28 augusti 2015

Bygget på Fredriksskans: skjut upp beslut tills man sett till helheten

Igår sammanträdde Kalmarsunds Gymnasieförbunds styrelse och beslutade om ett samrådsyttrande för detaljplanen för Södra Fredriksskans i Kalmar. Gymnasieförbundet har att bevaka att skolidrottens behov tillgodoses när idrottsplaner byggs bort.

Yttrandet som styrelsen antog pekar på att om man får bygga en konstgräsplan på Lindö så kommer skolidrottens behov att tillgodoses. MEN information jag fått från idrottslärare delar inte den uppfattningen. De menar att behoven är mycket större. Det ska även noteras att Lindö ligger utanför detaljplanen, så vi vet inte säkert att det kommer att bli byggt något där i slutändan. (Folkpartiet i Kalmar anser dessutom att Lindö ska bevaras som ”grön lunga” för allmänhetens rekreation och inte bebyggas.)

Som ersättare i styrelsen och enda representant för FP lämnade jag in följande protokollsanteckning. Gerd Åstrand (C), Mörbylånga, och Eva Wahlgren (C), Borgholm, båda ersättare, ställde sig också bakom den.
När C-plan redan försvunnit, och B-plan och konstgräsplanen nu ska tas bort, kommer skolidrotten att ha förlorat totalt tre planer som den tidigare har nyttjat. En (1) nyupprättad bollplan på Lindö kan inte väga upp för detta. Enligt idrottslärare på Stagnelius-, Jenny Nyström- och Lars Kaggskolan behövs minst två fullstora planer utöver A-plan. Den integrerade gräsytan som föreslås i parken är enligt detaljplanen ”inte lämpad för bollspel av hårdare karaktär, typ fotboll eller brännboll”. En bollplan på Lindö skulle dessutom ha svårt att rymmas tillsammans med kastverksamheten där. Att flytta idrottsverksamhet till Lindö eller längre bort kommer att förlänga restiden för eleverna ytterligare och medföra att de får svårt att komma i tid till andra lektioner.

Sammantaget bör beslutsprocessen skjutas upp tills man har en klar bild av hur helheten ska bli. Det vore oklokt att börja bygga bort idrottsplanerna innan man slutgiltigt bestämt vad som ska hända med arenan, läktaren, Lindö och Gymnasten, och hur detta kommer att påverka både skolor och föreningsliv.

22 augusti 2015

Problem med skolskjuts/färdtjänst vid korttidsboende

Det har blivit problem med resor mellan skola och korttidsboende för barn som har sådana behov - ofta elever på grundsärskolan och/eller med olika funktionsnedsättningar. Från och med denna termin räknar Kalmars Barn- och ungdomsförvaltning inte sådana resor som skolskjuts (eftersom de inte sker till och från hemmet), utan de måste beställas som färdtjänst, som bekostas via Socialförvaltningen/LSS.

Fine - att kommunen vill se till att kostnaderna hamnar under rätt förvaltning har jag inget emot. Men nu har flera av barnen och deras vårdnadshavare kommit i kläm på grund av denna förändring, och det är inte OK. Jag får kommentera detta kortfattat i Barometern idag, men tänkte bre ut orden lite mer här.

Det här började med ett tjänstemannabeslut i början på året. Som politiker blev jag uppmärksammad om det först när vårdnadshavare i RBU kontaktade oss i Barn- och ungdomsnämndens presidium under sommaren, och ville ha ett möte med oss. Det hade vi för drygt två veckor sedan, och sedan dess har vi haft tät dialog med förvaltningen för att försäkra oss om den här förändringen inte skulle påverka skolstarten negativt. Så blev det tyvärr inte, vilket ni kan läsa om i Barometern.

Min ena ambition här har varit att kommunen måste tala med en gemensam röst. Ur kommuninvånarnas perspektiv duger det inte att den ena förvaltningen säger en sak och den andra säger något annat. Därför har jag uppmanat förvaltningarna att hellre prata med varandra en gång för mycket än en gång för lite inför skolstarten.

