26 november 2015

Vigselförrättare ska inte diskriminera

UPPDATERING: Nu ledarsidan publicerat och svarat.  Jag stryker under de bitar nedan som de tog bort eller ändrade, för sånt är så kul att uppmärksamma.


Med anledning av beslutet jag fick igenom på Liberalernas landsmöte, har Barometerns ledarsida reagerat negativt. Men vad är religionsfrihet och vad är det inte? Jag har skickat in svar till ledarsidan, som kommer att publiceras imorgon:
På Liberalernas landsmöte i helgen fick jag gehör för yrkandet ”vigselförrättare som diskriminerar ska fråntas rätten till vigselförrättning”, i en motion från HBT-liberaler. I Martin Tunströms kritiska ledare skriver han om detta till ”alla präster och pastorer ska tvingas viga enkönade par”.

Tunström anger debattnivån när han i denna nyckelmening klämmer in inte mindre än fyra sakfel.
  1. Beslutet handlar om alla vigselförrättare, inte bara präster och pastorer.
  2. Alla präster och pastorer är inte vigselförrättare.
  3. Det finns inget tvång, det är helt frivilligt att ansöka om att bli vigselförrättare.
  4. Det heter ”samkönade par”; det är nog ganska sällsynt att hitta två människor som tillsammans bara har ett enda kön.

Många tror kanske att präster automatiskt har vigselrätt, men så är det inte. Samfunden måste precis som alla andra ansöka och få det prövat för varje individ, även om det går betydligt lättare när man har ett samfund bakom sig. Det är ingen rättighet, det är ett privilegium att få viga.

Liberalerna värnar religionsfriheten. Samfunden får ha vilka ceremonier de vill på sina sammankomster. Det lägger vi oss inte i. Men vill man ha rätt till myndighetsutövande, vilket vigsel är, måste man också acceptera att man likt en statens tjänsteman har ett ansvar, och det är att följa lagen. Diskriminering är ett brott. Även om Tunström tycks argumentera för att en lag inte är så viktig om den "bara har några få år på nacken".

Slutligen anser Tunström för att det bästa vore att inrätta civiläktenskap, dvs att samfunden inte får viga över huvud taget. Jag håller med. Samfunden kan istället få fokusera på att ordna välsignande ceremonier för nyvigda. (Och det är de fria att göra redan idag.) Den andra halvan av motionen jag hade yrkat på förespråkade just civiläktenskap, men det yrkandet vann tyvärr inte i voteringen.

Jag fascineras dock av inställningen att det är helt OK att samfunden inte får viga alls, medan religionsfriheten tydligen är hotad i grunden om samfunden får behålla dagens gräddfil till vigselrätt, men med förbehållet att de inte får diskriminera.

Björn Brändewall
Liberal och vigselförrättare

Liberal kraftsamling på landsmötet i Stockholm


Så kom då landsmötet då Folkpartiet liberalerna bytte namn till Liberalerna, uttalade att vi måste förnya oss, och valde Jan Björklund till partiledare för femte gången. ;)

När jag och mina kollegor från Kalmar län nådde riksdagshuset för landsmötets öppnande i fredags, hade höstkylan övergått i vinterkyla, och alla deltagare genomgick poliskontroll för att garantera säkerheten i och med det höjda terrorhotet.
Ombudsdelegationen från Kalmar län! + Basse
Veckan innan hade vi i länsförbundets styrelse kallat alla medlemmar till minilandsmöte i Oskarshamn. Under en intensiv lördag delade ett drygt 20-tal folkpartister upp sig i temagrupper och gick igenom hundratals inkomna motioner till landsmötet. I sammanfattande diskussioner fick alla tycka till i frågor som seglat upp som viktiga. Syftet var att alla medlemmar skulle ges möjlighet att påverka hur vi ombud ska rösta på landsmötet.

Det är svårt att sammanfatta alla hundratals beslut ett landsmöte tar, och hur starka känslor man kan ha kring vissa av dem. I en del frågor intog partiet en i mitt tycke bättre hållning. I en del håller man fast vid en dålig. Men jag kan inte komma på något beslut som faktiskt markerade en förändring till det sämre. Ett gott betyg!

Sammantaget upplevde vi att vi vann många segrar mot partistyrelsen i frågor som Liberalerna Kalmar län driver.
  • Partiet är nu för gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin. 
  • Vi är för ett förbättrat reseavdrag mellan hem och arbete där kollektivtrafik saknas, vilket länsförbundet drivit sedan 2013 efter en motion från Mikael Petersson, Hultsfred. 
  • Slutligen så rodde undertecknad hem ett beslut om att vigselförrättare som diskriminerar ska fråntas vigselrätten, vilket minilandsmötet hade gett oss i uppdrag att driva.
Även om jag i alla år velat att partiet ska heta Liberalerna, känns det än så länge himla ovant att tänka (L) istället för (FP). Jag får se till att byta loggan här på bloggen snart.

Jag ska länka till några av mina anföranden bland videoinspelningarna från landsmötet i kommande inlägg, för den som är intresserad.
Med liberal bakgrund.