26 mars 2012

Ilska över de höjda politikerarvodena

Idag sammanträder kommunfullmäktige, och ett av de mer kontroversiella ämnena är det om att kraftigt höja arvodena för toppolitikerna, dvs de som i någon utsträckning har årsarvode. Jag kommer inte att delta i debatten eller beslutet pga jäv, eftersom jag till 30 % hör till denna skara, men jag kan ju skriva vad jag tycker här!

Folkpartiet liberalerna är nu det enda parti som håller fast vid att arvodena ska fortsätta att vara knutna till löneutvecklingen bland kommunens anställda. Jag tycker att det är ett sunt och anständigt incitament, att politiker måste verka för bättre löner för sin skolpersonal, omsorgspersonal och alla andra, innan de får lov att höja sina egna löner.

Men det är bara FP som vill ha kvar den kopplingen. Alla andra partier vill knyta arvodena till de saftiga riksdagsmanna-lönerna, på ett eller annat sätt. (Eller ja, vi vet inte vad SD tycker eftersom sossarna kuppade bort dem när ny arvodeskommitté skulle tillsättas.)

Som jag skrivit tidigare, så har jag inget emot om kommunfullmäktige idag beslutar att istället sänka arvodet något för mig och mina likar. Skattepengar ska användas ansvarsfullt och effektivt, och jag förstår inte vad man som kommunpolitiker ska med så mycket pengar till som en heltidstjänst skulle innebära. Det är bättre om de pengarna går till personalens löneökningar, eller till de fritidspolitiker som lägger ner stort engagemang men bara får något enstaka timarvode i månaden.

Jag tycker även att det är fult att besluta om att höja sina egna löner under inneverande mandatperiod. De som kandiderade till kommunalråd m m inför valet 2010 visste vad de gav sig in på - vilka löner de hade att vänta sig. Om de ska höja lönerna, borde det åtminstone inte träda i kraft förrän efter nästa val, så att väljarna har en möjlighet att rösta bort de politiker de tycker varit för giriga!

Men här är det bråttom, som vanligt. Redan på söndag vill de att de nya, högre arvodena ska börja gälla. (Kommer beslutet ens att ha vunnit laga kraft till dess?)

24 mars 2012

Vi var inte eniga kring Västra skolan

I Barometern står det idag "Eniga politiker nobbar Västra skolan" (ej online). Men vi var inte eniga. Alla från allianspartierna reserverade sig till förmån för mina yrkanden - att ändra yttrandet så att det inte var fullt så svartmålande. Bland annat ville vi nyansera problematiken kring elevers rätt att välja en kommunal skola nära hemmet. Dels ville vi ha in mer kompletta siffror angående hur många elever den kommunala skolan egentligen riskerar att tappa.

Det är nämligen så att elevantalet i högstadieålder beräknas öka de kommande åren, och det kompenserar nästan helt för det elevtapp man får om alla fristående skolor blir helt fyllda. Om de inte blir det, är det rentav möjligt att de kommunala 7-9 skolorna står inför ett ökat elevantal. (Personligen har jag en del förtroende att de kommunala skolorna inte är så förfärliga att eleverna flyr ifrån dem så fort de får chansen.)

Detta kommer nu inte att framgå av yttrandet som Skolinspektionen har att läsa när de ska ta ställning till Västra skolans ansökan. Skolinspektionen kommer bara att se att kommunen befarar att två av fyra 7-9 skolor riskerar nedläggning. Men i själva verket rör det sig om ett nettotapp på max 80 elever på 5-6 års sikt, utspritt på (minst) fyra skolor och tre årskurser. Det är en minskning på ungefär 5 %.

Många föräldrar och barn i Kalmar vill välja Västra skolan. För deras skull hoppas jag att skolinspektionen ger skolan tillstånd att starta.

23 mars 2012

Västra skolan

Idag fattar Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar beslut om sitt yttrande till Skolinspektionen över en ansökan att starta en ny fristående skola - "Västra skolan". Det är från samma huvudman som idag driver Södra skolan. Förvaltningen föreslår oss politiker att yttra
  • att skolans etablering "innebär avsevärda långsiktiga negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser" för kommunen, och
  • att om det leder till en nedläggning av centralt belägna kommunala skolor "medför att övriga elevers frihet att välja att gå i en skola nära hemmet kommer att inskränkas".
Min ingång är att Kalmars föräldrar och barn ska kunna välja den skola som de tycker är bäst för barnet. Om skolan är kommunal eller fristående ska inte spela någon roll. Och idag är det 100 elever som vill gå på Södra skolan men inte får plats, så uppenbarligen finns efterfrågan för Västra skolan.

Fullt utbyggda skulle de fristående skolorna innebära att färre av Kalmars 7-9 elever går i kommunal skola, även om elevunderlaget beräknas öka de närmaste åren. Exakt hur mycket ska vi diskutera i eftermiddag. Det innebär förstås i värsta fall konsekvenser för kommunens ekonomi och organisation, och det yttrar vi oss om. Men det betyder inte att vi säger nej till Västra skolan. Kommunen måste anpassa sin kostym efter efterfrågan, helt enkelt. Eller vända på efterfrågan, vilket jag vet att flera kommunala skolor aktivt gör. Konkurrensen får alla skolor att vässa på kvaliteten.

Vad gäller möjligheten att välja skola nära hemmet är det viktigt att komma ihåg att detta rör sig om en 7-9 skola. Redan idag ligger kommunens 7-9 skolor långt ifrån hemmet för många. Elever i ytterområdena är vana vid att behöva åka skolbuss för att komma till sitt närmaste högstadium. För elever i dessa åldrar är det inte heller någon stor sak.

I sak tar yttrandet upp det som lagen säger att vi ska yttra oss om. Men det är viktigt att veta att nämnden INTE fattar beslut om att säga Ja eller Nej till skolan. Det ska vi inte heller göra.