28 april 2009

Låt EU-flaggan vaja sida vid sida med den svenska flaggan!

På gårdagens kommunfullmäktige ställde jag följande interpellation (fråga) till Johan Persson (s), kommunstyrelsens ordförande:

För några år sedan valde Kalmar kommun på förekommen anledning att hissa den svenska flaggan sida vid sida med den kinesiska – symbolen för världens största diktatur. Som liberal gjorde åsynen ont i magen på mig, alla löften om framtida samverkan till trots. Och så gick det ju inte så bra sen, heller.

Något som däremot har gått bra är vårt snart femtonåriga medlemskap i en av världens största demokratier – den europeiska unionen. EU har givit oss ökad tillväxt och bredare horisonter, samtidigt som svenska europaparlamentariker har drivit igenom bättre djurskydd, öppnare demokrati samt avskaffat dödsstraffet i gamla öststater.

I andra EU-länder är det naturligt att ha EU-flaggan sida vid sida med det egna landets flagga. Vi är ju faktiskt lika mycket en del av EU som en del av Sverige. Men av någon anledning är det inte alls särskilt vanligt att se EU-flaggan vaja i de svenska vindarna.

För demokratikämpar i Europas sista diktatur, Vitryssland, symboliserar EU-flaggan alla de friheter och rättigheter som de kämpar för, och den gemenskap de hoppas få bli en del av en dag. Men här i Sverige verkar vi inte alltid känna den stolthet som vi förtjänar över vår delaktighet i det europeiska samarbetet.

Kalmar, med hela Östersjön som sin horisont, bör självklart stå rak som en flaggstång i bejakandet av vår identitet som européer. EU-flaggan bör vaja sida vid sida med den svenska flaggan, inte bara på Europadagen 9 maj, inte bara utanför stadshuset, utan närhelst kommunen flaggar med eller hänger upp en svensk flagga någonstans!

Med anledning av detta undrar jag:

  • Vilken policy har kommunen för närvarande vad gäller flaggning med EU-flaggan?
  • Delar du åsikten att Kalmar kommun bör ha EU-flaggan sida vid sida med den svenska flaggan i alla lägen?
  • Avser du vidta några åtgärder för att öka förekomsten och frekvensen av EU-flaggan, och i så fall vilka?

Johan Persson svarade att ”hör och häpna, det finns något som Kalmar inte har en policy för!” Han höll inte med om att EU-flaggan ska vaja sida vid sida med den svenska flaggan, utan ”vi hissar den när vi har officiellt europeiskt besök, precis som vi hissar den kinesiska flaggan vid officiella kinesiska besök”. Jag påpekade vänligt att vi har europeiskt besök här varje dag, eftersom vi är en del av EU!

Då hoppade kommunalrådet Bertil Dahl (v) upp i talarstolen och sa att EU är minsann inget bra, och började slänga ur sig lite vänsternationalistiska myter om samarbetet. Han tyckte att vi borde vara mer stolta över vårt medlemskap i FN, som han tycker gör väldigt många bra saker.

Men efter att mötesordföranden fått påminna både Dahl och Thoralf Alfsson (sd) om att de ska hålla sig till ämnet i interpellationsdebatterna så begärde han inte ordet igen.

Inga kommentarer: