18 april 2009

Öppna gränser inget problem

Bengt Nordström oroar sig i en insändare för att de öppna gränser jag förespråkar kommer att leda till ”en folkomflyttning av miljardtals fattiga människor till Europa och Nordamerika”, och då antar jag att han syftar på fler än bara asylsökande. Retoriken känns igen ifrån EU:s östutvidgning 2004, när den förre (s)-ledaren Göran Persson varnade för ”social turism”. Men rädslan kom på skam; det kom aldrig någon våg av lyckosökare. Däremot fick både de och vi tillgång till en större inre marknad som ledde till ökat välstånd för alla parter.

Nordström påpekar att en fjärdedel av världens befolkning lever i fattigdom.
Men detta är samtidigt en siffra som krymper. Nu drabbar det var fjärde människa – 1981 drabbade det varannan! Tvärtemot den allmänna uppfattningen i Sverige så har fattigdomen, svälten och konflikterna i världen minskat allteftersom globaliseringen spridit sig. Fri rörlighet och fri handel är, förutom demokratin, den bästa fattigdomsbekämparen vi kan tänka oss. Fria människor löser problemen.

Björn Brändewall (fp)
Kandidat till Europaparlamentet 2009

Inga kommentarer: