29 november 2011

Toppolitikerna höjer sina löner medan kommunen måste spara

Igår tvingades vi i kommunfullmäktige att revidera budgeten för 2012 på grund av det osäkra ekonomiska läget i Europa och världen. Kommunens pott för löneökningar kommer att minskas med 8,9 mnkr för 2013 och med 11,6 mnkr för 2014. Fackens krav på 3 % löneökning lär inte kunna tillmötesgås.

Samtidigt kan vi läsa att Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet föreslår kraftigt höjda politikerarvoden för framför allt Johan Persson (S) och Malin Petersson (M). Deras löner föreslås öka med 13 % resp 18 %. Den första frukten av att dessa tre partier inlett sitt samarbete i ”tillväxtfrågor”, månne?

Även jag skulle gynnas en del om deras förslag blev verklighet, eftersom mitt arvode som vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden beräknas som en procentsats av en av lönekategorierna - "oppositionsråd 2", tror jag den kallas. Det är ingen höjning som jag är förtjust över. Jag tycker att arvodena för heltids- och deltidspolitiker är väl så saftiga och förstår ärligt talat inte hur heltidspolitiker ska kunna göra av med nästan en riksdagsmannalön i lilla Kalmar. Jag menar, hur mycket kan man äta innan man blir mätt?

19 november 2011

Illusionen av demokrati i S-styrda Kalmar

Igår på Barn- och ungdomsnämndens möte så fick vi se ett ovanligt tydligt exempel på den maktfullkomlighet som socialdemokraterna styr Kalmar kommun med. Nämnden skulle yttra sig över en motion från Folkpartiet, och jag hade kommit med ett förslag till yttrande som gillades skarpt. Men de rödgröna röstade ned det ändå - pre(s)tigen var viktigare än kommunens bästa.

I Barometern idag påstår nämndens ordförande Jonas Hellberg (S) att jag "försökte rädda motionen genom att ändra den på mötet. Så gör man inte." Men nej, så var det inte alls, och det vet Hellberg.

När en motion lämnas in till kommunfullmäktige så går den först en vända till den facknämnd som den berör. Nämnden ska ge sina synpunkter och ge kommunfullmäktige ett förslag på hur motionen bör bemötas. Ska den avslås, ska den bifallas, eller något mittemellan?

Det var detta yttrande som Barn- och ungdomsnämnden skulle formulera, och som jag således lade ett förslag på. Tjänstemännen hade tyckt att motionen var jättebra, förutom en liten detalj - att kommunfullmäktige inte ska styra innehållet i skolans undervisning - och på grund av detta föreslog de avslag. Jag håller helt med om denna invändning, och mitt förslag till yttrande tog hänsyn till detta, så att motionen i övrigt skulle kunna bifallas.

Det kom inte som en blixt från klar himmel. Jag hade överlämnat mitt förslag skriftligt till både Jonas Hellberg och 2 vice ordf Patricia Wildanfors (MP) hela två veckor i förväg. De hade alltså tillgång till det när de diskuterade motionen med de andra rödgröna på sitt gruppmöte. På mötet gav jag även varje ledamot en utskrift av förslaget.

Hellberg sa att han tyckte mitt förslag var utmärkt. Ändå såg han till att de rödgröna röstade ned det. Han sa på fullt allvar att Folkpartiet borde lämna in samma motion en gång till, med denna ändring, istället för att anta ändringen direkt på mötet. Det är pinsamt uppenbart att socialdemokraterna helt enkelt hade bestämt sig på förhand att inte släppa igenom motionen - den kom ju från "fel" parti. Hade samma förslag lagts av en sosse hade det gått igenom direkt.

Vad motionen handlade om? Jo, vi ville lära Kalmars skolungdomar att det faktiskt går att påverka i kommunpolitiken. Ödets ironi, eller hur?

13 november 2011

En giganT har tystnat (for now)

Det är med lite vemod som jag läser att min vän Sebastian Hallén tröttnat på att blogga. Hans blogg har av röster från flera politiska läger ansetts vara en av länets absolut bästa politik-bloggar.

Men inget ont som inte för något gott med sig. Detta kanske kommer att leda till lite fler blogginlägg från min sida. Otaliga är nämligen de gånger då jag har skippat att kommentera något i politiken, för att Sebastian redan hade formulerat det så bra att det inte fanns något att tillföra.

En klyfta som (V) vill bevara?

I Östran igår svarade jag och Lene Polteg (FP)på två insändare från Vänsterpartiet (4 och 7 nov), som på smått besynnerliga grunder ogillar Folkpartiets upplysningskampanj om skolval. Texten i tidningen är nedkortad; här följer originalversionen. Det är så mycket trevligare när man kan få lpats med alla nyanser i resonemanget.


"Det är inte snyggt att utgå ifrån att fria människor inte har tillräckligt med kunskap för att göra rationella val", skriver samma vänsterpartister som förra veckan röstade nej till att vuxna människor ska få välja om de vill ta en öl på krogen efter kl 02:00. Samma vänsterpartister som vill tvinga mammor och pappor att ta ut lika stor del av föräldraledigheten, vare sig de vill eller har råd. Listan på vänsterns översitterier kan göras lång.

Men anständighetens gräns för hur mycket politiker får lägga sig i människors liv, den passeras tydligen när vi i Folkpartiet delar ut en liten folder som upplyser om att alla har rätt att välja förskola och skola! Löjets skimmer kring Vänsterpartiet börjar nu bli rent bländande.

Bertil Dahl (V) anklagar oss för "historieförfalskning", tydligen det gamla sovjetpartiets standardreplik när de inte vill minnas vad de själva har gjort. Men vi minns hur Dahl var ute på möte efter möte och minsann visste precis hur dåligt allt skulle bli med den nya friskolan i Oxhagen, fastän den inte ens hade startat än. Dahl hävdade att Oxhagen "kommer att tömmas på barn" (Barometern 090508), att denna friskolas etablering "försämrar för barn, föräldrar och anställda" (Barometern 091006) och att vi "överger de boende genom att sälja ut skolan" (Östran 091006).

I själva verket blev Nya Oxhagsskolan en omtyckt del av Kalmars skolutbud. Påståendet om utförsäljning var ren lögn, då det endast handlade om uthyrning av lokaler. Dahls vilda smutskastande är helt enkelt inte seriöst och inte värdigt ett kommunalråd.

Det är förstås obekvämt för (V)-politikerna att kommuninvånarna som de har skrämt upp, nu får ta del av saklig information i form av Folkpartiets upplysningskampanj. Vi tar nämligen inte ställning mellan kommunala och fristående skolor. Däremot reagerar vi när vi seren klyfta, att vissa samhällsgrupper inte tycks göra något aktivt skolval alls. Särskilt när det rör sig om barn som enligt forskning ofta har en uppförsbacke framför sig, och är i extra stort behov av en väl vald skola - kommunal som fristående. Vår lösning är inte tvång, utan kunskap.

Detta behöver inte betyda att alla som väljer, kilar över till en friskola. Man kan lika gärna välja en annan kommunal skola, eller komma fram till att skolan som kommunen anvisat faktiskt är den som passar bäst. Då har man ändå visat skolan att man ställer krav, att den inte kan ta eleven för given. Det är detta som har konstaterats höja utbildningskvalitén för eleverna i båda skolformerna.

(V) avslöjar sin påklistrade demokratisyn när de hävdar att skolpolitiker inte borde bry sig om även friskolor. Låt oss upplysa om att vi politiker är folkvalda för att företräda alla invånare i Kalmar, även de som valt någon annan skola än den kommunala för sina barn! Vänstern tänker tydligen inte representera dessa människor, för de har valt "fel". Good riddance.

Med undantag för hycklande vänsterpolitiker så har vi i Folkpartiet fått mycket positiv respons för vår upplysningskampanj. Informationsbehovet är påtagligt, och vi hoppas att detta i längden kommer att leda till ökad integration mellan olika samhällsgrupper i klassrummen.

Björn Brändewall (FP)
Lene Polteg (FP)
Barn- och ungdomsnämnden, Kalmar

12 november 2011

Ny förskola i Rinkabyholm

Idag har jag varit med och invigt den nya förskolan Stjärnan i Rinkabyholm. Det är en förskola med mycket rymlig och kreativ utemiljö, och IT-prägel inomhus med Smartboard i varje avdelning. Så här stora lekytor hade nog varit omöjliga i stadskärnan.

