25 september 2013

Register över romer: inte hos Kalmarpolisen!

Igår avslöjade DN att Polisen i Skåne har upprättat ett hemligt och olagligt register över 4 029 romer. Syftet ska ha varit att kartlägga alla Sveriges romer och hur de är släkt med varandra. Registret visar inte brottslighet, och över 1000 av de registrerade är barn. De har inte hamnat i registret för att de begått några brott, utan för att de har vissa föräldrar.

Nyheten har med rätta sänt ett ramaskri genom Sverige. Folkpartiets rättspolitiske talesperson Johan Pehrson uttalade sig starkt kritiskt redan samma dag: Romregister är vämjeligt, oetiskt och olagligt.

Folkpartiet liberalerna var igår hos polisen i Kalmar och fick en försäkran att Kalmarpolisen inte har några dylika register.

Att kartlägga människor utifrån etnicitet sänder en signal att alla romer är att se som brottslingar, från den dag de föds. Det är helt oacceptabelt. Förra månaden var det exakt 50 år sedan Martin Luther King talade om sin dröm att hans små barn inte ska dömas efter sin hudfärg utan efter sina handlingar. Har vi inte kommit längre än så här?

20 september 2013

Ny förskoleavdelning i Skälby!

Nu har jag precis varit med och invigt den nya förskoleevdelningen Förskolan Skälbyallén, som är en del av Topasens förskola i Oxhagen. Det är en uteförskola där barnen dagligen får ha kontakt med den fantastiska utemiljön på Skälby.

Idén att använda lokaler på Skälby till uteförskola kläcktes ursprungligen an Karl-Oskarskolan i Oxhagen, men när de sedan bestämde sig för att slå slag i saken så tog kommunen istället tillfället i akt.

Här går nu 23 barn i femårsåldern. Tanken är att varje årskull på Topasen ska få gå sitt femte år i förskolan på Skälbyallén.

På bilden ser ni några av barnen framföra en sång om hur grisar, åsnor m m låter när de är hungriga! Sen fick de äta grillad korv och rida häst med vagn.

19 september 2013

Ökad kunskap om läs- och skrivsvårigheter

Idag deltar jag i en seminariedag om dyslexi på länssjukhuset i Kalmar. Jenny Nilsson från Myndigheten för tillgängliga media har berättat om olika sätt att använda talböcker, och hur bibliotekarier kan hjälpa personer med lässvårigheter att ladda ner böcker själva. Hittills finns det 34 000 låntagare av talböcker i Sverige, och 15 000 av dessa är under 18 år, så det är defintivt en ungdomsfråga. Det är en utveckling som har exploderat sedan 2009.

Folkpartiet har länge prioriterat läsning och velat höja läsandets status. Även i budgeten som presenterades igår satsas det 300 miljoner kronor på kompetensutveckling till lärare för att bli bättre på att stödja elevers läs- och skrivutveckling och individanpassa undervisningen efter elevernas behov. Regeringen kommer även att leverera flera förslag för hur man kan främja läsandet och litteraturens ställning.

Självklart ska läsning uppmuntras oavsett om det presenteras som skrivna bokstäver eller talade ord!

Samtidigt är talböcker producerade av myndigheter begränsade av upphovsrätten, så bara personer med erkända lässvårigheter kan få tillstånd att låna dem. Några grupper som kan få låna är (förutom dyslektiker) rörelsehindrade, synskadade och personer med neurologiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Däremot inte analfabeter! Ändå vet vi att en del flyktingar kommer hit som rena analfabeter, och behöver allt stöd de kan få för att lära sig att läsa. Jag undrar om man skulle kunna utfärda tillstånd, åtminstone tidsbegränsade sådana, till nyanlända flyktingar?

18 september 2013

FP: bjud in expert på sociala investeringsfonder till Kalmar!

Idag har jag skrivit till presidiet i Kalmar kommunfullmäktige och bett dem att bjuda in nationalekonomen Ingvar Nilsson till Kalmar inför ett kommande fullmäktige-möte. Jag vill att han ska dela med sig av goda råd och erfarenheter av sitt arbete med sociala investeringsfonder, eftersom kalmarpolitikerna snart ska fatta beslut om en sådan fond.

