17 juni 2015

Svarar vänstern om Karl-Oskarskolan

Efter Vänsterpartiets senaste påhopp på Karl-Oskarskolan så har vi från FP, M, C och KD sagt åt dem att skärpa sig:
Kommunalrådet Bertil Dahl (V) med flera går till attack med budskapet att de vill ta över skolan – samma dag som eleverna har skolavslutning! Hur stor oro tror ni inte att det skapar inför sommarlovet? Har ni varken hjärta eller hjärna?

Lyckligtvis är det inte så enkelt att kommunen bara kan säga ”nu tar vi över skolan”. Det finns lagar som skyddar mot vänstervridet översitteri. Men det vet ju inte alla de som tar del av era utspel.
Läs hela!

Även skolan själv har replikerat mot vänstern och klargör att snacket om vinstuttag är ett (v)illospår:
Föräldrar ser att vi sätter elevernas utbildning i första hand och att vi ständigt levererar bättre kvalitet eftersom vi återinvesterar största delen av vinsten tillbaka till verksamheten. Av våra intäkter går cirka 94 procent till verksamhetskostnader såsom löner, hyror, läromedel och skolmat. Fyra procent återinvesteras i verksamheten som fastigheter och nya skolor.

Vi betalar all vår skatt i Sverige och 1,7 procent av omsättningen utgörs av skatt på vår vinst. 0,4 procent av omsättningen utgörs av utdelning till vår ägare.
Jag hoppas med detta samt svaret jag fick från S i måndags att de elever, föräldrar och lärare som blivit uppskrämda av vänsterns utspel nu slipper oroa sig och kan njuta av ett tryggt sommarlov.

14 juni 2015

Vill även (S) ta över Karl-Oskarskolan?

UPPDATERAT: Lasses svarar att S inte vill ta över skolan (se längst ned).

I måndags skrev jag om hur kommunalrådet Bertil Dahl (V), efter sitt senaste vulgära angrepp mot Karl-Oskarskolan, hade blivit inbjuden att faktiskt besöka skolan för en gångs skull. Han kom, from som ett lamm, tillsammans med kollegan Leila ben Larbi (V) och några fler av oss skolpolitiker, fick information om de nya ägarna, och kunde ställa alla frågor han ville om de nya ägarna och hur det (inte) kommer att påverka eleverna.

Tror ni att vänsterpartisterna blev ödmjuka eller tog lärdom av detta besök? Icke sa Nicke!

Eftersom Vänsterpartiet driver att kommunen ska ta över skolan, har jag lämnat in en enkel fråga till Lasse Johansson (S) om Socialdemokraterna i Kalmar ställer sig bakom detta. Frågan diskuteras på kommunfullmäktige imorgon.


Vänsterpartiet i Kalmar agiterar hårt för att kommunen ska ta över den fristående Karl-Oskarskolan i Oxhagen, som hyr sina lokaler av kommunen. Agitationen skapar osäkerhet bland skolans elever, personal och föräldrar. Vänsterpartiet ingår i den majoritet som styr Kalmar kommun. Därför undrar jag om Socialdemokraterna delar deras syn.
Min fråga alltså:
        Kommer Socialdemokraterna i Kalmar att verka för att kommunen tar över Karl-Oskarskolan eller på annat sätt avbryter gällande hyreskontrakt?
Björn Brändewall (FP)
UPPDATERING: Lasse Johanssons svar var föredömligt kort och betryggande, så jag knappar in det här:
Nej, vi kommer inte att verka för att kommunen tar över Karl-Oskarskolan. De driver en fungerande verksamhet med minst lika bra kvalitet som alla andra skolor i kommunen.

Lasse Johansson, ordförande Barn- och ungdomsnämnden

10 juni 2015

Hur säkrar vi trygga miljöer för minskad skadegörelse?

kommunfullmäktige-mötet på måndag har jag bett att få debattera denna fråga med Mattias Adolfson (S), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Mötet är öppet för allmänheten, kom gärna och lyssna.

Skadegörelse på grundskolor och gymnasieskolor i Kalmar kostar varje år ca 1,2 miljoner kronor. På sommarlovet tenderar skadegörelsen att öka. Det rör sig inte ”bara” om busstreck, utan även om grov, planerad skadegörelse som kan utgöra en fara för liv, t ex vid brand som kan sprida sig till bostäder. Det är förstås inte bara skolbyggnader som kommunen är mån om att undvika skadegörelse på.

En synpunkt som jag hör från flera håll är att det är viktigt att inte ha ytor som är skyddade från insyn. Lindsdalsskolan till exempel har en stor insynsskyddad yta, vilket Folkpartiet påpekade i Samhällsbyggnadsnämnden när detaljplanen utformades för många år sedan. Genom att utforma byggnader och miljöer så att det finns naturlig insyn från omgivningen – bostäder som vetter mot platsen, kanske allra helst med balkong – så drar sig gärningsmännen för att ”komma ut ur skuggorna” och förstöra, eller rentav göra inbrott.

Med åtgärder som belysning, trygghetsvandringar och patrullerande väktare kan man förstås komma en bit, men främst det sistnämnda kan också bli en kostsam historia. Det bästa är ju om en miljö är trygg i sin utformning från första början. Öppet gestaltade områden minskar inte bara risken för skadegörelse utan inbjuder även till mer delaktighet från barn i området.

Kommunen kan säkert vara aktiv på flera håll här redan på planeringsstadiet. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplaner när nya miljöer ska bebyggas. Servicenämnden samråder med arkitekter och ansvarar för att byggnader kommer på plats. Övriga nämnder och styrelser är förstås delaktiga i framtagandet av fastigheter och miljöer för sina respektive verksamheter. Därför var det inte helt självklart för mig vem jag skulle rikta denna interpellation till, och jag hoppas att ordföranden från olika nämnder kan samråda kring svaret så som ni ser lämpligt.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
  1. Vilka rutiner finns, på planeringsstadiet av nya kommunala byggnader och miljöer, där brottsförebyggande hänsyn tas, i synnerhet vad gäller fysisk insyn?
  2. Vilka förbättringar kan göras på detta område?

Björn Brändewall (FP)

Höjda KLT-priser leder till färre lärare i Kalmars skolor

Ska det bli färre lärare i Kalmars skolor och förskolor, för att KLT höjde busspriserna? Det tycker inte vi i Folkpartiet, men det verkar däremot de rödgröna som styr i Kalmar tycka. De vill att de kraftigt höjda skolskjutskostnaderna (som deras kollegor i landstinget beslutat om) ska bekostas ur de pengar som vi redan har att bedriva skola för.

Detta kritiserar jag i Östran, tillsammans med mina FP-kollegor Jennie Uller och Carl-Henrik Sölvinger. I vårt budgetalternativ har vi avsatt pengar för skolskjutsarna, så att det inte ska behöva gå ut över undervisningen. Det går om man bara vill! Budgeten för 2016 beslutas på måndag.

08 juni 2015

Dahl (V) ska äntligen besöka skolan han skällt så mycket på

Karl-Oskarskolan i Oxhagen har haft fått en ny ägare. Thoréngruppen tar över efter Karl-Oskar Utbildning AB, efter att koncernen uppger att de hamnat i ekonomiska problem på grund av en tvist med Växjö kommun.

Det är tråkigt att en tvist med en annan kommun ska behöva gå ut över skolan i Kalmar, och jag hoppas att Thoréngruppen kommer att förvalta det avtryck som Karl-Oskarskolan gjort i Oxhagen. Det är en välskött skola som har mycket goda relationer med kommunens Barn- och ungdomsförvaltning, och som har tagit ett stort socialt ansvar för Oxhagen även utanför skoltid. Den har bland annat varit en aktiv del i Vi i Oxhagen som anordnat meningsfulla aktiviteter för oxhagenbor.

Men vissa har gjort allt de kunnat för att sätta käppar i hjulen för Karl-Oskarskolan. Vänsterpartiet och särskilt deras kommunalråd Bertil Dahl har upprepade gånger gått ut i media för att ljuga och sprida rädsla och fördomar om skolan. Han började redan 2009, innan skolan ens hade öppnat(!) men har till dags dato aldrig besökt den skola han tydligen vet så mycket om.

Idag kommer det att bli ändring på det. Efter hans senaste utspel, där han beskrev eleverna som ”handelsvaror som kan kastas mellan olika huvudmän” (Barometern 23 maj) har skolans rektor Anna Snöberg bjudit in honom för att få visa skolan och prata om vad ägarbytet kommer att betyda för skolan.
Vi vill bjuda in dig för ett möte som handlar mer om kvalitén på den skola vi bedriver. Vi vill visa dig hur vår skola i praktiken fungerar och hoppas att du vill komma till oss.
Även politiker i Barn- och ungdomsnämnden är inbjudna, och flera av oss kommer att vara där i eftermiddag. Jag har själv kontaktat skolan under våren om vad kommunen och eleverna kan förvänta oss av ägarbytet, så det känns bra att vi ska få diskutera dessa saker.