07 april 2011

Även fritidspedagoger kommer kunna få lärarlegitimation!

Fritidspedagoger är en grupp som länge känt sig åsidosatta, trots att deras utbildning är fullt jämförbar med lärarutbildningen och trots att fritidshemmen utför ett viktigt arbete i anslutning till skolan. Det har förekommit kritik mot att de inte har omfattats av lärarlyftet och lärarlegitimationen – två annars mycket lovvärda satsningar från alliansregeringen för att höja läraryrkets status.

Men bra har nu blivit ännu bättre! När "Lärarlyftet II" drar igång nästa år så kommer även fritidspedagoger att kunna söka dit, och ansöka om motsvarighet till lärarlegitimation. Tack till utbildningsminister Jan Björklund (FP) som har tagit till sig av synpunkterna!

Läs om detta och mer hos Lärarförbundet.

05 april 2011

FP-länet ställer sig bakom min landsmötesmotion om valsystemet!

I helgen hade Folkpartiets länsförbund i Kalmar län årsmöte i Emmaboda. Förutom ett inspirerande föredrag från EU-minister Birgitta Ohlsson (FP), om politisk extremism, så tog årsmötet ställning till flera förslag till landsmötesmotioner. Sebastian Halléns utmärkta motion om "mangadomen" bifölls, efter en kreativ debatt, vilket innebär att länsförbundet skickar den till FP-ledningen i sitt eget namn.

När det blev dags att behandla min motion om ett modernare valsystem så hade jag fem beslutspunkter, och förbundsstyrelsen hade föreslagit att man skulle bifalla blott två av dem. Men när vi röstade om dem en efter en så visade det sig att partimedlemmarna ställde sig bakom alla fem! Döm om min glädje, inte bara för min egen skull utan även för de väljare, som i framtiden kan få en bättre fungerande demokrati om motionen en dag blir verklighet.

Så nu har motionen lämnats in här på medlemsportalen mitt.folkpartiet.se, och alla medlemmar kan ansöka om att få stå med som medförfattare. Varsågod! :)