30 januari 2013

En snabb kommentar efter att ha läst Barometern idag.

"Centern är det mest Allianstrogna partiet" säger Anders Andersson (C), som försökte få Centern i Kalmar att lämna Alliansen 2008, och sedan halv-lämnade den så fort han fick en personlig inbjudan om tillväxtgrupp med (S), och nu vill lämna Alliansen ännu mer genom att bilda majoritet med (S) och (V). Prosit!

"Väljarna har inte belönat oss i valet 2010 i Kalmar kommun för att vi gått ihop i en Allians", motiverar Anders Andersson. Som framgår ovan så var det kanske inte just viljan att hålla ihop i en allians som präglade väljarnas intryck av Anders Anderssons Kalmarcenter i valet 2010. Väljarna vill förstås veta vad det är de röstar på.

Jag blev inbjuden i höstas till den mer alliansvänlige Lennart Svenzéns (C) köksbord för en diskussion om en nystart. Vi hade ett gott samtal. Men jag sa att om vi ska bli ett trovärdigt valalternativ som allians i Kalmar så gäller det att alla spelar på samma planhalva. I Folkpartiet vet vi var vi står. För Centerpartiets del ser detta just nu ut att vara en personfråga.

På nationell utbildningskonferens

Nu är jag på plats i Växjö för två spännande dagar om skol- och utbildningsfrågor på Växjökonferensen. Jag kommer bland annat att få höra om hur det pedagogiska ledarskapet ska "reprofessionaliseras". De politiska ungdomsförbundens ordföranden ska ha en paneldebatt, och jag är nyfiken på vad Liberala ungdomsförbundets Linda Nordlund kommer att ha att säga om framtidens skola. Det ska även bli intressant att få en exposé av 25 år av svensk utbildningspolitik från professor Ulf P Lundgren.

25 januari 2013

Skolskjut(s)ning pågår

Polisen tränar skolskjutning”, kan vi läsa i lokaltidningarna. Och skolornas förvaltning tränar skolskjutsning. Barn- och ungdomsförvaltningen har nyss fått ta över budgetansvaret för skolskjutsarna från kommunledningskontoret, och försöker nu hitta sätt att göra kostnaderna så förutsägbara som möjligt.

De flesta elever åker med KLT:s vanliga linjetrafik. Men sen finns det elever som bor långt från bussnätet, eller som har särskilda behov och behöver åka taxi varje dag. Det blir snabbt stora kostnader som är svåra att förutsäga från år till år.

Smarta lösningar för hur man kan skjutsa eleverna mellan hem och skola behövs, så att vi kan lägga pengarna på undervisning istället. Jag tror att om man kan uppmuntra pendlande föräldrar att delta mer i skjutsandet av sina barn, så är det bra för alla inblandade. Då sparar kommunen in en dyr taxiresa samtidigt som föräldern får en naturlig pratstund med sitt barn i direkt anslutning till skoldagen.

Har du också någon idé?
Det ser för övrigt ut att bli många diskussioner på kommunfullmäktige på måndag. Alla oppositionspartier, utom C och M, har lämnat in minst en interpellation vardera. Jag undrar om det har att göra med att Barometern börjat granska partiernas aktivitet i KF? :)
  • Folkpartiet: 3 st
  • Kristdemokraterna: 3 st
  • Miljöpartiet: 2 st
  • Sverigedemokraterna: 1 st

24 januari 2013

Faller LOV utan krav på kollektivavtal?

Jag lämnade igår in den här interpellationen, som kommer att diskuteras inför allmänheten på kommunfullmäktige på måndag. Välkommen att lyssna!
Interpellation

till Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande

föregående kommunfullmäktigemöte fick vi då äntligen besluta om att införa LOV i Kalmar. Motionen om LOV besvarades positivt med den utredning som Omsorgsförvaltningen gjort om en Kalmarmodell för valfrihet i hemtjänsten. Jag ser fram emot att både omsorgstagare och omsorgsgivare ska kunna välja mellan olika alternativ och därmed få mer möjlighet att påverka sin vardag.

Det har dock uppstått en lokal debatt om huruvida denna Kalmarmodell ska innefatta krav på kollektivavtal, och om ett sådant krav är förenligt med lagen. I Östran 19 januari uttalade kommunstyrelsens ordförande att "vi kan skriva in kravet och så länge någon rättslig instans inte sagt att det är otillåtet så gäller det".

Enligt dom 5538-09 från Länsrätten i Skåne år 2009 är krav på kollektivavtal eller liknande i LOV-sammanhang inte förenliga med principerna om ickediskriminering, likabehandling och proportionalitet. Rättsläget är inte helt klart, men konkurrensverket drar slutsatsen att även om det går att ställa krav på kollektivavtalsenlig minimilön, så går det inte att kräva ”kollektivavtal eller motsvarande villkor”.

Med anledning av detta undrar jag:
  • Vilka rättsliga problem ser du i införandet av en Kalmarmodell för valfrihet i hemtjänsten?
  • Om kravet på kollektivavtal för företag som vill leverera hemtjänst inte håller rättsligt, kommer du då att avstyrka ett införande av LOV i Kalmar?
Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna 

Idé om halkfria gator

Min kollega Anna-Britt Wejdsten (FP) lämnade igår in ett förslag om halkfria gator. När man ändå gräver upp gator då och då, ska man kunna passa på och lägga ledningarna så att fjärrvärmevattnet som ändå passerar där får värma upp gångstråk. På så sätt kan snön smälta på valda ställen så att vi får halkfria gator. Halkolyckor är mycket vanliga och orskar varje år enorma kostnader för sjukvården, förutom det rent mänskliga lidandet.

Jag tycker att det är en intressant idé, som redan har prövats i Borås med goda resultat. Hoppas att Kalmar om några år kan visa upp halkfria stråk!

Läs mer om förslaget i Barometern.

21 januari 2013

Blandad kompott säkrar vår tillgång till energi

Sveriges har en basindustri som skapar många jobb, men som också kräver mycket elektricitet. För att säkra jobben i denna sektor är det viktigt att näringslivet har god tillgång till el till rimliga priser. Därför vill vi i Folkpartiet fortsätta satsa på kärnkraften, samtidigt som vi slår vakt om vattenkraft och andra energikällor också, och har stor tilltro till de landvinningar som den tekniska utvecklingen ger. Hade de rödgröna styrt Sverige så hade vi istället lidit av elbrist genom stängda kärnkraftverk. Vi hade varit tvungna att importera smutsig kolkraft och gas.

Idag skriver jag om detta i Västervikstidningen tillsammans med Eva Flyborg (FP), vår energipolitiska talesperson.

15 januari 2013

Rätt om Rut-avdrag för läxhjälp

Insändare publicerad i Östran 2013-01-12:

Rut-avdrag fortsätter skapa jobb och underlätta vardagen för fler och fler hushåll varje år. Nu har riksdagen utökat det till att även gälla läxhjälp, så att fler får råd. Jag välkomnar alla insatser utanför skoltid för att stödja elevernas lärande, som ideell läxhjälp, kommunal lovskola eller företag som anställer lärarstudenter för att erbjuda läxhjälp. Ju fler föräldrar som kan engagera sig i sina barns utbildning, oavsett ekonomiska resurser, desto bättre.

Men socialdemokraterna Bengt Kronblad och Jerry Elvin staplar felaktigheter på varandra för att i insändare 8/1 framställa Rut-avdraget som något dåligt. Låt oss reda ut det.

Det är direkt felaktigt att påstå att sjuka och arbetslösa finansierar andras läxhjälp med sina skattepengar. Alliansens Rut-avdrag är inte en subvention utan just ett avdrag, som görs av den som köper tjänsten. Övriga skattebetalare bidrar inte. Däremot gynnas alla av att mer skatt betalas in, vilket sker när Rut-avdraget leder till ett köp och ett arbetsstillfälle som annars inte skulle ha ägt rum.

Kronblad och Elvin har även fel när de påstår att avdraget ”kan utnyttjas enbart av ekonomiskt starka familjer”. I själva verket är det utspritt. Var fjärde Rut-köpare tjänar mindre än 16 700 kr i månaden, klart under medianinkomsten.

Vanligast är att barnfamiljer med två eller fler barn samt personer över 85 år köper Rut-tjänster. Från Folkpartiet vill vi höja Rut-avdraget till 75 % för just barnfamiljer och äldre så att ännu fler ska kunna ta del av detta.

14 januari 2013

FP det mest aktiva oppositionspartiet

Barometern gör idag ett stort reportage (ej online) om oppositionspartiernas arbete i Kalmar. ”FP ger mest för pengarna” konstaterar de, och pekar på att vi trots bara 4 mandat i kommunfullmäktige är det mest aktiva partiet som lägger flest motioner och interpellationer. De skriver även att Centerpartiet och Moderaterna blivit avsevärt mindre aktiva på dessa arenor sedan de började samarbeta med Socialdemokraterna, vilket jag bara kan beklaga.

Det förstås inte ett självändamål att spamma kommunen med motioner och interpellationer om de inte leder någon vart. Kvalitet är minst lika viktigt som kvantitet. Lyckligtvis kan vi peka på många saker som vi i Folkpartiet fått igenom genom vårt trägna arbete.

Vi tar vårt demokratiska uppdrag på allvar. Det är glädjande att vårt hårda arbete uppmärksammas, men jag önskar egentligen att fler partier vore lika aktiva som vi – både med att lägga förslag och att ställa frågor. Det är mycket som behöver göras i Kalmar!

Läs mer hos Inger Hilmansson.

08 januari 2013

Betygsutdelning för sexorna


Idag är första dagen efter jullovet för många skolelever i Kalmar. Detta är det första läsåret som elever i årskurs sex får betyg – en reform som Folkpartiet har drivit igenom i regeringen. Jag är väldigt glad för denna förändring, som jag skrivit om tidigare.

Inför julavslutningen för några veckor sedan, passade jag på att återvända till Lindsdal där jag växt upp, och deltaga i Lindsdalsskolans julavslutning. Det var härligt att få återse många lärare från min högstadietid, som den evigt unika musikläraren Eva Junefjäll, som höll i trådarna i kören och orkestern som framförde julsånger.

Jag fick även vara med när en sjätteklass fick sina betyg för första gången, och Smålandsnytt ställde lite frågor till eleverna. Jag tycker att eleverna hade rimliga förväntningar på detta. Det var ingen jättestor grej, men det är bra att få ett tydligt besked om hur man ligger till.

Det är precis så jag vill att tidigare betyg ska funka. Det blir lite mer på allvar lite tidigare, men inte fullt den chock och stress som det kan bli om man får ett dåligt besked först efter halva åttonde klass. Det är bättre att veta än att inte veta.