30 september 2008

Fp var inte alls för särskoleflytten!

På kommunfullmäktige igår ställde jag min interpellation om tvångsförflyttning av särskolebarn och fick svar från Cecilia Strömberg (s). Som väntat refererade hon till den i mitt tycke rejält inaktuella inspektionen från Skolverket, och hävdade att flytten av Lindösärskolan hade gott stöd från föräldrar. Jag undrar just vilka föräldrar hon hade pratat med, med tanke på att ingen i föräldraenkäten hade ställt sig positiv till flytten.

Sen bekräftade Strömberg att särskoleverksamheten på Björkenäs hade upphört av ekonomiska skäl. Då har vi fått det svart på vitt iaf.

Men debatten var inte slut. Birgitta Axelsson Edström (v) gick fram i talarstolen och läste upp ett gammalt protokoll från före min tid, där hon fick det att låta som om Folkpartiet i Kalmar redan hade röstat för nedläggningen av särskoleverksamhet på Björkenäs. Så visst kände jag mig lite snopen där jag satt i min stol. Folkpartisten som deltog i det gamla beslutet har flyttat sedan dess, så han var inte där och kunde kommentera. Men nu efter mötet har jag kollat upp protokollet ifråga lite noggrannare, och kan konstatera att riktigt så var det inte.

Beslutet som Axelsson Edström refererade till, och som fp hade ställt sig bakom, handlade om att dela upp Björkenässkolan i en mindre särskola och en pedagogiskt resurs- och kompetenscentrum för barn med autism. Förvisso en minskning av elevantalet, men en helt annan sak än att flytta barnen, under föräldraprotester, från den skyddade oasen på Björkenäs till bl a en källare i Oxhagsskolan. Och det var detta jag hade kritiserat, både här och på Lindö. Autistiska barn är känsliga för stök och förändringar och mår oftast bättre i lugna områden.

Jag vet inte om Axelsson Edström bara hade blandat ihop fakta, eller om det var ett s k försök att frisera ageranden, händelseförlopp och ställningstaganden så att de passar de egna syftena. Men Östrans utsände köpte det i alla fall. Rättelse är begärd.

26 september 2008

Tvångsförflyttning av särskolebarn

Till måndagens kommunfullmäktige har jag skrivit en interpellation riktad till Cecilia Strömberg (s), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden:

Socialdemokraterna är det parti med mest inflytande över de politiska beslut som fattas i vår kommun. När halva mandatperioden gått är det dags att börja titta på vad det styrande partiet lovade i valrörelsen och hur de uppfyller dessa löften.

I socialdemokraternas valmanifest, som skulle beskriva deras ”ambitioner och vallöften till Kalmarborna”, fanns det 100 konkreta förslag. Under avsnittet ”Skolan” fanns förslaget: ”Ge barn med särskilda behov extra stöd.”

Sedan valmanifestet presenterades har socialdemokraterna avvecklat särskolan på Lindö. Som ordföranden i Barn- och ungdomsnämnden hävdade du att det inte fanns några ekonomiska motiv bakom flytten av eleverna – som skedde mot föräldrars och elevers vilja.

Även särskolan på Björkenäs avvecklades och den siste autistiske pojken där hänvisades till ett källarutrymme på Oxhagsskolan, även här under protester från föräldrarna. Då hette det att man lade ner skolan för att det inte fanns några elever – Något som Riksförbundet för utvecklingsstörda kommenterade med ”att elevantalet minskar är inte konstigt, de har ju valt att tömma skolan. Det finns ett behov av platser från andra håll i länet, men det verkar som att de inte vill ha hit dem.” (Barometern-OT 29 september 2007)

Extra anmärkningsvärt i Björkenäsfallet var att pojken redan hade blivit flyttad när vi politiker i Barn- och ungdomsnämnden skulle fatta beslut om en eventuell flytt.

Därför undrar jag:

  • På vilket sätt anser du att tvångsflytt av särskolelever är ett extra stöd?
  • Anser socialdemokraterna att man tar särskoleelevernas demokratiska rättigheter på allvar om man avvecklar skolan de går på och först därefter ber folkets representanter att besluta om en avveckling?

Är det staten som ska filtrera eller inte??

Jag har läst om regeringens förslag till FRA-förändringar på alla ställen jag hunnit med under min lunchrast. Först tyckte jag att det lät väldigt bra. Så bra att jag har svårt att komma på hur det skulle kunna bli ännu bättre.

Sen har jag blivit mycket mer tveksam. Den stora make-or-break grejen för mig är formuleringen om att FRA endast ska få ta del av domstolsgodkända ”trafikstråk”. Vad betyder detta?

Den första tolkningen jag stötte på sa att det blir som att internetleverantörerna lämnar viss trafik i en ”brevlåda” efter domstolsbeslut. (Som vid avlyssning vid brottsmisstanke i dag.) Alltså att staten inte har en permanent avlyssnings-antenn i internetleverantörernas kablar. Då skulle det i princip bli omöjligt att genomföra massavlyssning.

Men juristen Mark Klamberg lämnar sina fp-uppdrag i besvikelse, för han har studerat överenskommelsen på nära håll och gör en annan tolkning. Att ”trafikstråk” kan betyda att FRA ger sig själva tillgång till t ex all trafik mellan Stockholm och Köpenhamn. Och då snappar de ju upp en himla massa övriga människor, som de kan börja kartlägga och snoka i.

Där står det alltså och väger. Om filtreringen sker hos internetoperatörerna så är det bra. Om filtreringen sker hos staten så är FRA-lagen lika dålig som innan.

Gud, vad skönt det vore om den här soppan nånsin kunde ta slut!

25 september 2008

Answer: Go crazy!

”What would you do in Las Vegas if you could keep all your gains but pass the losses on to taxpayers?”

Johan Norberg sammanfattar varför amerikanska staten inte bör gå in och lösa ut sina konkursfärdiga bolåneinstitut. Det sammanfattar även varför Kalmar kommun inte borde driva så många bolag.

Rikstäckande liberalt upprop

Mark Klamberg presenterar ett rikstäckande upprop för Folkpartister mot FRA-lagen. Ruskigt många tunga namn har redan anslutit sig, såväl gamla ministrar som sittande riksdagsledamöter. Kommer partitoppen att lyssna?

Alexander Bard blir folkpartist

Med sprudlande glädje har jag noterat att mångsysslaren Alexander Bard (åter?) gått med i Folkpartiet liberalerna. Bard gör inte bara härlig musik, han är även ständigt delaktig i samhällsdebatten och genom att grunda interesting.org tillsammans med tvillingarna Härén så upptäckte jag dessa två mentala vitamininjektioner. (Fredrik Härén har jag skrivit om här, och Theo Härén var lätt den bäste föredragshållaren i politikerveckan i Visby i somras.)

Men tillbaka till Bard. I sin debattartikel förklarar han föredömligt varför partipolitiken fortfarande behövs i Sverige på 2000-talet, och inte kan ersättas med ”enfrågerörelser” och ”enminutsengagemang”. Samtidigt klargör han att han inte tänker bli någom kändisrekrytering eller queer-alibi i partiet. Därmed blir han nog mer tagen på allvar.

Bard är, för att citera en BWO-lyssnare, ”lite vulgär ibland men ständigt intressant att lyssna på”. Han kan bli en välbehövlig vitamininjektion för Folkpartiet.

Bard skriver f ö mycket om det nystartade cyber-fp-nätverket Liberati. Och det låter ju intressant. Men vart hittar man Liberati?

19 september 2008

SSU skyller sina egna brister på regeringen

Igår gjorde SSU:are ett skolbesök i Kalmar, och fick därmed en halvsida i Östran där Jytte Guteland får tala fritt. Guteland beskriver hur hon imponeras av sitt besök på skolan CIS, och önskar att alla skolor vore så bra. Hon berömde även att SSU fick komma in på skolan och tala, för det får man inte på alla skolor. Det var kanske ingen som hade berättat för henne att skolan hon berömde är en friskola – som alltså sannolikt inte hade fått finnas, om SSU:s skolpolitik hade varit lag i Sverige.

