30 maj 2012

Johannes Forssberg är en sällsynt oseriös ledarskribent

Nåja, det är kanske att ta i lite. Men man får ju lust att svara så när herr Forssberg hävt ur sig en generalisering som Timbro är en sällsynt oseriös tankesmedja. Detta baserar Forssberg på att en (1) Timbro-rapport har dragit slutsatser utifrån ett, det ska erkännas, rätt så tunnt statistiskt underlag.

Men det är som sagt en enda rapport. Timbro häver ur sig rapporter hela tiden, i mitt tycke med genomgående hög kvalitet. T ex senast Mattias Svenssons Alkoholen - En lyckad svensk liberalisering som får diverse etablissemangs-tyckare att tyst gnissla tänder - för att de hatar vad Svensson kommit fram till, men inte kan hitta några fel.

Det är kanske den rapporten Forssberg egentligen önskar att han kunde såga. Men att dra en hel tankesmedja över en kam bara för att en enda rapportförfattare tycks ha slarvat är inte särskilt seriöst, det heller. Särskilt inte när Forssbergs poäng handlar just om att man inte ska dra slutsater utifrån ett litet statistiskt urval!

PS. Om någon vill göra en mer kvantitativ studie över kvaliteten på ledartexter från Forssberg så är det fritt fram! ;)

29 maj 2012

Anhöriginvandring ganska ovanligt, egentligen

Migrationsverket har räknat på det här med ensamkommande flyktingbarn. Det visar sig att bara 1 av 10 som kommer hit sedan tar hit några släktingar eller andra anhöriga enligt regeln om anknytning.

Den här  ”anhöriginvandringen” brukar annars vara Det Stora Problemet som Sverigedemokraterna tar upp varje gång vi ska ta emot några barn i en kommun. De får det att låta som om barnen egentligen kommer hit på uppdrag av föräldrarna för att de sedan ska kunna använda lagen som kryphål och importera hela tjocka släkten, som alla målmedvetet ska springa till försäkringskassan och kräva att få leva på bidrag hela bunten.

Men i själva verket är det alltså mycket ovanligt att några släktingar kommer hit i efterhand. 1 av 10 som får hit någon anhörig över huvud taget ger inte stöd för några konspirationsteorier om att detta är något som cyniskt sätts i system för att leva på andra. Eller ”oansvarig massinvandring”, som Jimmie Åkesson (SD) formulerar det i varannan mening.

Det är inte första gången som Sverigedemokraternas argument visar sig vara byggda på tomma fördomar. Och för mig som omfamnar fördelarna med fri rörlighet spelar det egentligen ingen roll om det är 1 av 10 eller 9 av 10 barn som t ex får återförenas med sina föräldrar i Sverige. Men likväl är det bra att lägga på minnet att även om man accepterar SD:s problemformulering, så har de fel i sak.

28 maj 2012

Nej till etnisk (s)ortering av skolbarn!

Socialdemokraterna vill lägga sig i skolbarns etnicitet för att minska segregering. Förutom de uppenbart läskiga vibbar detta ger, så är det omöjligt att förverkliga utan att avskaffa eller åtminstone kraftigt inskränka det fria skolvalet, som är ett betydligt bättre verktyg för att bryta segregering. Om detta skriver jag i Barometern idag:
Hur ska Socialdemokraterna omsätta etnisk heterogenitet i praktiken, utan att först börja registrera barns etnicitet, och sedan bussa elever fram och tillbaka mellan bostadsområden där exempelvis ”arabkvoten” eller ”svennekvoten” inte är uppnådd. Bland de barn som ofrivilligt skulle skickas runt bland skolorna är det många vars föräldrar flydde till Sverige på 1990-talet för att just fly ifrån den etniska sortering som inleddes i bland annat forna Jugoslavien.

(...)

