17 april 2009

IPRED: fem år senare

När vi politisk aktiva ska förklara för vanligt folk varför övervakningssamhället är farligt har de ofta svårt att relatera till våra farhågor. Många har ju inte upplevt vare sig diktatur, förföljelse, åsiktsregistrering eller ens krig under sin livstid. Men Johanna Nylander har skrivit ett mycket sannolikt framtidsscenario fem år framåt som innehåller precis de exempel som vi måste bli bättre på att föra ut:

I samband med att alla öppna nätverk försvann skapades "IT-ID". Ett virtuellt personligt ID-kort som krävs för att komma ut på Internet över hela landet (det var alliansens förslag för att lösa datalagringsdirektivet). Till ID-numret knyts all information om informationssökning/surf, mail och chatt som användaren gör, och lagras i en nationell databas. (...)

Det är inte längre några problem att surfa trådlöst, och den som försöker ta sig in på sajter som sysslar/tillhandahåller med vapen, porr, spel, upphovsrättsskyddat material eller något annat omoraliskt, stoppas snabbt av polisens filter som direktrapporterar alla försök till "IT-ID":s databas och markerar intrånget. Den med markeringar får svårt att hitta en anställning där kontakt med barn, gamla och sjuka är en del av arbetsuppgifterna.

Johanna ger även exempel på hur IPRED kan öka segregationen mellan upphovsmännen. Läs hela!

Inga kommentarer: