27 maj 2007

Ordningsomdömen i Kalmars skolor

Snart ska Kalmar Kommunfullmäktige (KF) ta ställning till en motion som jag och Basse har skrivit, om att införa omdömen i ordning och uppförande i Kalmars skolor.

Syftet med motionen om var flera.

  • Ökad studiero, förstås. Ett gult kort är inte någon allenarådande lösning. Men blotta vetskapen om att det finns ett gult kort kan få bråkstakar att lugna ned sig.

  • Förbättra kontakten mellan lärare, elever och föräldrar. Individuella utvecklinssamtal är bra, men inte perfekta. Lärare och föräldrar ser eleven från olika utgångspunkter, och kan därmed ha väldigt olika uppfattningar om vad som faktiskt sagts under utvecklingssamtalet. Problem som läraren anser sig ha lyft, kanske inte alls har uppfattats som problem av föräldrarna.

  • Underlätta lärarnas ordinarie betygssättande, att de ska kunna känna att de ger ett rättvist helhetsbetyg av elevens utveckling utan att behöva blanda in elevens uppförande i ett betyg, som är avsett att mäta kunskap och inget annat.

Vi diskuterade motionen i Barn- och ungdomsnämnden härom månaden – alltså, om vi skulle föreslå KF att säga bu eller bä till den. Debatten blev ovanligt het och ideologisk, inte minst för att vi för ovanlighetens skull hade en publik – ett tiotal statsvetar-studenter*.

Förslaget till beslut menade att det som vi ville åstadkomma ”kan hanteras med den individuella utvecklingplanen (IUP)”. Jag påpekade dock att det är skillnad mellan att något kan genomföras och att det faktiskt genomförs. Det variererar ju väldigt mycket hur skolorna arbetar med IUP.

Rödgröna ledamöter kom med en antal ideologiska motargument, som dock mest tydde på att de inte hade läst vad som faktiskt stod i motionen. Jag bemötte felaktigheterna, men det räcker tyvärr inte att ha såväl lärare, föräldrar och elever på sin sida, när de politiska motståndarna sitter på fler röster.

Men majoriteten röstade inte bara ned motionen – de såg till att stryka formuleringen om att motionens syfte kan hanteras med IUP. De strök den för att de inte ville att det skulle se ut som att de ställer upp på motionens viljeinriktning.

…Som alltså var att skapa studiero och tydligare utvecklingssamtal mellan lärare/elever/föräldrar!

Jag trodde inte att någon vettig människa kunde vara emot sånt. Men där ser man.


* = Sammanträdena är ju öppna för allmänheten, även om inte så många medborgare utnyttjar det. Välkommen på nästa möte, det finns kallelser på kommunens hemsida.

23 maj 2007

”Ta inte bort vår lärare!”

Läraruppsägningarna i Kalmar fortsätter att väcka starka känslor. Östran publicerar en insändare från klass 7B från Vasaskolan, som det är svårt att inte ryckas med i.

Felaktigt om integration, sverigedemokraterna!

Insändare publicerad (något nedkortad) i Barometern den 10 maj.

Thoralf Alfsson försöker den 2/5 räta ut innebörden av ordet "integration", och i förbifarten klaga på människor från muslimska länder - igen. Men hans "förtydligande" hamnar ännu mer snett än det han försökte rätta till.

Integration är när man råder bot på människors utanförskap i samhället. Visst, utanförskap kan bero på att man saknar jobb och/eller inte förstår språket. Men Alfsson missar att även svenskfödda, blonda kristna kan vara i behov av integration- om man t ex hamnat utanför samhället och det sociala livet p g a sjukdom eller lång arbetslöshet.

Alfsson beskriver istället integration uteslutande som en konfrontation mellan invandrare och svenskar, och att alla måste anpassa sig efter varandras religioner! Det resonemanget förutsätter att det bara kan finnas en religion, en kultur, en livsstil i Sverige. Men så är det ju inte.

Alfsson har fastnat i det kollektiva tänkande som präglat så många dåliga politiska idéer genom tiderna. Vi är inte kollektiven "svenskar" eller "invandrare", vi är nio miljoner individer! Det ryms massor av olika åsikter och trosuppfattningar även bland folk som växt upp i Sverige - något homogent "vi svenskar", som Alfsson refererar till, finns helt enkelt inte.

Vill jag automatiskt klumpas ihop med min granne för att han råkat vara född i samma land som jag? Kan jag inte känna större gemenskap med mina vänner från Iran, Indien och Kosovo, vänner som jag fått välja själv?

Integration handlar främst om arbete och utbildning. Alla i Sverige måste ju inte ha exakt samma levnadsstil för att kunna leva i harmoni. Nej i mitt Sverige kan folk tjäna sitt levebröd och känna makt över sitt eget liv och tack vare detta får de positiv kontakt med samhället. Om sedan Muhammed vill bjuda sin kollega, Lasse, på kaffe efter jobbet, är det upp till honom att avgöra. Det är upp till en själv hur man väljer att bejaka sin kultur. En del skriver kärlekssånger, andra hetsar.

Alfsson finner det "bedrövligt" att en skola i Göteborg slutat servera fläskkött, för att många av eleverna inte äter fläsk. Vad är det för konstigt med det? Ska man servera mat som eleverna inte äter, bara för att Thoralf Alfsson, i andra änden av landet, gärna hade ätit den?

Slutligen hävdar Alfsson att Scandic Hotel ska ta bort biblar från sina hotellrum, och antyder att det är på grund av islam, men inget av detta stämmer. Påtryckningarna ifråga kom ifrån föreningen Humanisterna, som inte vill ha religiösa skrifter alls. Det kan man tycka vad man vill om, men Scandic har meddelat att de inte kommer att ta bort biblarna, utan istället bejakar mångfald genom att öppna upp för skrifter från även andra religioner.

Alfssons analys är alltså felaktig och hans anekdoter ger inget vidare stöd för det invandrings-hot han försöker måla upp.

Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna, Kalmar

18 maj 2007

Självtester

Vilken film resp. politisk ledare är du?
Esbati blev Godfather / Saddam Hussein.
Ingerö blev Indiana Jones / JFK.
Jag blev…


Jag har inte sett den där Mr. Smith-filmen dock, men han på affischen verkar bli pussad av söta tjejer och det är ju aldrig fel…

Gandhi, däremot, blev skjuten. Aj.

15 maj 2007

Låt särskolan vara kvar!

Insändare publicerad i Östra Småland 2007-05-14.

På onsdag sammanträder Barn- och Ungdomsnämnden i Kalmar. Som politiker där har jag fått möteshandlingar där det föreslås att särskolan på Lindö, men även i Oxhagen, ska flyttas till Vasaskolan till hösten 2008. Detta trots skarpa protester under lång tid från Lindö-barnens föräldrar.

Folkpartiet instämmer i kritiken. Syftet med flytten lär vara att eleverna ska få umgås mer med jämnåriga barn, istället för snäppet yngre som idag. Men detta är inget som har efterfrågats, och det tar inte hänsyn till dessa barns speciella situation.

Åldern är inte det viktigaste i särskolebarns umgänge, för utvecklingsnivån varierar så kraftigt från elev till elev. De går redan idag i rejält blandade årskurser, men där man tar hänsyn till varje individs utveckling, och de är lyckliga så. Det är svårt att se varför de skulle ha större socialt utbyte av att umgås med vissa andra barn, bara för de råkar vara födda för lika många år sedan.

Lindöskolan har en idealisk miljö med stora grönområden, lagom centralt, lite trafik och relativt få elever. Barn med koncentrationssvårigheter har det redan tillräckligt svårt att gå till matsalen bland 200 andra elever. Det blir inte lättare när det, som i Vasaskolans fall, blir 500 elever. Och barn som inte förstår saker som ironi och elakhet, kommer inte må bättre av att utsättas för den ofta lite råare högstadie-jargongen. Föräldrarna har faktiskt valt att flytta sina barn till särskolan på Lindö för att de INTE fungerar socialt i en större skola.

Flyttplanerna grundar sig i en gammal inspektion från Skolverket som dels är inaktuell, dels präglad av en "alla ska med"-ideologi som inte delas av några andra än möjligen den förra regeringen. Det förnekas att flytten ska av ekonomiska skäl, och jag hoppas verkligen att så är fallet. Särskolor är dyra, men de är värda varenda krona.

Några timmar efter att flyttärendet hade nämnts i media, fick jag veta att beslutet skjutits upp till ett senare möte. Vänstermajoriteten har kanske tillräckligt mycket problem med skolorna i Kalmar just nu. Men beslutet kommer förr eller senare, och då anser jag att särskolan ska få vara kvar där den är.

Björn Brändewall (fp)
Barn- och ungdomsnämnden, Kalmar

09 maj 2007

Sent påtänkt omorganisation?

Det har utbrutit strejk på Falkenbergsskolan. Eleverna är besvikna över en omorganisation av lärarna, där flera ska byta arbetslag och flera varslas. Basse tror att mycket av oron kan bero på dålig kommunikation till eleverna.

Så kan det förstås vara. Jag tror även att det vi ser på Falkenberg är en uppförstoring av vad som händer på skolor över hela kommunen. Elevunderlaget för grundskolan har minskat kraftigt, och Kalmar kommun har nyligen inlett ett arbete att säga upp eller pensionera lärare för att matcha detta.

Men frågan är varför man inte tagit tag i detta långt tidigare. I Oskarshamn lär man ha påbörjat sin omorganisation redan för sju år sedan – så fort de första årskullarna var födda, alltså. Hade man spridit ut personalförändringarna på samma sätt i Kalmar hade det nog gått betydligt mer smärtfritt.

07 maj 2007

Bara ”ofta”, förresten?

Hört från Miljöpartiets i Kalmar telefonsvarare:

”Hej.
Det här är ett meddelande från Grön ungdom och Miljöpartiet i Kalmar.
Vi befinner oss ofta ute i verkligheten, och därför har vi oregelbundna öppettider.
Störst chans att vi är på plats är…”

Visst är det för rart?

03 maj 2007

Reklam

Tisdagen den 15 maj är bjuder studentkören Kalmar Keys på vårkonserten Songs Illustrated. Klassiska vårsånger och popvisor kommer att illustreras med fina bildspel från högskolans fotoklubb AFFE.

Tid: 15 maj kl 19:00
Plats: Gröna salen, Kalmar slott
Inträde: 75 kr, betalas på plats (Jag tror det är lite billigare för studenter.)

Välkommen!