Sedan mina liberala föregångare införde det fria skolvalet i Sverige, har varje elev nu möjlighet att bryta sin segregation och skapa spontant blandade skolklasser baserat på frivillighet, inte socialistiskt tvång. Utmaningen ligger i att få alla familjer att bli medvetna om och ta tillvara sina rättigheter och möjligheter, och det är något som vi i FP i Kalmar jobbar särskilt med.

Läs hela!

25 maj 2012

Miljöpartiet krymper sig själva?

Miljöpartiet i Kalmar vill ha en medlemsomröstning där syftet, enligt Barometerns tolkning (ej online), är att byta ut Jonas Löhnn som idag är ersättare för Anna Thore (MP) i kommunstyrelsen.

Jag undrar om de har tänkt igenom det här. Så vitt jag vet så är MP:s nuvarande platser i kommunstyrelsen resultatet av den nu spruckna valsamverkan med socialdemokraterna. När personerna väl är valda kan de inte bli avsatta, vilket är varför Johan Persson (S) inte redan har petat båda.

Men MP har alltså inte längre privilegiet att de kan byta platser inom partiet som de vill. Vid avsägelse så ska kommunfullmäktiges valberedning, inte partiet, föreslå en ny ledamot, och då gäller inte längre några gamla överenskommelser med S. Så fort som en Miljöpartist lämnar en stol kommer en socialdemorat att sätta sig på den istället.

Miljöpartiets val står alltså inte mellan att företrädas av Löhnn eller någon annan miljöpartist, utan valet står mellan att företrädas av Löhnn eller inte företrädas alls.

Sakpolitiskt tycker jag att det är tråkigt att partiet har den här striden. Jonas Löhnn är reko och pålitlig. I likhet med min kollega Anna-Britt Wejdsten (FP) har han stått upp för lag, rätt och demokrati i KSRR-affären, vilket obehagat Johan Persson. Under det dryga år jag har suttit mittemot Löhnn i kommunstyrelsen har jag inte tyckt att han varit någon spjuver, direkt. Synd om han petas från det uppdraget. Än mer synd (för Miljöpartiet) om han petas av sina egna.

24 maj 2012

FP: Lagstifta bort kvacksalvare inom psykvården

Anna Starbrink (FP) och Barbro Westerholm (FP) skriver idag klokt i Aftonbladet om alternativ medicin:
Läkare som rekommenderar homeopati eller bedriver healing på sin fritid har på senare tid fått grönt ljus i domstol – trots att läkarlegitimationens trovärdighet är lockbetet i marknadsföringen. Några dagars ”utbildning” sägs göra en ”diplomerad sorgterapeut” redo att möta människor i en livskris. Allt detta visar att det är dags att med kraft utmana den alternativmedicinska miljardindustrin.
Jag är glad över detta initiativ, och hoppas att regeringen lyssnar. Att tjäna pengar på att lura svaga och utsatta människor med falska löften om tillfrisknande är avskyvärt.

Om jag ska ha någon invändning så är det att man nog borde nyansera debattartikelns slutkläm "Gör ett tillägg i patientsäkerhetslagen så att bara den som har ett av sjukvårdens legitimationsyrken får ge vård och behandling till personer med psykisk sjukdom." Jag är tveksam till att förbjuda rakt av, men tycker att det kanske borde räcka med att se till att inga skattepengar går till olegitimerade behandlare. Jag vill nämligen alltid hålla dörren öppen för risken att det offentliga av olika anledningar kan förneka (och i så fall även förbjuda) behandlingar som faktiskt funkar. Då ska det finnas en säkerhetsventil att det i alla fall är tillåtet, om än inte skattesubventionerat.

23 maj 2012

Äntligen en ändamålsenlig särskola!

Till år 2015 ska det byggas en anpassad särskola i Falkenbergsskolan. Behovet av samlade, ordentliga lokaler för särskolan är något som vi politiker i Barn- och ungdomsnämnden har diskuterat med tjänstemännen i flera månader. Det här behövs verkligen.

