30 december 2007

Robin Hood kämpade mot höga skatter, Juholt

Insändare publicerad i Östran på självaste julafton.

Håkan Juholt (s) spekulerar att regeringen inte tog lärdom av Robin Hood i julaftonens Disneysaga. Jag tror faktiskt att både finansminister Anders Borg och Håkan Juholt brukade sitta vid teven och kolla på Robin Hood som små. Men Juholt verkar redan i unga år ha fastnat i vanan att bara göra ytliga politiska analyser som missar målet, medan Borg fattade mer av vad Robin Hood verkligen handlade om och vilka orättvisor han kämpade mot.

Precis som alliansregeringen så tar Robin Hood tillbaka de pengar som (s)taten, här gestaltad av prins John och sheriffen av Nottingham, roffat åt sig från medborgarna genom orättfärdigt höga skatter. När de tidigare pungslagna medborgarna får behålla mer av sina egna pengar ökar deras ekonomiska marginaler och därmed deras frihet. Dessutom får de konkreta möjligheter att se till att pengarna används effektivt och till saker som medborgarna själva tycker är viktiga. Det kallas skattesänkning och var Robin Hoods huvudsakliga sysselsättning.

Bästa julklappen för mig, och svenska folket, vore om Håkan Juholt med vänner ville ta till sig budskapet i Robin Hood - på riktigt.

--
Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna, Kalmar