Min andra ambition har varit att detta inte får påverka barnen och vårdnadshavarna, vare sig ekonomiskt eller servicemässigt. Har man ett barn som behöver tillsyn och omsorg bokstavligen varenda minut på dygnet så har man redan en enorm belastning, och jättemånga utgifter och ständiga kontakter med dussintals personer inom det offentliga. Vi har ett ansvar att det funkar så smidigt som möjligt så att dessa föräldrar kan ha ett liv också. Initialt fick vi i presidiet information om att förändringen i princip inte skulle vara någon skillnad ur deras perspektiv. En del av detta har hållit - annat har dock brustit.
  • Barnens ledsagare. I de fall där ett barn behöver någon som följer med under resan till och från skolan, är det ofta viktigt att det är någon som barnet känner sig trygg med och som känner till barnets behov ifall något händer under resan. Det har tidigare varit skolpersonal, och vårdnadshavare har känt en oro att de ska bytas ut mot någon okänd person. Men här är det ingen fara. Det kommer att fortsätta vara som det har varit - det är i regel samma person som följer med, men personen kommer under just själva resan att tekniskt sett jobba för Socialförvaltningen istället för Barn- och ungdomsförvaltningen. Ur barnets perspektiv ingen skillnad alltså.
  • Ska det kosta något? Beskeden har varierat. Skolskjuts är gratis. Färdtjänst kan man bli beviljad via LSS, men det verkar ändå alltid kosta en avgift på minst 15 kr. 15 kr kanske inte låter som så mycket, men många bäckar små när det ska ske många gånger i veckan. Jag tycker inte att det är rimligt att samhället kräver betalt för resor till och från skola, som vi kräver att barnen ska göra (pga skolplikten), när vi samtidigt har bedömt att barnet omöjligen kan ta sig till skolan för egen maskin. Jag har begärt ett förtydligande från förvaltningen om vad som egentligen gäller.
  • Vem ska boka alla dessa resor? När det räknades som skolskjuts så sköttes det av skolan, som ju har bäst koll på skoldagen. Jag föreslog att vi skulle fortsätta erbjuda den servicen även när det blev färdtjänst, så att vårdnadshavarna inte skulle behöva lägga till ännu en administrativ kontakt. Jag fick först beskedet att det borde gå, men nu säger KLT (som är de som utför färdtjänsten, och lyder under landstinget snarare än kommunen) att det måste vara vårdnadshavarna personligen som gör bokningarna. Detta känns orimligt byråkratiskt, och jag tänker gräva djupare i det.

Det är verkligen frustrerande för alla parter att det hittills inte har funkat bättre. Jag är så ledsen för vårdnadshavarnas skull, och i de fall där strulet även drabbat enskilda barn. Vi kommer att fortsätta dialogen med förvaltningarna och se vad vi kan göra åt detta. Vi behöver kanske ha ett stormöte där föräldrar, förvaltningar och KLT alla är närvarande samtidigt.

09 augusti 2015

Nej, alla saker vi gör gynnar inte SD - men vissa gör det

I en text på SvD:s kultursida har Adam Svanell gjort ett litet test på 4 frågor, där han i en raljerande ton menar att vad man än gör så har man (enligt vissa kritiker) gjort sig skyldig till att gynna Sverigedemokraterna. Det är kanske menat att vara ironiskt, men det lilla allvar som finns i botten kan jag inte lämna oemotsagt.

Jag hör till de kritiker som länge hävdat att ledarskribenter, politiker och pöblar på (främst) vänsterkanten genom sitt agerande och dåliga debatterande ger Sverigedemokraterna mer makt och fler röster än partiet någonsin hade kunnat få av egen kraft. Jag hör alltså till de som Svanell raljerar mot, men jag känner mig inte direkt träffad av ”testet”. Svanells exempel är nämligen så tillrättalagda att han helt missar de poänger han försöker göra.

FRÅGA 1 jämför nedrivningen av SD:s tunnelbanereklam med att riva ner en handskriven lapp i sitt trapphus. Det håller inte. Att riva ner en betald reklamannons är att kränka yttrandefriheten och äganderätten. Att ta ner en sannolikt olaglig affischering i ett trapphus är att försvara äganderätten. (Vems uppdrag det är att ta ned olaglig affischering i ditt trapphus får du ta upp med din hyresvärd eller BRF.) Och det blir bara riksnyhet av att du rivit ner den om du filmar det tillsammans med en pöbel och sen sprider filmen på sociala medier.

FRÅGA 2 hävdar att om ett nyhetsprogram skulle rapportera om en studie som visar odelat positiva effekter med invandring, så har man ”köpt SD:s problemformulering” att invandrare måste bevisa att de är nyttiga för att få finnas här. Men nej, så är det inte alls. Att konstatera fakta är att konstatera fakta. Det är neutralt. Det är om man försöker motivera öppen invandringspolitik med att det är bra för samhället som man köpt problemformuleringen.

Jag delar ibland länkar som visar de positiva effekterna med migration, mest för att visa att SD:s politik helt enkelt inte hänger ihop, men jag brukar understryka att jag skulle försvara fri rörlighet även om det visade sig vara dåligt för t ex statskassan, helt enkelt för att fri rörlighet är en grundläggande rättighet. Och det borde du också göra.

FRÅGA 3 säger att du gör dig skyldig till censur om du inte delar en rasitiskt vinklad artikel från en opålitlig nyhetssajt. Svanell verkar inte veta vad censur betyder. Du har aldrig någon skyldighet att sprida någon annans dynga. Det får de göra själva. Så länge du inte aktivt hindrar dem från att uttrycka sin åsikt så är det ingen censur. Problemet med att många partier (inte alla) försökt ”tiga ihjäl” SD genom åren har handlat om att man inte bemött dem sakpolitiskt. Men uppmärksamhet har man gett dem, genom att högljutt ta avstånd från dem samtidigt som man sällan gått in på sakpolitik. (Kanske för att man själv inte haft så mycket att komma med vad gäller integrationspolitik. Kanske för att inte avslöja att vänsterns egna invandringspolitik ibland faktiskt är till förväxling lik SD:s.)

Det finns ingen bättre reklam för ett parti än bli ständigt omtalat utan att få sin politik synad. Jag inser att detta blogginlägg per automatik faller i den kategorin, och beklagar det. Men det känns viktigt att bemöta Svanells dumheter här så att folk förstår att det spelar VISST roll hur man beter sig. SD får INTE ökat väljarstöd vad vi än gör. Bara när vi gör vissa riktigt korkade saker som Svanell försöker ursäkta.

Nåväl. FRÅGA 4 hävdar till sist att oavsett vilket ämne en politiker väljer i en debatt mot en Sverigedemokrat, så har man gynnat dem på något sätt. Pratar man invandringspolitik har man ”låtit SD sätta agendan”. Gör man det inte har man ”gett SD monopol på invandringsfrågan”. I båda fallen får jag väl säga: ”det beror väl på vad man säger i debatten”. Debattera olika frågor med SD precis som du skulle göra med andra partier. Påpeka rasism, främlingsfientlighet och diskriminering när den dyker upp i förslagen, men ha inte det som ditt enda argument.

Och det vore dumt att bara debattera ett partis favoritfråga varje gång du möter dem. Debattera den frågan med andra partier också. Vore det inte himla fräscht att se en spänstig debatt om invandrings- och integrationspolitik, mellan två partier som INTE är SD? (När jag själv vill debattera dessa frågor brukar jag faktiskt inte rikta udden mot Sverigedemokraterna, utan mot Socialdemokraterna och LO. Det är S/LO som har lagt grunden för många av problemen vi har idag, och det är deras politik som måste förändras för att vi ska få till någon förändring.)

Så för att sammanfatta:
  • Vifta inte bort kritiken att vissa SD-kritiska handlingar snarare hjälper dem. För det gör de. Mobbning och hets mot Sverigedemokrater stärker människors sympatier för den utsatte på precis samma sätt som när det riktas mot t ex tiggare.
  • Bara för att SD påpekar att Sverige har integrationsproblem så är det inte din uppgift att förneka det. (Det vore att anpassa sig efter SD.) Erkänn de problem som finns, även om ditt parti råkar ha haft skuld i det, och föreslå lösningar. Det har vi i Folkpartiet gjort sedan långt innan någon ens trodde att SD skulle komma in i riksdagen, och det fortsätter vi att göra.
  • Läs på om deras politik (och ditt eget partis innan du sätter dig på höga hästar) och bemöt dem sakligt, men lägg inte mer energi på dem än 13 % riksdagsresultat berättigar. Det finns andra partier också.
  • För all del, påpeka när de inte har rumsrena åsikter. Men börja inte varenda mening med ”Ni är rasister” om du inte kan förklara varför.
  • För all del, lyft fram att partiet har allt annat än rumsrena rötter, som gör att man bör ifrågasätta deras motiv. Men hymla i så fall inte med att Vänsterpartiet också har vidriga rötter. V har haft kanske något årtionde längre på sig att putsa på fasaden än SD har haft. Hur upputsad tror du att SD:s fasad kommer att vara om ytterligare ett årtionde?