Detta är elever som har särskilda behov och ofta är mycket känsliga för förändringar. Ändå har de och deras lärare i flera år fått hoppa mellan olika mer eller mindre lyckade lokallösningar, och ligger idag utspridda på flera platser. När nämnden tvingade särskolan att flytta från Lindö till Vasa skolområde år 2007 så tog jag kraftigt strid mot flytten.

På Vasaskolan är det trångbott nog som det är. Jag var där med några allianskollegor härom veckan och besökte särskolans nuvarande lokaler. Lärarna har varit mycket kreativa med det lilla de har att jobba med, och övriga Vasaskolan har varit mycket tillmötesgående, men det är uppenbart att lokalerna inte är byggda för barn med särskilda behov, särskilt inte rullstolsburna. Att justera lokalerna lite varje gång det kommer ett barn med ett nytt behov är inte ekonomiskt och kan aldrig ersätta lokaler som byggts för tillgänglighet från början.

På Falkenbergsskolan finns det utrymme att bygga, och eftersom vi samtidigt bygger en ny idrottshall där så ska även den kunna byggas extra anpassat för all elevers behov. Barn i rullstol måste också kunna komma in och duscha efter idrotten, till exempel.

Förutom det uppenbara behovet av samverkan med idrottshallsbygget och övriga skolan, så vill jag särskilt bevaka att barnen får tillgång till fritidsgård efter skoltid. Särskoleelever har mycket små möjligheter att träffa sina kompisar på fritiden, vilket går ut över deras upplevda hälsa. Fritidsgården på Vasa har varit deras kanske enda sociala mötespunkt utanför skolan, men sedan kommunen centraliserat fritidsgårdsverksamheten till Monte Cavallo så stänger Vasas fritidsgård redan klockan 14:00 om dagarna.

22 maj 2012

Gör fler unga anställningsbara!

Jag har idag lämnat in följande interpellation till Bertil Dahl (V), personaldelegationens ordförande. Frågorna kommer att debatteras på kommunfullmäktige på måndag. Välkomna att lyssna!
Unga måste få komma ut i arbetslivet fortare, och vi har flera branscher där vi behöver, eller snart kommer att behöva, mer arbetskraft när många äldre går i pension. Folkpartiet Liberalerna i Kalmar har i februari motionerat om att införa särskilda ungdomsavtal för personer under 25 år. Ungdomsavtalen är tänkta att ta hänsyn till ungas särskilda situation, ge dem möjlighet att få värdefull erfarenhet och handledning och en fot in på arbetsmarknaden.

Som förebild finns det avtal som IF Metall har tecknat om yrkesintroduktion. Enligt IF Metalls uppgörelse med arbetsgivarna riktar sig ungdomsavtalen till personer som är under 25 år och inte har yrkeserfarenhet. Lönen ska vara minst 75 procent av lägstalönerna i riksavtalen. Anställningen ska innehålla handledning och utbildning och vara högst ett år med möjlighet till förlängning. Det måste också finnas en lokal uppgörelse mellan fack och arbetsgivare. Efter ett år krävs ett nytt godkännande av det lokala facket för att förlängning ska kunna ske. Målet med avtalet är att göra det lättare för ungdomar att få jobb inom industrin och trygga personalförsörjningen när många äldre går i pension.

I årets avtalsrörelse har Handels i mitten av april träffat liknande avtal för ungdomar upp till 20 år. I slutet av samma månad träffades ett avtal mellan Kommunal och SKL angående ungdomsavtal (introduktionsanställningar). Avtalen är till för unga utan tidigare arbetslivserfarenhet. Härnäst står Hotell och Restaurang inför nya avtal och även där har krav på den här typen av avtal väckts.

Med anledning av detta undrar jag:
  • När avtal nu finns, kommer du som personaldelegations ordförande att verka för att kommunen som arbetsgivare tillhandahåller introduktionsanställningar för Kalmars unga?
  • I egenskap av personaldelegationens ordförande och representant för Kalmar kommun som arbetsgivare: ser du några fördelar med denna typ av avtal?

04 maj 2012

Onda Carema och Fattiga Frida: nyhetsankor?