Rinkabyholm är ett område som växer. Faktum är att Stjärnans avdelningar redan är nästintill fullbesatta. Det är viktigt att kommunen är redo med nya lokaler och personal när det föds fler barn, för kommunen har skyldighet att ordna plats inom fyra månader.

01 november 2011

Rätten att välja skola och förskola ska gynna alla!

Folkpartiet liberalerna i Kalmar bedriver just nu en informationskampanj till familjer i Kalmar, där vi uppmärksammar alla på att de har en rätt att välja förskola och skola. I Barometern skriver jag och Lene Polteg (FP) om detta:

Skolverket och flera andra instanser har konstaterat att konkurrensen mellan kommunala skolor och friskolor gynnar utbildningskvalitén för eleverna i båda skolformerna. Vi i Folkpartiet liberalerna är stolta över att ha fått igenom friskolereformen, som gjort det möjligt för alla i Sverige att välja vem som ska förse deras barn med barnomsorg och utbildning. Men för att konkurrensen ska ge dessa positiva effekter fullt ut är det viktigt att så många familjer som möjligt utnyttjar möjligheten att välja.

Detta behöver inte betyda att alla som väljer, kilar över till en friskola. Man kan lika gärna välja en annan kommunal skola, eller komma fram till att skolan som kommunen anvisat faktiskt är den som passar bäst. Då har man ändå visat skolan att man ställer krav, att den inte kan ta eleven för given. Vi har uppmuntrat våra kommunala skolor att profilera sig på olika sätt, så att varje barn ska kunna hitta en skola som passar just henne eller honom. Det finns många olika sätt att lära sig.

I Barn- och ungdomsnämnden har vi politiker dock sett att barn med lågutbildade föräldrar eller utländsk bakgrund sällan går på friskolor i Kalmar. Detta kan tyda på att dessa familjer i lägre utsträckning gör ett aktivt val över huvud taget. Samtidigt är det dessa barn som ofta har en uppförsbacke framför sig och som skulle gynnas mest av en väl vald skola. Kommunens välfärdsbokslut konstaterar att grupper med låga eller ofullständiga skolbetyg har förhöjda risker för framtida psykosociala problem, och får det svårare än andra att etablera sig på arbetsmarknaden.

Våra erfarenheter tyder tyvärr på att det finns både fördomar och okunskap om friskolereformen. Låt oss därför ta död på några myter:

  • ”Är de andra skolorna privatskolor som bara rika har råd med?” NEJ, både kommunala och fristående skolor är avgiftsfria och finansieras gemensamt via våra skatter.
  • ”Är kvalitetskraven lägre på friskolor?” NEJ, alla skolor lyder under samma skollag och läroplan och inspekteras löpande av Statens Skolinspektion, som alliansregeringen skapat och som kan dra in tillståndet om en skola inte sköter sig.
  • ”Kan friskolor välja att bara ta in de minst resurskrävande eleverna?” NEJ, fristående grundskolor är skyldiga att ta emot alla elever som ansöker, så långt de har plats.

Nu mot årsslutet tar flera skolor emot ansökningar och sammanställer vilka elever som ska börja på skolan nästa höst. Vi i Folkpartiet liberalerna tänker inte låta vare sig fördomar eller okunskap stå i vägen för varje barns möjlighet att gå i den skola som passar bäst för hennes eller hans behov. Därför kommer vi under de kommande tre veckorna att genomföra en informationskampanj i valda områden i Kalmar.

Vi tänker uppmärksamma familjer på att de har en rätt och välja både förskola och skola, och att det aldrig har varit lättare. I Kalmar kommun har vi dessutom beslutat, i politisk enighet, att vara extra generösa med gratis skolskjuts, så länge skolan man väljer ligger inom kommunen. Valet är nu ditt!

Björn Brändewall (FP)
Vice ordförande Kalmars Barn- och ungdomsnämnd

Lene Polteg (FP)
Ersättare Kalmars Barn- och ungdomsnämnd