20 november 2012

Pedagogiken viktigast i skolan

Föräldrar i Kalmar har startat en debatt om klasstorlek och gruppstorlek i förskolan och skolan. Det är en inte helt enkel fråga. Idag svarar vi från allianspartierna i Barn- och Ungdomsnämnden, i Barometern:
Det är bra att föräldrar engagerar sig i storleken på barngrupper och klasser i Kalmars förskolor och skolor! Forskning i pedagogik är sällan entydig, men flera studier visar att gruppstorleken har betydelse för barnens utveckling, även om de exakta rekommendationerna varierar.

Vi beklagar att majoriteten S och V, som trots att de ska styra Kalmar tillsammans, inte kunnat lämna gemensamt besked i denna debatt utan istället försökt skylla på regeringen. Men skolan är inte ett statligt ansvar utan ett kommunalt, och det var just S och V som drev igenom kommunaliseringen.

(…)

Men det är inte bara att sätta ett ”tak” och tro att problemet är löst. Barn föds när de föds, så skolor kan inte välja hur stora årskullar de ska ha. Då blir det ibland svårt att dela upp dem i lagom stora grupper. Hur delar man exempelvis upp en årskull på 19 barn i två grupper, om forskningen säger att båda grupperna bör innehålla mellan 13 och 18 barn? En grupp kan även bli för liten.
Läs hela!

19 november 2012

Toppar riksdagslistan 2014

I lördags hade Folkpartiet liberalerna i Kalmar län förbundsmöte, och jag fick förtroendet att stå överst på länets valsedel inför riksdagvalet 2014.

Jag är mycket glad över detta förtroende. Jag har känt att jag behövs i riksdagen ända sedan FRA-lagen klubbades 2008.

Även om jag står överst på valsedeln och således ”ligger bäst till” om Folkpartiet får riksdagsmandat, tänker jag satsa på att bli personvald, dvs bli kryssad av 5 % av FP-väljarna i länet. Dels för att riksdagen behöver folk med tydliga mandat att rösta efter sitt eget samvete när partipiskorna viner. Men även för att mina medkandidater Mathias Karlsson och Ronja Ismail kommer att ge mig en värdig konkurrens om rösterna. Där ser man, konkurrens höjer kvaliteten för medborgarna även i detta fall!

Jag, Ronja Ismail, Mathias Karlsson.


16 november 2012

Inför betyg från fyran

För ungefär 30 år sedan avskaffade Sverige betygen på låg- och mellanstadiet. När forskare i dag går igenom effekten av den betygsfria skolan så förskräcker resultaten. Sannolikheten för att barn till lågutbildade skulle klara gymnasiet sjönk när betygen togs bort. I dag vet vi att en betygsfri skola slår hårdast mot dem som kommer från ett hem utan utbildningstradition.

Om detta skriver jag tillsammans med utbildningsminister Jan Björklund (FP) i Östran idag (ej online). Folkpartiet liberalerna föreslår att betyg ges från årskurs 4. Vi har fått igenom betyg från årskurs 6 inom alliansregeringen, men vi anser att det behövs ytterligare en nedflyttning. Sverige börjar fortfarande med betyg sent i en internationell jämförelse. Personligen är jag glad att detta har blivit Folkpartiets linje, för jag tyckte alltid att tidigareläggningen till årskurs 6 var otillräcklig.

13 november 2012

Folkpartiet förbättrar Kalmar

[UPPDATERAD 2012-11-15]

Såhär halvvägs genom mandatperioden så har jag börjat göra en lista på vad Folkpartiet liberalerna i Kalmar har fått igenom de senaste åren, fastän vi är i opposition. Det är ju inte helt ovanligt att Socialdemokraterna först säger nej till våra förslag, för att sedan lägga ett mycket liknande förslag i eget namn något år senare.

