25 oktober 2013

Skillnaderna i höstbudgeten

I Barometern idag, tillsammans med allianskollegorna i riksdagen, skriver jag om skillnaderna mellan regeringens och socialdemokraternas budgetalternativ. Regeringens arbetslinje som gett ökade satsningar på vård-skola-omsorg ställs mot socialdemokraternas skattehöjningar för att bygga ut bidragssystemen.
Alliansen presenterade nyligen en budget med fokus på tillväxt och arbete med förstärkningar för hushållen. Ett femte jobbskatteavdrag, bättre villkor för företagande samt utbildnings- och välfärdssatsningar öppnar upp den svenska arbetsmarknaden för fler. 
I bjärt kontrast till detta har Socialdemokraterna presenterat förslag som äventyrar utgiftstaket samt lägger mer än 25 miljarder kronor i skattebördor på sysselsättningen för att bygga ut bidragssystemen.
Vi berör även Kalmar län, där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu höjer landstingsskatten – för andra gången sedan valet. Det visar hur man inte ska ha blind tilltro till skattehöjningar som lösningen på alla problem. Klarade de inte ekonomin efter förra skattehöjningen, kommer de nog inte att göra det den här gången heller. En dåligt styrd organisation kommer att fortsätta att gå med underskott, oavsett hur mycket av andra människors pengar de roffar åt sig.

Läs hela!

17 oktober 2013

Ge barnen ledigt på religiösa helger

Nasim Malik (S) föreslår att skolorna lägger sina studiedagar på muslimska helgdagar så att muslimska barn får ledigt då, läser jag i Barometern (ej online).

Det låter som ett bra förslag, tycker jag. Olika personer har olika traditioner och vill därför ha helg på olika dagar. Men kalendern vi har idag är helt utformad efter kristna och hedniska helgdagar.

För några år sedan föreslog jag att Sverige borde avskaffa alla sådana röda dagar och istället ge varje människa ett eget ”röddagskonto” så att var och en får bestämma själv när på året man vill vara ledig. Maliks förslag känns som ett litet steg framåt baserat på samma insikt, om än utan valfrihet.

När jag följde en lärare på Dörbyskolan i tisdags så var många barn lediga på grund av den muslimska högtiden eid al-adha. I och för sig förståeligt – om jag gick i en skola som hade lektioner på julafton, skulle jag också be om att få ledigt då. Men det är synd att många elever ska behöva missa undervisning, och att det de facto mest ska drabba barn med invandrarbakgrund, som behöver all tid i skolan de kan få. Maliks förslag är inte perfekt, men det skulle hjälpa rätt många och låter lättinfört.

15 oktober 2013

Skolpraktik

Idag ska jag gå sida vid sida med en lärare på Dörbyskolan hela skoldagen och följa årskurs fem. Jag gör ofta besök på skolor i Kalmar för att se det går med vår skolpolitik och vad mer som behöver göras, men den här gången tänkte jag höja ambitionsnivån lite och följa en och samma lärare från morgon till skoldagens slut. Jag hoppas få en bättre inblick i helheten kring lärares vardag och arbetssituation.

Nu var bussen jag klev på så försenad att jag missade bytet på centralstationen och fick ta en senare buss till Smedby. Det börjar bra! :)

11 oktober 2013

Bästa skolkommun!

Lärarförbundet har presenterat sin årliga rankning ”Bästa skolkommun”, där Kalmar kommun förbättrar sin position från plats 31 till plats 20. Det är positivt att vi går framåt på så många fronter. Jag ser detta som ett resultat av den striktare budgethållningen nämnden har haft sedan 2011, där majoriteten av skolans resurser går direkt till skolorna och är fredade från politiska nycker, vilket jag hade kämpat för i många år.

Men vi måste bli bättre på förbättra lärarnas arbetssituation. Regeringen kommer att ta bort många krav på dokumentation, vilket minskar administrationen så att lärarna kan vara mer i klassrummen. Detta arbete måste även fortsätta lokalt. Regeringen storsatsar även på höjda lärarlöner, som jag tänker se till att Kalmar använder väl.
De faktorer som försämras för Kalmars del är framförallt elevernas slutbetyg. ("Meritvärde år 9" och "Andel godkända år 9") Det är ett misslyckande att så många inte gick ut skolan med fullständiga betyg i fjol. Det berodde till stor del på att det var många nyanlända elever som gick ut det året, som inte hade hunnit gå så många år i svensk skola. För att ge alla lika chanser föreslår regeringen nu möjlighet till förlängd skolplikt för dessa samt utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever även i årskurs 1–5, bland annat efter ett remissvar från Kalmar kommun där jag påtalade detta behov.

02 oktober 2013

Grisigt av kommunen!

UPPDATERING 2013-10-02: Jag fick kommentera frågan lite i P4 Kalmar Morgon. Samtalet börjar 1 timma och 16 minuter in.

Kalmar kommun har nu beslutat att avbryta arbetet med att ta fram nya betongsuggor. Förslaget kom ursprungligen från oss i Folkpartiet, som föreslog en tävling för att designa nya väghinder med historisk anknytning till Kalmar. Invånarna gavs tillfälle att rösta på olika förslag, och en betongsugga utformad som en kalmartrissa vann.

Juryn bortsåg tyvärr från folkviljan och förordade en säldesign istället. Sedan uppdagades det snabbt att Västerviks kommun sedan flera år har betongsuggor utformade som sälar.

Kommunen motiverar sitt beslut med att ”Juryns arbete kontra medborgarnas synpunkter har varit otydligt gentemot medborgarna.” Om det är något som är otydligt så är det den förklaringen. Jag tror snarare att kommunen insett att de gjort bort sig. Beslutet att avbryta arbetet är ett sätt för dem att försöka rädda ansiktet.

Jag anser att man borde lyssnat på folkviljan, eller gjort som vi föreslog från början: att välja ”ett eller flera” av de inkomna förslagen. Då hade man kunnat ha både trissan och sälen. Nu avbryter kommunen alltihop istället, och både besvikna konstnärer och kommuninvånare undrar nog vad hela poängen med omröstningen var.

Syftet med tävlingen var tre: att Kalmar skulle få en unik turistattraktion, att kalmarborna skulle få vara med att ta fram detta, och att det skulle öka trivseln i Kalmar. Nu blev det ingenting med allt detta, allra minst ökad trivsel.

Det här är förstås inte direkt den största ödesfrågan för Kalmar kommun, men det kunde verkligen ha skötts bättre.

P4 Kalmar