31 januari 2009

Spretiga be(s)ked om friskolor i telefonkatalogen

I måndags ställde jag min interpellation till Cecilia Strömberg (s) om varför friskolorna plockats bort ur telefonkatalogen. Jag frågade bland annat:

 • Ska inte alla skolor som godkänts av Skolverket och finansieras med våra skattepengar behandlas lika?

På detta lämnade Cecilia svaret att nej, de ska de inte. Inte om hon får bestämma i alla fall. Hon argumenterade från ett kommunperspektiv istället för ett medborgarperspektiv, och menade att kommunens dåliga ekonomi (den har varit dålig i rätt många år nu) tvingade dem att skära ned. Hon hänvisade dock till ett kommande lagförslag från alliansregeringen, där det ska bli obligatoriskt för kommunerna att behandla skolorna likvärdigt. Skönt att någon i vårt land prioriterar frågan i alla fall.

Cecilia svarade att friskolorna har samma skolpeng som de kommunala skolorna och att de får finansiera sin marknadsföring utifrån detta. Det var inte är kommunens sak att betala för den. Jag påpekade att detta inte är rättvis behandling; de kommunala skolorna har fått sin annonsering finansierad av kommunens informationsenhet, utan att behöva ta ifrån skolpengen.

Om nu allt bara var ett finansieringsproblem, så kan man fråga sig varför de inte hade kontaktat friskolorna och erbjudit dem att stå kvar mot betalning. Man hade ju inte tagit kontakt med dem alls! Skolorna jag haft konktakt med var helt ovetande om detta. En del var rent förbannade, för de brukade hänvisa föräldrar till det stället i telefonkatalogen. Här fick jag medhåll av Birgitta Axelsson Edström (v), som höll med om att kommunen hade skött kommunikationen dåligt, även om hon inte delade uppfattningen att friskolor ska behandlas lika.

sin blogg menar Cecilia att det är konservativt att efterfråga information i telefonkatalogen, eftersom hon själv använder internet. Själv argumenterade jag för att man ska vara ödmjuk inför att alla människor inte är likadana som en själv. Det är en av huvudanledningarna till att jag är liberal.

Om det nu enligt (s) inte är någon som läser det som står i telefonkatalogen, och det kostar 50 000 kr per sida: varför har vår vänsterstyrda kommun medvetet slösat bort skattepengar på att annonsera för alla kommunala skolor? Tänker de plocka bort även dessa telefonnummer i nästa års katalog? Denna fråga ställde jag, men det blev sista ordet i debatten för Cecilia gick inte fram i talarstolen efter det.

29 januari 2009

Offer för kvotering

Folkpartiets valberedning har presenterat sitt förslag till EP-valsedel. Och jag är lite missnöjd. Jag har nämligen flyttats ned ganska rejält jämfört med provvalet, alltså den plats som folkpartiets medlemmar ville att jag skulle ha.

Jag fick plats 31 i provvalet. Sedan dess har några på listan hoppat av, så jag skulle ha hamnat på 28. Men nu har valberedningen flyttat ned mig till 36 istället.

Detta är en "big deal", eftersom valsedeln sannolikt kommer att ha 30 namn på framsidan, som förra gången. Hamnar man längre ned blir det baksidan, och den är det många väljare som missar. Det är mycket svårare att få kryss då, eller att övertyga väljare om att deras röst på mig spelar roll.

Innan jag fortsätter vill jag förtydliga två saker:

 • Jag är inte (så värst) sur för min egen skull. Jag är sur för de konsekvenser detta får för hela Kalmar läns valkampanj. Kalmars länsförbund har medvetet nominerat mig som sin enda kandidat, just för att de hellre vill ha ett namn på framsidan istället för två på baksidan.
 • Jag har inget personligt emot någon av de som flyttats framför mig på listan. Det är självklart inte deras fel att de särbehandlats.

Denna bild visar hur valberedningen har flyttat omkring på namnen. Linjer är dragna för att förtydliga alla större ändringar.

Så vilka namn är det som har pressat ned mig? Eller rättare sagt: vilka har valberedningen gynnat så till den grad att jag flyttats ned? Jo:

 • Man har lyft fram stockholmare och v-götaland:are. Fastän valsedelns övre halva redan kryllar av folk från dessa län.
 • Man har lyft fram folk ända nerifrån plats 77 och lagt dem ovanför mig.
 • Man har lyft fram kvinnor.

Jag kan förstå att man lyfter upp vissa personer från botten av valresultatet, så att varje län ska få åtminstone en enda kandidat på listan. Men då borde ju dessa ha hamnat underst på listan. Jag förstår inte varför man lyfter dem så högt att de prejar ned oss som redan hade tagit oss in på listan av egen kraft - i mitt fall så att Kalmar läns enda kandidat hamnar på baksidan istället för framsidan. (Detsamma kan sägas om Gävleborgs kandidat.)

Visst, Gotlands och Södermanlands län behövde få in var sin kandidat. Men varför flytta dem ända till plats 26 och 35? Räcker det inte med 42 och 43?

Kvinna, man, kvinna, man... könsfördelningen är så mekaniskt fördelad att jag skulle kunna tro att det var en (s)-lista jag tittade på. Jag undrar vilka ytterligare egenskaper som de anser att man måste varva varannat av. Blå ögon, bruna ögon? Tjock, smal? Lång, kort?

Är det representativt att visa upp 50 % kvinnor, om bara 33 % av de som ställde upp i valet var kvinnor?

En dryg tredjedel av de som ställde upp i provvalet var kvinnor. Hade man tagit de 43 översta platserna i provvalsresultatet hade man fått ungefär samma proportioner. Folkpartimedlemmarna röstade alltså utan att gynna det ena könet nämnvärt. Man såg till person och inte till kön.

Men när valberedningen gjort sitt urval är det 47 % kvinnor! Alltså inte representativt för den grupp människor som ställde upp.

Jag beskriver mig som ett offer för kvotering. Men det är inte bara jag som är det, utan även kvinnorna på listan. De ställde upp i provvalet på samma premisser som jag, och behandlades rättvist i urvalsprocessen - tills valberedningen blandade sig i.

27 januari 2009

Vi vässar vår EU-politik (del 2)

I afton har vi i Fp:s länsförbund träffats i Oskarshamn och gått igenom EU-programmet som jag skrev om förra veckan.

Vår länsförbundsordförande Sverker Thorén hade gjort välbehövliga tillägg på avsnittet Klimat och Miljö som gav punkterna mer kött på benen och visade att fp:s miljöpolitik är mer än bara kärnkraft. Bland annat att europeisk koldioxidskatt och fungerande handel med utsläppsrätter ska fungera som ekonomiskt styrmedel, så att transportsektorn får bära sina egna miljökostnader och det därmed finns pengar att tjäna på att ta bättre hand om miljön. Även i haven ska vi råda bot på utfiskningen genom att bl a ha säljbara fiskerätter, så att det ligger i varje fiskares intresse att fiska långsiktigt.

Såna marknadsekonomiska lösningar stimulerar mycket bättre (och ekonomiskt hälsosammare) än godtyckliga politiska subventioner av t ex majsetanol.

Själv är jag mycket nöjd. Hade skrivit drösvis med yrkanden och fick igenom (eller fick kloka motargument på) nästan alla. Bland annat:

 • Jämställdheten i EU:s personal ska inte lösas med kvotering, utan istället ska alliansregeringen slå sig för bröstet som har visat på hur mycket bättre jämställdhet (och etnisk spridning) man får genom att göra öppna rekryteringar och se till kompetensen istället för könet eller kompisrekryteringar. Den svenska alliansens modell ska spridas till EU.

 • Vi ska inte ensidigt fokusera på klimatåtgärder bara för att det råkar vara på modet, utan se till alla miljöfrågor när vi t ex hjälper utvecklingsländer med ”miljöbistånd”.

 • EU ska inte börja administrera alla länders sjukvårdskostnader. Det är en jättebra tanke att man ska kunna söka vård i ett annat land och skicka hem räkningen när det egna sjukhuset är fullt, men sådana initiativ måste tas av varje enskilt land. Annars skulle nog ett sjukhus i Polen få dåndimpen när de får en (med deras mått mätt) svindyr sjukhusräkning för en enkel operation utförd i Sverige.

 • Vi ska inte försöka lagstifta om rätt till abort i hela EU. Det må vara en käck fråga att driva idag, men om de konservativa krafterna i Italien, Irland m fl får majoritet i parlamentet om en fem-tio år så kan de istället förvandla vår legalisering till ett EU-förbud! Då ser jag hellre att vi fortsätter kampen för kvinnans rätt land för land, och att irländska gravida kvinnor kan ta flyget till Sverige om de behöver göra abort.

 • Alla EU-länder ska ha en solidarisk miniminivå för flyktingmottagande.

 • När det protektionistiska jordbruksstödet avvecklas (dvs halva EU:s budget) ska pengarna som blir över gå tillbaka till medlemsländerna i form av sänka medlemsavgifter.
(Jag behövde bara reservera mig mot en enda punkt, och det var den om att förbjuda narkotika i alla länder. Jag tycker inte att de enskilda ländernas narkotikapolitik ska beslutas på EU-nivå, och i så fall hade jag ändå hellre sett en politik som fokuserar på skademinimering och att göra det lättare för missbrukare att få vård. Jag är rädd att förbud och skambelägganden snarare stigmatiserar missbrukare och gör det svårare för dem att våga söka vård.)

Dessa synpunkter skickar alltså Folkpartiet i Kalmar län med till partirådet, som ska spika programmet 6-7 februari. Observera att vem som helst som är medlem kan komma med synpunkter på programförslaget fram till dess. Tyck till!

26 januari 2009

Jag för 168 timmar sedan

Körkort körkort körkort körkoooort!

23 januari 2009

Vi vässar vår EU-politik

Igår kväll hade vi ett EU-samråd i Folkpartiet i Kalmar kommun. Inför valet i juni håller vi på att anta ett europapolitiskt program i hela landet, och det var alltså det förslaget från ”riks” som liberaler i Kalmar nu lämnade synpunkter på.