Det är intressant att se hur nyheter som hamnar på allas läppar kan visa sig vara helt felaktiga, eller åtminstone kraftigt missvisande. Två anti-avslöjanden som kommit denna vecka:
  • Carema har fått personifiera vanvård sedan DN:s avslöjande om boendet Koppargården i fjol. Men Dagens Samhälle har nu gått till botten med historien och kommit fram till att DN vilseledde allmänheten. DN hade i stort byggt sitt avslöjande på utsagor från en jävig läkare, och detta användes sedan som ett slagträ mot all privat driven vård. Men i själva verket var det under kommunal regi som Koppargården hade förfallit i vanvård. Carema hade tagit över och börjat göra det bättre, när nyhetsdrevet slog till och kastade ut dem. Och den nu ökända "blöjvägningen" var ett totalt missförstånd.
  • På självaste 1 maj sände P1 en dyster historia om hur fattiga Frida inte får någon hjälp av samhället. Men efter ett Aftonbladet-chatt kommer det fram att Frida var kanske inte så fattig egentligen, vilket kan förklara varför hon inte beviljats ekonomiskt bistånd. Däremot var hon gammal arbetskamrat med journalisten som gjort reportaget.
Sista ordet är säkert inte sagt i någon av de här historierna, men det talar inte gott för trovärdigheten för några av våra största nyhetsmedia.

03 maj 2012

V: "Slå sönder Annie Lööf så får ni godis, ungar!"

Vänsterpartiet i Malmö visar med all tydlighet att de inte står för rumsrena värderingar. Som första maj-firande gav de små barn basebollträn och bjöd in dem att slå sönder piñatas föreställande några borgerliga ministrar. [2]

Det är inte första gången sånt här händer. I valrörelsen 2006 så var det Socialdemokraternas ungdomsförbund som tillsammans med moderorganisationen LO gav ungdomar på Hultsfredsfestivalen hammare för att sätta spikar i ansiktet på de borgerliga partiledarna. (Några veckor senare delade samma organisationer ut serietidningar där Fredrik Reinfeldt ”blev stolt och kåt” om man mördade småbarn åt honom, för övrigt.)

De här skamgreppen, som gång på gång kommer från vänsterhåll, angriper inte sakpolitik. De angriper andra människors fysiska person. De uppmuntrar barn och ungdomar att begå dödligt våld mot namngivna människor. Att de lindar in det i en festlig stämning och belönar dåden med godis gör det inte mindre avskyvärt.

Jag är en person med en god släng humor, och jag uppskattar alltid god satir. Men plumpa uppmaningar till våld mot namngivna personer, oavsett vilka, finner jag inte ett dugg roligt.

01 maj 2012

Filmtips idag: Temple Grandin

Om du tar det lugnt i eftermiddag, missa inte Temple Grandin på SVT2 kl 16:15. En fantastisk film baserad på en autistisk kvinna som förvandlar sin utvecklingsstörning till en tillgång och skapar en mer human djurindustri. Det finns potential inom alla, glöm inte det!

Den här filmen kan vara viktig för
  • barn med autism och deras föräldrar, för att synliggöra för samhället vilken potential som bor inom alla
  • lärare som arbetar med autistiska elever, för att få bekräftat hur mycket goda lärare betydde för Grandins utveckling
  • alla som behöver lära sig mer om att människor är olika, men fortfarande kan fungera alldeles utmärkt i samhället, om de bara får göra det på ”sitt” sätt!
Den typ av ”högfungerande autism” som Grandin har, är en av målgrupperna för en särskild friskola som slår upp dörrarna i Kalmar i höst – Solhagaskolan. Grupper för autistiska barn finns även på de flesta vanliga skolorna i Kalmar.

Den 21 maj har jag blivit inbjuden till en eftermiddag i Kalmarsalen då jag ska lyssna på föreläsningen ”Så hjälper vi barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att få en fungerande vardag/skolgång”. Hoppas lära mig ännu mer där!