14 april 2009

Att hata kapitalism är att hata tillväxt och människors frihet

Insändare som inte bidde publicerad.

Vänstern hatar verkligen rätten att äga. Eller åtminstone andras rätt att äga. Så mycket kan vi förstå av vänsterpartisterna Allan Carlssons & Mariann Karlssons insändare ”sån e kapitalismen” i Östra Småland 26 mars (ej online). Av kritiken förstår vi att de hellre vill ha en samhällsordning där staten äger allt och den enskilde människan har ytterst lite att säga till om.

Som liberal vänder jag mig starkt emot detta. Den enskilde människans frihet är grundläggande för den välfärd, upplysning och demokrati som vi i den fria världen idag åtnjuter och som de gamla kommuniststaterna i öst nu kämpar för att få bli en del av. Denna frihet är direkt beroende av rätten att äga och få skörda frukterna av sitt arbete, dvs kapitalism.

Så det är inga små saker som vänsterpartiet vill kasta överbord. Men jag ska nöja mig med att redovisa hur pass bra deras påståenden stämmer med fakta, så får du själv avgöra deras trovärdighet.

V: ”Konstigt nog infaller [den ekonomiska krisen] varje gång borgarna sitter vid makten.”

Fakta: Den förra krisen utbröt under socialdemokratisk regering, vilket borde vara uppenbart av den dåvarande regering(s)krisen och krispaketen som Kjell-Olof Feldt presenterade redan 1990 - ett år innan de borgerliga fick makten.

V: ”[regeringen] nedmonterar vår välfärd.”

Fakta: Sveriges Kommuner och Landsting har tittat på 55 års statistik och räknat ut att vi ständigt satsar mer och mer pengar på välfärdstjänster. Åren med borgerliga regeringar har inte varit några undantag.

V: ”Den så kallade finanskrisen ute i världen är ingenting annat än kapitalismens negativa sida.”

Fakta: Alan Greenspan, då chef för USA:s centralbank, erkände 2005 att krisen är resultatet av en bubbla som blåsts upp av statliga regleringar (varav flera med vänstermotiv, kan tilläggas) som satte den fria marknadens självreglering ur spel.

V: ”Vår ideologi är att långsiktigt hushålla med resurserna som inte är oändliga”

Fakta: Vänsterpartiet förspråkar kortsiktig överkonsumtion av de offentliga finanserna och har skarpt kritiserat regeringen just för att den håller sig inom budgettaket.

V ”För att inte tala om alla krig som kapitalismen har startat.”

Fakta: Krig startas av regeringar. Eftersom kapitalismen inte är en politisk rörelse som bildar regeringar, så kan den inte heller starta några krig. Däremot så har kommunismen - kapitalismens motpol och under många år vänsterpartiets ledstjärna - bildat många diktatur-regeringar och dödat fler människor under 1900-talet än alla krig tillsammans. Om detta kan man läsa i bland annat ”Kommunismens svarta bok”.

Inga kommentarer: