30 januari 2012

Parkeringsproblemen medvetet resultat av den rödgröna politiken

Östran skriver om att parkeringsproblemen vid simhallen och sporthallen är akuta.

– Vi är fullt medvetna om det, och ska ha ett förslag till lösning inom en månad, säger Mattias Adolfson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Parkeringsproblemen har inte kommit som en blixt från klar himmel, direkt. Vi i FP, M, C, KD varnade för detta redan när planprogrammet antogs för två år sedan, och ville att man skulle planera för parkeringen redan från början. S, V och MP röstade ner förslaget. Nu får vi lappa i efterhand istället, och med mindre handlingsutrymme.

Här kan du lyssna på debatten kring parkeringarna från i mars 2010. (Ärende 4)

23 januari 2012

Hur kan Skälby utvecklas?

Härom dagen gick jag och folk från flera kommunala förvaltningar på en rundvandring på Skälby gård och diskuterade områdets framtid. Det är slående hur mycket av de fina lokalerna som bara används som förråd för kommunens gamla möbler. Samtidigt tror jag att många inte vet hur mycket som pågår där, och det finns många möjligheter att utveckla området. Inte minst ur skolperspektiv.

Uteförskola. Karl-Oskarskolan / Nya Oxhagsskolan har sen tidigare visat intresse för ett starta en uteförskola i området. Det vore fantastiskt för barnen att få vara ute i ett så naturskönt område men ändå vara centralt i kommunen. Men nu verkar det som om Karl-Oskar har lagt de planerna på is. Men kommunen kanske ska göra slag i saken istället? Det behövs verkligen fler förskolor centralt i Kalmar.

Uteskola. Om uteförskola går bra, varför inte uteskola? Vissa elever behöver en lugnare tillvaro och skulle må bra av naturmiljö.

Vad tror du? Vad ser du för möjligheter (eller hinder) för Skälbys framtid? Lämna en kommentar!

20 januari 2012

Förtroendevald

En viktig fråga att ställa sig när man som medborgare lägger sin röst är: har personen jag röstar på visat på ett omdöme som förtjänar mitt förtroende?

I dagens Östran kunde vi se en stor samling S-toppar i länet som gör den frågeställningen lite enklare för väljarna, genom att deklarera sitt helhjärtade förtroende för Håkan Juholt - hur mycket han än ljuger och vänder kappan.

Personligen tycker jag att om man gång på gång uttalar sitt förtroende för en icke pålitlig person, så svärtar det ner ens egen trovärdighet.

18 januari 2012

Tvångssteriliseringarna måste upphöra!

I Barometern-OT igår (ej online) skriver jag och några kollegor om de senaste dagarnas utveckling i frågan om tvångssteriliseringar vid könsbyte:

Om du byter kön i Sverige så kräver staten att samtidigt få sterilisera dig. Du får inte ens spara spermier eller äggceller nedfrysta, som du annars hade kunnat använda för att i framtiden skaffa biologiska barn. Det finns inget medicinskt skäl att genomföra steriliseringarna, och Europarådet anser till och med att det strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Könsbyte är inget man gör för att det är roligt. Transsexualism - att permanent uppleva att man tillhör fel kön - är en psykiatrisk diagnos, som samhället behandlar med just könskorrigerande medicinsk eller kirurgisk behandling. Patienter som inte får sin transsexualism behandlad löper stor risk för depression och självmord - 25 % av alla transsexuella försöker ta sitt liv innan de ens fyllt 18! Det är alltså ofta en fråga om liv och död. Att ytterst be en människa att välja mellan livet, och förmågan att någonsin kunna skapa liv, är osmakligt.

Förmågan att kunna sätta ett liv till världen är som ett mirakel – varenda gång det händer. Om något i vår värld ska kunna ses som heligt och helgat, borde det väl vara detta. Att utan giltlig anledning beröva människor denna förmåga är helt oacceptabelt.

Det finns i riksdagen ett brett stöd för att upphöra med kravet på tvångssterilisering, men KD - det enda partiet som vill ha kvar det - främhävde det i media i torsdags som att de vunnit framgång för sin linje, genom att skjuta upp beslutet och utreda frågan ännu en gång. Men HBT-minister Erik Ullenhag (FP) förnekar bestämt att det skulle finnas någon sådan uppgörelse inom alliansen.

Att partierna ger olika besked skapar förvirring och oro. M, C, FP, S, V och MP har alla tagit ställning för att steriliseringarna måste upphöra. Nu är frågan: när kommer riksdagen att gå från ord till handling? När kommer vi att kunna lämna historiens skamvrå och börja behandla transsexuella som människor?

Björn Brändewall (FP)
Eva Schröder (FP)
Sebastian Hallén (FP)

Läs även vad Adam Cwejman och Hanna Wagenius har att säga om saken.