademinimera genom avkriminaliserade lätta droger

Jag hade egentligen en 20:e motion på lager, men är det efter midnatt så är det. Kvalitet är bättre än kvantitet. :)

Nu får vi se hur det går. Jag är optimistisk.

15 april 2009

Förbud dödar. Fria människor hittar lösningar.

Den politiska debatten kryllar av pekfingrar som varnar för hur dåligt allt blir om vi inte reglerar, om vi inte styr folk med höga skatter, om vi inte förbjuder dem att göra saker som vi själva ogillar. Men varför ska man tro på dem, när de mest extrema frihetsreformerna – hundra gånger djärvare än något svenska riksdagspartier skulle våga häva ur sig – ger bättre resultat än vi vågat drömma om?

 • Estland låg i spillror när de äntligen blev fria från sovjetkommunismens diktatur. Deras nyvalde president byggde upp landets ekonomi från grunden enligt nyliberale nobelprisvinnaren Milton Friedmans teser, med kraftiga avregleringar, privatiseringar och platt skatt. Presidenten visste inte att dessa läror aldrig hade praktiserats fullt ut förr. Vips, så blev Estland en av världens starkast växande ekonomier, med 7 % tillväxt per år!

 • I holländska Drachten hade man fått nog av alla trafikolyckor. En trafikingenjör övertygade dem att plocka ner alla trafikskyltar i stan. Vips, så minskade trafikolyckorna drastiskt. För folk började tänka själva. Då blev de mer hänsynsfulla.

 • Portugal hade under 1990-talet enorma problem med droger, bland de värsta i hela EU. Ju mer de förbjöd, desto värre blev det. Men 2001 avkriminaliserade de alla droger (både bruk och innehav), inte bara lätta droger som marijuana utan även kokain och heroin! Vips, så behövde folk inte ge pengar till den organiserade brottsligheten för att få droger och behövde inte vara rädda för att söka hjälp mot beroende. Nu är Portugal ett av världens mest drogfria länder.

Sen har jag inte ens nämnt Internet. Är det någon som för en sekund tror att vi hade haft denna revolution av yttrandefrihet, av handel, av kommunikation, om världens politiker hade fått säga Ja eller Nej till IT-utvecklingen 1990? Nej, det hade stoppats så fort någon nämnde ”porr” och ”bombrecept”.

Så nästa gång någon talar om för dig att folket inte har förstånd nog att fatta goda beslut, att de måste regleras och styras för deras eget bästa: lyssna inte.

För förbud dödar. Men fria människor hittar lösningar.

14 april 2009

Att hata kapitalism är att hata tillväxt och människors frihet

Insändare som inte bidde publicerad.

Vänstern hatar verkligen rätten att äga. Eller åtminstone andras rätt att äga. Så mycket kan vi förstå av vänsterpartisterna Allan Carlssons & Mariann Karlssons insändare ”sån e kapitalismen” i Östra Småland 26 mars (ej online). Av kritiken förstår vi att de hellre vill ha en samhällsordning där staten äger allt och den enskilde människan har ytterst lite att säga till om.

Som liberal vänder jag mig starkt emot detta. Den enskilde människans frihet är grundläggande för den välfärd, upplysning och demokrati som vi i den fria världen idag åtnjuter och som de gamla kommuniststaterna i öst nu kämpar för att få bli en del av. Denna frihet är direkt beroende av rätten att äga och få skörda frukterna av sitt arbete, dvs kapitalism.

Så det är inga små saker som vänsterpartiet vill kasta överbord. Men jag ska nöja mig med att redovisa hur pass bra deras påståenden stämmer med fakta, så får du själv avgöra deras trovärdighet.

V: ”Konstigt nog infaller [den ekonomiska krisen] varje gång borgarna sitter vid makten.”

Fakta: Den förra krisen utbröt under socialdemokratisk regering, vilket borde vara uppenbart av den dåvarande regering(s)krisen och krispaketen som Kjell-Olof Feldt presenterade redan 1990 - ett år innan de borgerliga fick makten.

V: ”[regeringen] nedmonterar vår välfärd.”

Fakta: Sveriges Kommuner och Landsting har tittat på 55 års statistik och räknat ut att vi ständigt satsar mer och mer pengar på välfärdstjänster. Åren med borgerliga regeringar har inte varit några undantag.

V: ”Den så kallade finanskrisen ute i världen är ingenting annat än kapitalismens negativa sida.”

Fakta: Alan Greenspan, då chef för USA:s centralbank, erkände 2005 att krisen är resultatet av en bubbla som blåsts upp av statliga regleringar (varav flera med vänstermotiv, kan tilläggas) som satte den fria marknadens självreglering ur spel.

V: ”Vår ideologi är att långsiktigt hushålla med resurserna som inte är oändliga”

Fakta: Vänsterpartiet förspråkar kortsiktig överkonsumtion av de offentliga finanserna och har skarpt kritiserat regeringen just för att den håller sig inom budgettaket.

V ”För att inte tala om alla krig som kapitalismen har startat.”

Fakta: Krig startas av regeringar. Eftersom kapitalismen inte är en politisk rörelse som bildar regeringar, så kan den inte heller starta några krig. Däremot så har kommunismen - kapitalismens motpol och under många år vänsterpartiets ledstjärna - bildat många diktatur-regeringar och dödat fler människor under 1900-talet än alla krig tillsammans. Om detta kan man läsa i bland annat ”Kommunismens svarta bok”.

Frisk i fyra år

Oh yeah. Nu är det lite mer än fyra år sedan jag var sjukskriven senast. Det är bara att tacka och ta emot.

13 april 2009

”I proposed by hacking Chrono Trigger”


Jag kan inte tänka mig något mer romantiskt sätt att mottaga ett frieri än genom att spela ett av tidernas mest underbara spel, Chrono Trigger. :)

07 april 2009

Som flugor kring en sockerbit kommer mothuggen

Sverigedemokraten Thoralf Alfsson tycker på sin blogg ungefär att jag är dum i huvudet som förespråkar öppna gränser för att rädda flyktingar från drunkningsdöden. Det kan ju enligt hans kalkyl leda till så mycket värre saker, som ”neddragningar skolan, vården och omsorgen”.

Bra att du kan prioritera, Thoralf. Men en smakfull touch i all politisk debatt där man angriper någons åsikt är: vad är alternativet?

Så, Thoralf, vilket sätt föredrar du att utlänningarna dör på? Dödade/torterade i krig eller drunknade i havet? Eller menar du att det ska vi inte ha någon åsikt om, att de får skylla sig själva som föddes i ett otryggt land?


Basse har också bloggat om det.

Stoppa flyktingsmugglingen – öppna gränserna!

234 människor drunknade i Medelhavet när de försökte fly från Libyen till Europa, och detta är bara början på årets ”smugglingssäsong”. Det vänder sig i magen på mig när jag läser om hur dessa människor drabbats, bara för att de råkade födas i fel land. Det hade lika gärna kunnat vara du eller jag!

Många flyr från krig och förtryck och andra söker sig hit för att skapa sig en bättre framtid utan fattigdom. Med fred, frihandel och demokrati har vi byggt ett Europa som är så bra att många är redo att riskera livet för att komma hit. Man ger allt man äger till skumma människosmugglare och klämmer in sig i överlastade fartyg med livet som insats.

Detta barbari måste stoppas! Folkpartiet liberalerna vill avskaffa visumtvånget för många länder, för visumtvånget göder flyktingsmuggling och människohandel. Vi vill även avskaffa ”transportörsansvaret”; flygbolag kan inte och ska inte avgöra vem som har tillräckliga skäl att få stanna i EU. Flyktingar som vill söka asyl ska kunna resa hit människovärdigt, inte behöva drunkna på en flotte i Medelhavet!

Tyvärr har diskussionen inom EU ofta fokuserat på hur vi ska hålla människor borta från Europa, snarare än hur vi ska ta emot dem som vill arbeta eller är i behov av en fristad. Som liberal vill jag att Europa ska vara öppet mot omvärlden, och den ”fästning Europa” som börjat byggas ska därför bekämpas med kraft!

--
Björn Brändewall (fp)
kandidat till Europaparlamentet

06 april 2009

EU snedvrider blomstermarknaden

Jag är nog vare sig den förste eller siste att ha sett detta på en busshållplats för några veckor sedan:

Varför i hela friden ska dina och mina skattepengar gå till detta? Om tulpanförsäljarna vill sälja sina tulpaner så kan de väl annonsera för egna pengar!

Och varför ska just tulpanodlare gynnas? Försöker de driva upp aktiepriserna på tulpanlökar? Tack, vi har tillräckligt med finanskriser orsakade av politisk klåfingrighet som det är! :P

Det är precis sånt här som sabbar förtroendet för EU. Det kan i värsta fall gå ut över EU:s faktiska och dunderviktiga uppgift: att öppna gränserna så att vi kan ha frihandel, sprida demokrati och bygga fred.

Debatt imorgon

Imorgon tisdag debatterar jag Europafrågor i Emmaboda med kandidater från v, s, mp, m, kd och c.

Tid & Plats: kl 18.00, Emmaboda Folkets hus.

Välkommen!

05 april 2009

Inspirerande möte

Igår hade Folkpartiet liberalerna i Kalmar län årsmöte. Det brukar vara så, att vårsolen hinner komma precis lagom till det att vi ska tillbringa en hel lördag inomhus och ha möte. :/ Men det var rätt så somrigt ändå, för vi höll till på Stora Frö-gården på Öland. Jag träffade många nya ansikten i år. Vi knöt kontakter över kommungränserna och sporrade varandra inför EP-valet.

Det var en extra glad dag för mig, för jag fick med mig mötet på att länsförbundet ska lämna ett liberalt remissyttrande över grundlagsutredningen.

Victor och Hugo var också med och höll sig lugna (nästan) hela dagen.

03 april 2009

Ny äktenskapslag!

Förra gången vi hade borgerlig regering fick vi partnerskapslagen. Nu har vi gått hela vägen och fått en könsneutral äktenskapslag. Love is in the air!

Torsdagsgäst i radion

Igår blev jag intervjuad av Radio Kalmar ang. min EP-kandidatur. Farmor tyckte att jag pratade för snabbt, men Heléne gillade det.

Nu har solen tittat fram! Det känns som att våren äntligen är här.

01 april 2009

Spoilerwarning

Östrans aprilskämt var oerhört lätt att identifiera i år. Som om propagandamaskinen Bengt Kronblad (s) någonsin skulle vara kritisk mot sitt parti! Kom igen Östran, liiite suspense of disbelief vill vi ha. ;)

Jag trooor att jag hittat Barometerns aprilskämt också. Att EU:s lagstiftning skulle vara ”glasklar” på någon punkt (än mindre att en svensk journalist skulle beskriva det så) känns som en rejäl giveaway…