Det finns många frågor som en granskande journalist hade kunnat ställa till Jytte Guteland med anledning av hennes uttalanden. Till exempel:

  • Exakt hur ”ställer regeringen grupper mot varandra”? Och på vilket sätt gör inte SSU just detta när de alltid ställer höginkomsttagare och låginkomsttagare, stora företag och små företag, svenska arbetare och utländska arbetare, mot varandra varenda gång de ska hitta på något elakt om regeringen? Det är lätt att försöka skylla främlingsfientliga strömningar och många invandrares utanförskap på den sittande regeringen. Men då måste SSU först blunda både för att utanförskapet fanns där redan när alliansen tillträdde - arvet efter Mona Sahlins tid som integrationsminister - och att utanförskapet sedan dess har minskat.

    Själv har jag svårt att se det främlingsfientliga i att alliansen vill öppna upp gränserna för arbetskraftsinvandring, men sossarna kan säkert förklara det toleranta och solidariska i att de själva håller samma gränser stängda.

  • Visst kan man klaga på de långa bostadsköerna i landet. Det är ett stort planekonomiskt problem som kan ta många år att åtgärda. Men fanns inte de där köerna redan där när sossarna styrde? Och hur ser SSU på sitt moderpartis roll i krisen, då sossarna är ansvariga för de hyresregleringar som gör det olönsamt att bygga billiga bostäder och gör att folk i de finaste Stockholmsområdena kan lägga en mycket lägre andel av sin inkomst på boendet än låg- och medelinkomsttagarna i förorterna.

  • När Guteland skyller ungdomars bostadsbrist på att ”det är inte många ungdomar som får (arbete) idag”, baserar hon då det på Mona Sahlins flitigt upprepade lögn att ungdomsarbetslösheten tredubblats? För hon kan inte ha kollat på AMS officiella statistik, som konstaterar att arbetslösheten fortfarande sjunker - konjunkturmattningen till trots - och att alliansens jobbgaranti för ungdomar har haft stor effekt. Varför applåderar inte Guteland detta, när hon tycker att det är så viktigt att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden?

18 september 2008

Björn till Bryssel!

På Fp:s länsförbundsmöte igår beslutade mötet att föreslå mig som länets kandidat till Europaparlementet inför valet nästa år. Jag tackar ödmjukt för förtroendet och ska göra mitt bästa. Efter mötet gick följande pressmeddelande ut:

Björn Brändewall Fp-kandidat till EU-parlamentet

– Det är en kritisk EU-vän med stark liberal kompass vi vill nominera till vårt partis lista inför Euparlamentsvalet, säger Sverker Thorén,Västervik, ordförande för Folkpartiet liberalerna i Kalmar län.

Vid gårdagens sammanträde med styrelsen för länets folkpartister beslutade man föreslå Björn Brändewall, Kalmar, som länets kandidat i det provval som genomförs under hösten och vintern. Slutgiltig ställning tar länsförbundet vid sitt höstmöte 18/10 i Kalmar.

Björn Brändewall är 28 år, bosatt i Kalmar, arbetar som webbproducent, har tidigare varit distriktsordförande för LUF och är nu lokalt aktiv i skolpolitiken. Hans intressen är förutom politik, körsång, jympa, hundar och matlagning.

– Jag kandiderar för att slå vakt om unionens huvudsyfte – att göra det fritt för människor att resa, investera, bosätta sig och arbeta över landsgränserna. Tyvärr har EU istället för att avreglera också producerat förbud och protektionism på löpande band. Som Folkpartist och EU-vän kan jag komma med trovärdig kritik för att förändra detta, säger Björn Brändewall (fp).

Friskolor höjer kvaliteten i de kommunala skolorna

Det är inte bara Skolverket som slår fast detta (trots vänsterns tandgnisslande), utan även ett enkelt skolbesök bekräftar hur konkurrensen sporrar alla att erbjuda en bättre skola. Igår var jag på Vasaskolan i Kalmar, som känner påtaglig konkurrens från den fristående Södra Skolan ett stenkast därifrån.

Rektorerna presenterade bland annat en enkät som de har skickat ut till föräldrar för att visa att de bryr sig och för att kartlägga vad föräldrarna tycker är viktigast för sina barn vid val av skola och varför de eventuellt inte vill sätta sina barn i Vasaskolan. Rektorerna berättade även om hur de på ett nytt sätt börjat slå vakt om trivseln i hela skolgången, redan från förskolan. De tar inga elever för givna, utan varje elevs/förälders förtroende måste förtjänas.

Bra jobbat Vasa, tycker jag! Vissa elever/föräldrar kommer att välja er och vissa kommer att välja friskolor. Men eftersom ni alla anstränger er för att bli ännu bättre, så kan de alla oavsett skola känna sig som vinnare!

16 september 2008

Socialism bakom USA:s bolånekris

I dagens Östran (inte online) svarar jag vänsterpartisten Lennart Beijer, som har försökt använda USA:s bolånekris för att hindra Mats Odell att sälja statliga bankaktier. Här följer insändaren i sin helhet, med de ord som klipptes bort av Östran fetstilta.

Lennart Beijer (v) gläds åt att George W. Bush ägnar sig åt socialistisk politik. Själv förfäras jag över det. När den amerikanska staten går in och köper upp två konkursfärdiga banker, påstår Beijer att det är lösningen på problemet med bolånekrisen. Jag anser tvärtom att det är en av orsakerna.

För inte hade väl bankerna vågat missköta sina låntagares pengar så grovt, om de inte hade varit säkra på att Bush skulle lösa ut dem om det skar sig? Bush agerar som den dålige föräldern som belönar barnens busstreck med godis istället för "aja baja". Därmed lär sig riskkapitalisterna att det är ofarligt att spekulera bort folkets pengar, för staten rycker ju in (även här med folkets pengar) och löser ut knösarna.

Det Beijer inte nämner är att just dessa två konkursmässiga banker skapats av den amerikanska staten redan från början, och subventionerats så att de kunde låna ut pengar billigare än andra. Tanken var att de därmed skulle handla mer långsiktigt och ta större socialt ansvar än privata banker. Nu ser vi att det har blivit precis tvärt om.

Bolånekrisen i USA är alltså inte ett argument för att staten borde lägga sig i lånemarknaden, utan ett avskräckande exempel på vad som händer när staten gör just det. Lennart Beijer tycker att finansmarknadsminister Mats Odell ska låta sig inspireras av detta fiasko. Jag tycker att Beijer ska låta sig inspireras av Odell istället. Det är bättre att förlita sig på en bank som kan stå på två egna ben, än en som ständigt lutar sig mot politiska subventioner.

Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna, Kalmar

(Fritt inspirerat av Norberg.)

15 september 2008

Fp: Polisen får inte använda PKU-registret

Vissa har passat på att gå ur PKU-registret medan det fortfarande går. Om du inte vet vad det är, så är det ett blodprov/vävnadsprov som togs när du var nyfödd (fr o m 1975) och som dina föräldrar gav sitt medgivande till att lagra, därför att läkarna lovade att de bara skulle använda det för medicinsk forskning.

Sedan dess har polisen börjat ta saken i egna händer och använda denna information för att koppla ihop folk med DNA. Det har dom inte tillstånd till, men det har de gjort ändå. Regeringen har med anledning av detta startat en utredning om det här ska vara lagligt eller inte. Man vill ha klarhet, eftersom två olika lagstiftningar krockar här.

Bra så långt. Men ett av de obehagligare inslagen i utredningen är att det diskuteras om man ska göra det omöjligt att gå ur registret. Ett register som det alltså var frivilligt att gå med i, och som dina föräldrar, inte du själv, gav samtycke till. Och medan detta utreds så uppmanas vi att sitta still i båten och inte lämna registret förrän de hunnit göra det förbjudet.

Därför är det oerhört tacksamt att Folkpartiet liberalerna redan nu klargör att de inte kommer att tillåta polisen att snoka i PKU-registret. Det är mycket vågat att sätta ned foten flera månader innan en utredning presenteras. Men samtidigt visar det på en ideologisk ryggrad som jag ser alltför sällan i rikspolitiken; att man redan från början vet att oavsett vilka avvägningar som måste göras mellan integritet och brottbekämpning, så finns det vissa ingrepp som man helt enkelt inte GÖR mot sina medborgare.

Tänk om de hade vågat göra likadant i FRA-frågan.