Så, stort och smått i en salig blandning:
 • Den kommunala skol- och förskoleplanen som belastat lärarna med ofokuserad detaljstyrning har tagits bort. Att minska den politiska klåfingrigheten var ett av mina viktigaste mål denna mandatperiod.
 • LOV – lagen om valfrihet i hemtjänsten – ska nu äntligen bli verklighet i Kalmar. Sedan 2007 har vi motionerat och interpellerat om detta, och KD är väl det enda parti som stått oss bi hela vägen.
 • Kommunen ska erbjuda 150 praktikplatser till Svenska För Invandrare-studerande, så att de lär sig språket i vardagen och snabbt kommer in på arbetsmarknaden. Detta efter att vi i många år har krävt att varje bolag och nämnd ska erbjuda minst två platser vardera.
 • Kommunledningskontoret omorganiseras, och (S) har backat från förslaget att flytta invandrarservice till Socialnämnden. För oss är det viktigt att Invandrarservice hör ihop med Arbetsmarknadsenheten - vägen till integration går via jobb, inte bidrag! Tyvärr så har omorganiseringen i övrigt inget tydligt effektiviseringsmål, vilket vi hade efterfrågat.
 • En tävling där skolbarn får lämna medborgarförslag ska anordnas, och vinnaren får praktisera som kommunalråd för en dag. Ett sätt att visa de unga att det går att påverka, och hur. FP:s motion fick bifall.
 • Dialogen kring medborgarförslag har blivit tydligare. Förslagslämnare får det lättare att yttra sig över sitt medborgarförslag inför oss politiker innan vi fattar beslut. FP:s motion fick bifall.
 • Skolor, förskolor och fritidshem ska testa en prestationsbaserad resurs, vilket är en morot som är helt i linje med den anti-mobbningsbonus som FP föreslog för ett år sedan.
 • Bemanningsservice på omsorgsförvaltningen börjar minskas, efter att FP föreslagit att den borde läggas ner eftersom den i 10 år vuxit sig dyr och ineffektiv.
 • Kommunen har anslutit sig till en telefon-app som visar närmaste toalett.
 • Utredning av ny busslinje för att göra det lättare att ta sig till Hansa City – ett förslag som (S) lade efter att ha haft vår motion om samma sak i skrivbordslådan i två år.
 • Genom ett chefsförsörjningsprogram har vi i många år velat hindra att kommunen drar igång en massa projekt utan vare sig ekonomiskt eller personalansvar, bara för att det är så dyrt att säga upp chefer. Något formellt bifall har vi aldrig fått, men i de senaste tillsättningarna av höga chefer i kommunen har man så smått börjat införa mer tidsbegränsade anställningsvillkor.
 • Vårt förslag om att ansluta kommunens växel till Tele-tal gick igenom, så att personer med t ex kognitiva svårigheter kan få hjälp att göra sin röst hörd.
 • När kommunen nu startar ett flygbolag ville vi att näringslivet skulle erbjudas delaktighet. (S) sade nej, men det blev verklighet ändå tack vare initiativ från Rikshem.
 • Kommunens webbsida informerar ägare till turistbussar och husbilar var det finns latrintömningsstationer.
 • Vårt förslag om särskilda ungdomsavtal för att få fler unga i jobb fick ett positivt mottagande.
  Det är vad jag kommer på just nu. Jag får väl fylla på listan när jag kommer på mer.

  Men vi har två år kvar innan nästa val, så nu är det friska nya tag för att fortsätta driva opposition för ett bättre Kalmar, innan vi får möjlighet att göra det i majoritetsställning. För till skillnad från vissa så vill jag faktiskt vinna valet 2014!

  06 november 2012

  Påverka vad Folkpartiet ska tycka, i ny studiecirkel!

  Folkpartiet liberalerna i Sverige ska anta ett helt nytt partiprogram om ett år. Folkpartiet i Kalmar startar nu en studiecirkel där både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna. Detta ska vara en möjlighet att påverka arbetet med det nya partiprogrammet, och därmed vad Folkpartiet ska tycka i olika frågor de kommande åren.

  Programgruppen är lyhörd och vill ta emot så många synpunkter som möjligt. Därför kommer vi under fem onsdagskvällar att diskutera utifrån processmaterialet Liberalism i globaliseringens tid, som Folkpartiet tagit fram i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Synpunkterna och slutsatserna som vi kommer fram till kommer att rapporteras in till programgruppen, så detta är en chans att påverka Folkpartiets politik långt framåt!

  Man måste inte vara medlem. Så anmäl dig och någon vän, antingen via inbjudan (PDF) eller på vårt Facebook-evenemang, så ses vi på Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar några kvällar framöver! Vi bjuder på fika. Anmäl senast på fredag.

  Program för träffarna (preliminärt):
  DatumInnehåll
  Onsdag
  14 november
  Introduktion av programarbetet, diskussion kring upplägget
  Samtal kring ”Bygga Sverige starkt”
  Skola, högre utbildning, forskning
  Onsdag
  21 november
  Fortsättning ”Bygga Sverige starkt”
  Jobb, företagande, miljö, klimat
  Onsdag
  28 november
  Samtal kring ”Individen och friheten”
  Egenmakt, valfrihet, jämställdhet, fördomar, öppnare gränser, invandring och integration
  Onsdag
  5 december
  Samtal kring ”Värna välfärden i globaliseringens tid”
  Valfrihet, äldreomsorg, sjukförsäkring, barns rättigheter, funktionsnedsättningar
  Onsdag
  12 december
  Samtal kring ”Världen förändras - i globaliseringens tid”
  Utvärdering och avslutning
  Demokrati i världen, nätet är vardagen

  Samtliga träffar sker kl 18:00-20:30 på Studieförbundet Vuxenskolan, Norra Långgatan 34 i Kalmar.