Det var väldigt roligt att se så många nya medlemmar komma, en del med bakgrund från andra sidan Östersjön, och aktivt delta i diskussionerna. Vi fick många bra synpunkter, från olika perspektiv, som jag ska ta upp nästa vecka, när vi möts på länsnivå och lämnar ett gemensamt svar. Det känns som att det finns en hel del vi vill göra med programmet (framför allt korta ned det!)

Där ser ni vilka förmåner man får som fp-medlem! Fika, gott sällskap och ideologiska diskussioner där man kan påverka partiets politik! Låter det inte som att du vill bli medlem om du inte redan är det?

God vegetarisk lasagne

150 g Sojafärs Eko + Knorr Lasagne = win!

Ge lite extra smak genom att steka den uppkokta färsen i lite soja och tillsätta 1–2 msk tomatpuré tillsammans med mjölken.

(Sojafärsen är dessutom billigare än vanlig köttfärs.)

Visst får vi arvode!

Östran skriver om att i Kalmar får vi som sitter i kommunfullmäktige inget arvode för mötena. Sven-Evert Arvidsson (s) tycker att det är självklart att uppdraget ska vara ideellt.

Men hur ideellt är det egentligen, med tanke på att ändå vi får arvode för de förberedande gruppmötena? I alla andra uppdrag är det tvärtom; i nämnder och styrelser får vi arvode för mötet men inte för gruppmötet. Varför är just kommunfullmäktige mer ideellt, bara för att man gjort denna rockad?

Uppdatering: strök halva bloggposten eftersom vakna kommentatorer påpekade att jag lutade mig på ett faktafel.

22 januari 2009

Varför har friskolorna tagits bort ur telefonkatalogen?

…för det har de! Därför har jag lämnat in följande interpellation (fråga) till Cecilia Strömberg (s) inför måndagens kommunfullmäktige-möte:

I telefonkatalogens gröna del för kommuninformation kan våra invånare hitta telefonnumren till alla skolor i Kalmar.

Alla skolor? Nej – sedan årsskiftet så finner man bara kontaktinformation till de kommunala skolorna. Alla fristående skolor har tagits bort i 2009-upplagan. Efter kontakt med flera av friskolorna så står det klart att detta har skett utan att skolorna blivit informerade. Informationsenheten ska ha gjort detta för att spara annonsplats pga ”kommunens dåliga ekonomi”. Urvalet ska ha skett med Barn- och ungdomsförvaltningens goda minne.

Detta urval är främmande för mig, som vill sätta individen – inte den kommunala organisationen – i centrum. De gröna sidorna är information till kommuninvånarna, och ur deras perspektiv spelar det ingen roll om det är kommunen eller någon annan organisation som råkar vara huvudman till deras barns skola. Utbildningen finansieras med samma skolpeng och lyder under samma skollagar, oavsett vilket.

Jag kan förstå en önskan att skära ned på utrymmet i den tryckta telefonkatalogen, i en tid då allt fler hämtar sin information på nätet. Men en sådan nedkortning bör ju i så fall ske rakt av, inte på ett sätt som slår mot just friskolor. Det är inte heller särskilt produktivt för kommunens ekonomi att ge presumtiva invånare intrycket att Kalmars utbud av skolor för deras barn är mindre än det är. I värsta fall kan föräldrar som värdesätter t ex Montessori-pedagogiken välja bort att flytta till Kalmar, om de missar att det faktiskt finns både en och två Montessori-skolor för deras barn här.

Med anledning av detta undrar jag:

 • Ska inte alla skolor som godkänts av Skolverket och finansieras med våra skattepengar behandlas lika?
 • Anser du att en heltäckande information över valmöjligheterna i Kalmar kommun är en viktig service till elever och föräldrar?
 • Ligger det inte i kommunens intresse att visa på den fulla bredden i skolutbudet för att t ex attrahera nya invånare?

19 januari 2009

The philosophy of liberty

Intressant bildspel som går in på frihetens fundament. Vad har vi rätt till – vad har andra människor rätt till? Vilka rättigheter kan vi överlåta åt andra?

Såna här resonemang är väldigt abstrakta, men de går  alldeles utmärkt att översätta till vår vardag, om man bara tänker efter lite – och då får man nytt perspektiv på saker.

Inga beslutsärenden!

På onsdag är det möte i Barn- och ungdomsnämnden. På dagordningen finns dock inte ett enda beslutsärende, förutom formalian "val av justerare" och "godkännande av dagordning".

Istället blir det bara informationsärenden. Låt oss hoppas att vi får lära oss mycket, så att inte skattebetalarnas pengar bara slängs i sjön på möten för mötenas skull.

06 januari 2009

A gift that keeps giving


Jul och nyår är över och det har känts lugnt. Bästa julklappen i år var definitivt cykeln som gavs i mitt namn via UNICEF, så att ett barn i ett u-land ska kunna ta sig till skolan.

Härom dagen fick jag ett mail från UNICEF där de undrade vad jag tyckte om julklappen. Men det vet väl inte jag! ;)