En ”social investering” är en långsiktig, förebyggande åtgärd, t ex tidiga insatser till en ungdom som är på väg att hamna på glid. Om vi kan förhindra att en ungdom växer upp till ett liv i utanförskap, missbruk eller rentav brottslighet, har vi inte bara sluppit en massa mänskligt lidande, utan även sparat in pengarna flera gånger om. Tidiga insatser skonar oss från både lidande och utgifter.

Bakgrunden är att när Kalmar kommun sålde en massa fastigheter för ett år sedan, avsattes 20 miljoner kronor av intäkterna till bildandet av ”stiftelse för förebyggande socialt arbete”. I våras skulle vi ha tagit beslut om stadgarna för denna stiftelse. Men efter att kommunens revisorer riktat skarp kritik, i linje med vårt återremiss-förslag från Folkpartiet, drogs ärendet tillbaka i sista stund. Nu vill jag att kommunen får mer kunskap om hur en social investeringsfond bör funka, innan nytt förslag till stadgar hamnar på våra bord.

Det känns viktigt att vi träffar mitt i prick med de här stadgarna. Det är första gången, som jag känner till, som vi möjliggör sociala satsningar med en längre tidshorisont än ett vanligt bokslut, och det kan bli tongivande för kommunens framtida arbete med dessa frågor. Det är inte heller varje dag som kommunen ”får över” tiotals miljoner kronor på det sätt som skedde i fjol, och därmed har möjlighet att satsa.

Ingvar Nilsson är en person som varit tongivande i frågan om sociala investeringsfonder, särskilt hos SKL. Jag hoppas att han kan bjudas hit för att berätta för kommunfullmäktige om hur sociala investeringsfonder har fungerat i andra kommuner där de har införts och vilka saker han anser att det är extra viktigt att vi slår vakt om när vi antar stadgar.

Många projekt små, blir till en liten å, och utarmar skolan då

förra mötet med Barn- och ungdomsnämnden så anser jag att nämnden tog ett steg i fel riktning.

Vi beslutade om ”Utbildningspolitiskt program 2014”. Det är där vi politiker har avsatt en halv procent av all budget för skola, förskola och fritidshem, för vår egen experimentverkstad, så att säga. När den potten infördes var jag glad, för det innebar att övriga 99,5 % av budgeten blev mer eller mindre fredade från politisk klåfingrighet. Under den förra mandatperioden hade jag klagat mycket på den ofokuserade kommunala skol- och förskoleplanen, som gav lärarna och övrig personal i uppdrag att syssla med alla möjliga projekt som politikerna hittat på, på bekostnad av själv undervisningen.

I Utbildningspolitiskt program 2014 finns många satsningar som är bra och som det råder politisk enighet om. Men! Ett av projekten, gemensam rättning av nationella prov, hade löpt i två år och ska nu börja övergå i ordinarie verksamhet. Därmed kommer den, och framtida projekt som går samma väg, att sakta urholka resurserna för det dagliga undervisningsarbetet enligt ”osthyvels-principen”. Detta vände jag mig emot, och hade varnat för redan för två år sedan, för jag har redan sett det alltför mycket i rödgrönt styrda Kalmar. Skolan, förskolan och fritidshemmen lever redan i en slimmad ekonomisk verklighet sedan de allmänna nedskärningarna på totalt 3 % från 2008 och 2009.

Politiker ska inte hitta på nya, permanenta projekt utan att samtidigt skicka med resurser. Det utbildningspolitiska programmet är till för att ge nämnden en avgränsad pengasumma för att testa nya vägar att uppnå den utbildningspolitiska visionen, som kommunfullmäktige har antagit. Nämnden och förvaltningen har nu under två år testat gemensam rättning och tagit fram fungerande arbetsformer. Vi vet vad det kostar och vad vi får för pengarna. Därför tyckte jag att det var rimligt att be kommunfullmäktige att ta ställning till om dessa mervärden ska vara en del av den ordinarie verksamheten, och i så fall finansiera dem. Så jag och Moderaterna yrkade på detta, och fick även medhåll från Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet röstade nej.

Den gemensamma rättningen av nationella prov har varit en mycket lyckad satsning. Vissa lärare har fått en karriärväg, andra har fått minskad arbetsbelastning, rättsäkerheten för eleverna har ökat, och brister vid provtillfällena har kommit upp till ytan så att förvaltningen har kunnat åtgärda dem. Vi vill att den gemensamma rättningen ska fortsätta. Vi vill dock inte att den ska börja gröpa ur ordinarie verksamhet.

16 september 2013

Tipsa mig om riksdagsmotioner!

Imorgon börjar allmänna motionstiden i Riksdagen. Då får våra riksdagsledamöter lämna in förslag om allt mellan himmel och jord - ofta om vilka lagar som borde ändras.

Har du några förslag på lagar som ökar människors frihet? Vet du någon dålig lag som borde tas bort eller förenklas? Lämna idéer i kommentarsfältet nedan, eller maila på bjorn.brandewall (snabel-a) liberal.se . Var så specifik som möjligt. Alla idéer som jag gillar ska jag försöka sprida till Folkparti-riksdagsledamöter som jag känner, och hjälpa till att formulera till ”riksdags-språk”. (Du kan förstås även kontakta en ledamot själv. Det bestämmer du.)

Och även om ingen riksdagsledamot skulle nappa, så finns ju alltid möjligheten att jag själv väljs in i riksdagen nästa år och kan driva frågan själv. :)

Allmänna motionstiden håller bara på till 4 oktober, så det gäller att vara snabb om man ska hinna få en riksdagsman att skicka in en motion!

12 september 2013

Blandade nedslag om jämställdhet

Har ni tänkt på att vår regering har fler kvinnliga ministrar än manliga! Det är nog första gången i Svensk historia som det har hänt. Och utan att vara besatta av kvotering. Leading by example!

…men Kalmar å andra sidan är en av ”Sveriges 93 gubbkommuner”, enligt Dagens Samhälle som har kollat hur många kommuner som aldrig någonsin har letts av en kvinna.

* * *

#hijabuppropet kom och gick. Jag tyckte att det var ett exempel på mycket missriktad välvilja. Min kollega Ronja Ismail i Nybro skrev en oerhört stark och personlig text om hur slöjan användes för att förtrycka henne som flicka och kvinna i Iran.

* * *

Samsungs marknadsföringsavdelning behöver skärpa sig. Den här reklamfilmen känns ungefär som om man försökte göra en parodi på hur kvinnor framställs som datoranvändare. Men det är ingen parodi. Det här är andra gången i år som jag ser kvinnoförnedrande marknadsföring från Samsung. Ofräscht!

* * *

Genusfotografen är en blogg som jag nog kan rekommendera ständigt. Särskilt specialen om hur kvinnor med makt fotograferas på ett förminskande sätt.

10 september 2013

Regeringsskifte i Norge!

Det norska folket har markerat positiva attitydförändringar i valet.

Fremskrittspartiet går kraftigt bakåt (och borde kanske därmed byta partinamn?), minskar gör även alla tre vänsterpartierna Arbeiderpartiet, Socialistisk Venstre och Senterpartiet.

Høyre och liberala Venstre går framåt, och det invandringspositiva miljöpartiet kniper sitt första mandat. Fortsätt så i några val till, kära grannar!

Nu stundar hårda regeringsförhandlingar mellan tre partier som vill regera ihop, och ett parti som de helst skulle ha klarat sig utan. Jag hoppas att Fremskrittspartiets lojalitet kan köpas med att ge dem gehör för skattesänkningar, så att de får minimalt inflytande på migrations- och integrationspolitiken. Fremskrittspartiet vill se en restriktiv invandringspolitik, och där anser jag att de har fel, men man ska samtidigt inte överdriva hur viktig denna fråga är för partiet. Partiledaren Siv Jensen har flera gånger tydligt tagit avstånd från Dansk Folkeparti och framförallt från Sverigedemokraterna, som hon ser som ett enfrågeparti besatt av invandringsfrågan. Med en sådan utgångspunkt borde det finnas utrymme för förhandlingar kring andra frågor som partiet kan vilja få igenom, som skattesänkningar och minskad byråkrati. Frågor där alla liberala partier borde kunna stämma in.

Men men. Den som lever får se.