29 mars 2010

KF-bloggande 5: kommunen säger emot sig själv om GMO

Ett medborgarförlag ville att Kalmar förbjuder GMO-odling och GMO på det hela taget. Genetiskt Modifierade Organismer alltså, eller "manipulerade", som vänstern kallar det för att det låter läskigare då. Det var ett fräscht inslag att medborgaren ifråga var där och fick hålla ett inledningsanförande. Och det är viktigt att ta människors oro på allvar. Men kommunalråden Bertil Dahls (V) och Jonas Löhnns (MP) m fl förslag till svar på (som gick igenom) var så verklighetsfrånvänt att det stod i en klass för sig.

Det började med saklig information från tjänstemän på Samhällsbyggnadskontoret, som hade studerat juridiken. De första beslutspunkterna säger tydligt att GMO-lagstiftningen inte tillåter nationella förbud och att "Kalmar kommun kan inte förbjuda odling av GMO-grödor", och att tjänstemän och myndigheter redan utför tillsyn på odlingar.

Men sen avslutas det med en punkt som är uppenbart beställd av de rödgröna kommunalråden, som går rakt emot allt det tidigare. Plötsligt ska Kalmar kommun VISST förbjuda GMO-odling (eller "reglera arrendeavtalen så att GMO ej används", som de så fint formulerar det).

Sen gick de ÄNNU längre, och uttalade en inriktning att göra Kalmar till en helt GMO-fri zon. Inga livsmedel som i något skede innehållit GMO får passera kommungränsen, alltså. Bondgårdarna kan nog lika gärna lägga ner eftersom deras djurfoder plötsligt blev förbjudet. Och säg adjö till ost som livsmedel, eftersom i princip all ostlöpe nuförtiden produceras av genmodifierade bakterier.

Det fånigaste av allt är att det är helt irrelevant om en gröda tagits fram genom genteknik eller genom slumpmässiga mutationer (s k "naturligt"). Det viktiga är att man testar den innan den börjar användas, och vi har aldrig i världshistorien testat våra livsmedel så hårt som idag. Jag tycker inte att debatten från de rödgröna präglades av kunska, utan av en vidskeplig rädsla för det okända.

Jag levererade en liten hyllning till världens bäste man, agronomen och genetikern Norman Borlaug, som tyvärr avled i fjol efter att ha rest runt i fattiga länder och tagit fram grödor som räddat minst en miljard - just det, en miljard - människor från svältdöden.

Men inget av detta bet alltså. Vi har en vänstermajoritet som struntar i juridiken och verkligheten och moraliserar utifrån vidskeplighet. Det är rätt oroande.Uppdatering: Även Waldemar Ingdahl skriver om den irrationella rädslan, och Peter Högberg (S) tycks ha gjort det till sin hobby att raljera utan sakargument varje gång jag skriver om mat.

KF-bloggande 4: rätt till förskoleplats vid delat boende

Vi fastslog även en omreglering av maxtaxa för förskola m m. Den innebär bland annat att kommunen ska ha en skyldighet att fixa plats åt ett barn, även om föräldrarna har delad vårdnad och bara den ena föräldern bor i kommunen. Det tycker jag var bra. Skilsmässor är tyvärr en del av verkligheten, men då måste vi göra det bästa möjliga av det. Ett barn måste ha rimlig möjlighet att leva med båda sina föräldrar. Vi fick även in en formulering som sade att barnets perspektiv alltid måste stå i första rummet.

KF-bloggande 3: bygg Västra malmen rätt från början, säger Alliansen!

Sen diskuterade vi ett planprogram för hur vi ska bebygga området kring Västra malmen. Många alliansföreträdare klagade på att en massa parkeringsplatser skulle försvinna och att de framtida parkeringsmöjligheterna skulle utredas i efterhand, när allt var färdigbyggt. Vi tyckte att man ska utreda sånt innan det är för sent att göra något åt det. Många i Kalmar reser långa distanser, för vi är en glesbefolkad kommun. Hur ska mamma kunna ta med sig barnen till simhallen om hon måste droppa av dem vid badet och sedan köra bort några kvarter för att parkera bilen. Jonas Löhnn (MP) instämde i att bilen är en viktig sak för människors frihet och känsla av frihet. Då undrar jag lite konspiratoriskt om det är därför som de rödgröna i Kalmar bedriver en praktiskt taget bilfientlig politik? Stoppa bilarna - stoppa friheten?

Anna-Britt Wejdsten (FP) var dessutom kritisk till att kommunens barnchecklista, som enligt beslut ska genomsyra alla utredningar, inte hade använts när man tog fram denna plan. Barnchecklistan ska se till att barnets situation beaktas i alla utredningar, det finns det beslut på, men kommunalrådet Birgitta Elfström (S) hade vid ett tidigare möte sagt att inte gick efter barnchecklistan längre. Istället har de rödgröna börjat använda en ny lista på tre punkter, som inte har beslutats i kommunfullmäktige. Vad är detta för lista? När får vi se den? Elfström förnekade att hon skulle ha sagt så, men Wejdsten ansåg sig ha stenograferat uttalandet ordagrant, och efter det protesterade inte Elfström längre.

KF-bloggande 2: helkväll om barnens situation

Inger Hilmansson (FP) frågade om vi kan få en helkväll för alla politiker i kommunfullmäktige där vi diskuterar och utbildar oss om barnens situation i kommunen, t ex med föreläsning från folkhälsoinstitutet. Detta för att möta bland annat signaler om ökad ohälsa bland barn, som Folkpartiet försökte rikta ljuset på redan under förra mandatperioden. Johan Persson (S) svarade att han inte har något emot en sådan kväll, om bara de olika partiernas gruppledare kommer överens om formerna.

Det låter lovande! I Barn- och ungdomsnämnden sitter det inte så många kommunfullmäktige-politiker, så det vore bra om dessa frågor lyftes lite mer för politikerna "på högre ort".

KF-bloggande 1: lågenergilampor dåligt för barnen i förskolan?

I kväll har vi haft kommunfullmäktige-möte i Kalmar, och det var flera ärenden som handlade om barns och ungdomars situation i kommunen. Jag har prövat att maraton-blogga, men eftersom jag inte hade internetuppkoppling i salen så publicerades det nu, i klump, några timmar senare. :)

Christopher Dywik (KD) ställde en skriftlig fråga om vilken sorts lampor som används i kommunens belysning. En perifer fråga, kan tyckas, men de lågenergilampor som kommunen använder innehåller kvicksilver, och kräver rigorös sanering av rummet om de går sönder. Christopher oroade sig framför allt för hur det skulle gå för barnen när en lampa går sönder på en förskola.

Ansvarige politikern Ingvar Nilsson (S) svarade att kommunen inte använder lågenergilampor för att de vill, utan för att det är skruvfattning på alla armaturer. Men Christopher visade upp en bild på de miljövänligare LED-lamporna, och menade att dessa har just den skruvfattningen som behövdes.

Tunt svar, kändes det alltså som. Vi får se om Christopher gräver vidare.

De rödgröna försinkar FP-förslag för att själva ta åt sig äran

Oppositionsrådet Inger Hilmansson (FP) beskriver hur de rödgröna vänsterpartierna i Kalmar satt i system att bryta mot kommunallagen, för att slippa lyfta upp goda förslag från andra partier, särskilt från oss i Folkpartiet Liberalerna. De säger nej till våra förslag, men föreslår sedan samma sak själva, för att ta åt sig äran. De borde skämmas!

De försöker inte ens dölja sitt falskspel. När kommunstyrelsens arbetssutskott har möte imorgon, vill de säga nej till Folkpartiets förslag att se över busslinjerna så att det ska bli lättare att åka till Hansa city. Ett svar som vi har fått vänta på i TVÅ ÅR.

Men på SAMMA MÖTE så säger de ja till ett eget förslag, som handlar just om att se över busslinjerna så att det ska bli lättare att åka till Hansa city. Det ”kom de på” förra veckan. Skillnaden är att de inte vill vänta två år när det handlar om deras eget förslag, utan det ska minsann ”snabbutredas”.

Det är väl bra att ett klokt beslut äntligen tas, men ska alla kloka förändringar behöva dröja två år extra? Är det att sätta Kalmarbornas behov i centrum? Låter mer som personlig fåfänga, tycker jag.

Är det verkligen så viktigt vilket partinamn det står på förslaget som går igenom? Med Folkpartiet vid rodret så hade vi fixat det här för länge sedan.

26 mars 2010

Earth Hour ger motsatt effekt

Eftersom jag inte har så mycket till övers för verklighetsfrånvända och kommersiella jippon som gör nada för miljön, så kommer jag att hålla mina energisnåla lampor tända som vanligt under Earth Hour imorgon. Därmed kommer jag att vara en av de som inte låter strömmen som ändå produceras då gå till spillo.

Eftersom jag sen kan gå till sängs vid vanlig tid, istället för att stanna uppe en timme till och ta igen allt det som jag inte kunde göra utan ljus, så orsakar jag mindre elförbrukning än om jag hade deltagit i Earth Hour.

Mitt goda samvete får jag i vetskapen att jag redan har energieffektiviserat mitt leverne 24/7/365, istället för döva samvetet med en timmes mörker och sedan slösa som vanligt resten av året. Mitt goda samvete råkar dessutom sammanfalla med att jag får mer pengar kvar i plånboken när räkningarna är betalda. (Där ser man hur marknadsekonomin automatiskt uppmuntrar till goda miljöval!)

Jag ser fram emot den dag då den stora del av jordens befolkning, som lever i konstant mörker och armod, får samma tillgång till ljus och elektricitet som jag. Det kommer att rädda många liv. Energi är inte problemet – energi är lösningen.

Tyvärr så lär Kalmar kommun, som aldrig är sena att haka på allt som låter bra, även i år släcka gatubelysningen under en timme. Hur väl detta rimmar med vägsäkerheten och tryggheten för kvinnor och män som är ute och går då, förtäljer inte historien. Vi får hoppas att inga våldsverkare utnyttjar mörkret.

19 mars 2010

Var Harry Potter en glidarkille?

Jag läser en intervju där utbildningsminister Jan Björklund (FP) kommenterar DN:s artikelserie ”Prestationsprinsessor & glidarkillar”:

Jan Björklund har bett Anna Ekström, ordförande i Saco, att studera jämställdheten i den svenska skolan. I en intervju i gårdagens tidning noterade hon att den kvinnliga huvudpersonen Hermione Granger i böckerna om Harry Potter är en duktig flicka som pluggar hårt – men att det ändå är ”glidaren” Harry som räddar världen.

Att Hermione är en prestationsprinsessa kan jag inte invända emot, även om hon också var högst delaktig i att rädda världen i böckerna. Men är det rätt att beskriva Harry Potter som en glidare? Visst, han ogillade teoretiska ämnen och läxor, men han var samtidigt mycket målmedveten och ansträngde sig för att höja sina betyg så att han skulle kunna få jobb som en Auror (ung. trollkarlarnas FBI-agenter).

För killar som Harry så lanserar Folkpartiet lärlingsutbildningar, där man kan varva t ex 2 dagars studier med 3 dagars praktikplats varje vecka. Det tror jag är en bra studieform för de elever, killar som tjejer, som trivs bättre med att jobba praktiskt. Och samtidigt så får man arbetslivserfarenhet och kan knyta kontakter som kan leda till jobb efter utbildningen.

Ett samhälle kan inte bara bestå av akademiker. Vi måste höja statusen för de praktiska yrkena, för de som jobbar med händerna!

18 mars 2010

LAS skiljer eleverna från sin lärare

De senaste dagarna har många upprörda föräldrar till barn på en årskurs 1-klass på Vasaskolan hört av sig till mig. De skriver att deras barns lärare sannolikt måste lämna sin klass och byta till ett annat jobb i rektorsområdet, för att lärarna på Oxhagsskolan knackar på dörren när Oxhagsskolan tas över av en friskola till hösten.

Oxhagsskolan och Vasaskolan hör nämligen till samma upptagningsområde, så när det blir för många personal så går alla lärarna på samma "LAS-lista". De företrädesvis äldre lärarna från Oxhagen får förtur framför de företrädesvis yngre lärarna på Vasa.

I det här fallet så finns det enligt uppgift en ledig plats någonstans i rektorsområdet. Men den kommer inte att besättas av någon av de lärare som ändå måste flytta på sig, utan den förste som måste börja flytta på sig är Vasa-läraren som har kortast anställningstid, trots att hon redan har en klass som hon byggt en relation med. Även om båda lärarna har samma kompetens.

Var finns barnperspekivet i detta? Barnens behov av kontinuitet? En förälder skriver att detta skulle bli den tredje gången på tre år som dessa barn får ny lärare. Jag fick själv byta klassföreståndare fyra år i rad när jag gick i skolan, och det var inget kul.

Igår hade vi möte med Barn- och ungdomsnämnden, och då lyfte jag upp detta på dagordningen. Vi hade fått träffa Vasaskolans rektor på ett studiebesök innan mötet, och jag hade helst velat få höra hans syn på saken, men när mötet skulle börja så var nämndens ordförande Cecilia Strömberg (S) inte av meningen att han behövde vara med för att kommentera detta. Jag fick istället en föredragning av en tjänsteman på förvaltningen.

Problemet är en effekt av turordningsreglerna i LAS, som jag är emot, och jag blir lika förbannad varje gång jag ser hur snett de slår. T ex när fler elever byter skola till en friskola så vore det ju naturligt att även kommunanställda lärare sökte sig dit jobben finns. Då skulle det bli balans. Men de s k inlåsningseffekterna i LAS gör att man får otrygghet om man byter arbetsgivare eftersom man då hamnar sist i anställningskön, så få tar steget, och jag kan inte klandra dem. De spelar efter gällande regler.

Det är reglerna det är fel på! Det här är ett regelverk som sätter systemet framför människan, som behandlar människor som legobitar. Jag kan inte ens se hur det här ska kunna vara bra för personalen, vilket ju borde vara fackets intresse.

Jag hade ett frukostmöte med Lärarförbundet i Kalmar i morse, men de tyckte att vi måste vänta och se till slutet av maj, då allt är bestämt. Och visst, det är viktigt att påpeka att inget är skrivet i sten än. Men det är samtidigt inte mycket som talar för att det kommer att gå på något annat sätt.

Den här läraren är inte den första att drabbas av LAS, och hon lär inte bli den sista. Men kommunen har en roll att spela som förhandlingspartner med facken i avtalsrörelsena Här hade personaldelegationen, med ordförande Bertil Dahl (V) i spetsen, kunnat förhandla fram undantag från turordningsreglerna, om den viljan hade funnits.

Imorgon fredag ska jag prata med radion, som ska göra något reportage om situationen. Vi får se hur det går.


Uppdatering: Östran skriver också om det.

Satsa på medieträning istället

Alltså, visserligen brukar jag säga att vi måste lägga mer pengar på skolan, men inte på sånt här.

Tack för tipset, Basse.

17 mars 2010

Slarvigt kapningsförsök från SSU

SSU är, för den som inte känner till det, ett nationellt nätverk för civilklädda clowner, som då och då vill ge intrycket av att syssla med politik. Så dock inte idag. Istället har de lämnat in en ansökan om att varumärkesskydda ordet ”Alliansen”.

SSUs ordförande Jytte Guteland anser nämligen att eftersom allianspartierna inte varumärkesskyddat namnet så är de ”slarviga”. Fast vad säger det väl då om de rödgröna, som inte heller finns i varumärkesregistret? Tänkte inte på det…

Sen har vi såna där bagateller som att man inte får registrera varumärken som är förväxlingsbara med konkurrenters redan inarbetade namn eller ägnade att vilseleda allmänheten. Vilseleda allmänheten är väl iofs nästan hela deras affärsidé, men ändå.

Detta är alltså människorna som vill göra anspråk på att styra vårt land om några år. Vi får väl vara glada att SSU kastat bort 1500 kr av sin valfond på en ansökan som aldrig kommer att gå igenom. Fortsätt så, så får de kanske inte råd att bajsa ned hotellrum längre.


Via Bawars World. Fler som tycker till: Per Ankarsjö och Fröhjdpunktse tycker att Jytte Guteland är lite för gammal för sånt här trams, Hanna Wagenius tycker att SSU kan börja med att läsa Varumärkeslagen, Aftonbladet, SvD, DN och Sydsvenskan noterar att V och MP inte heller varumärkesskyddat sig, men allra roligast är knallröda Kulturbloggen som anser att det är befängt att försöka varumärkesskydda något så generellt som ”Alliansen” och att allianspartierna därmed ska kritiseras för att låtit bli att göra just detta… eh, va?

16 mars 2010

Rödgröna av avund

Ungefär en fjärdedel av de som utnyttjar RUT-avdraget är låginkomsttagare, den största köpargruppen är barnfamiljer med medelinkomst. Men ”den fria televisionens” SVT Agenda har försökt trolla med siffrorna och definitionerna så att det ska låta som att nästan inga låginkomsttagare utnyttjar det.

Vänstern jublar över att ha fått lite fler missvisande siffror som de kan grumla upp debatten med. Men de tänker nog inte säga högt de ”höginkomsttagare” som de solidariskt spottar på nu innefattar vanliga lärare och sjuksköterskor!

Själv undrar jag varför det spelar så stor roll vad de som utnyttjar avdraget har i inkomst. Är hatet mot den rike viktigare än medkänslan för den fattige? RUT-avdraget är ju en reform som enligt beräkningarna betalar sig själv och mer därtill. Det ger mer pengar till välfärden för de allra mest utsatta. Och det finns människor i andra änden också - de som utför tjänsterna. Där har många gått från arbetslöshet eller svartarbete till trygg, pensionsgrundande inkomst och möjlighet att organisera sig fackligt.

Har vänstern ingen som helst respekt för den livskvalitet och självkänsla detta ger till köparna respektive säljarna? Är det för att båda grupperna får större frihet – minskat beroende av politiker – som de ska bekämpas?

Ska vi avskaffa en reform som gynnat alla, bara för att även Joakim von Anka råkar ha fått ut något av den? Ja, om den rödgröna ”Ohlyansen” får bestämma efter valet. Snacka om missunsamhet. Avundsjukan har ett ansikte, och det är inte bara grönt – det är rödgrönt.

I Folkpartiet liberalerna vill vi utveckla, inte avveckla RUT-avdraget. Vi vill göra det ännu lättare för barnfamiljer och pensionärer att utnyttja avdraget. Den utvecklingen vill jag vara en del av!


Fler som föredrar frihet och livskvalitet istället för falsk matematik: Merit Wager, Nicklas Carlsson, Hanna Lager, Anna Lundberg, Carl B Hamilton, Seved Monke, Sebastian Hallén, Stefan Mårtensson, Hans Åberg och Rasmus Jonlund.

15 mars 2010


Dörrknackandet i Västerås gick jättebra. Under ledning av Mathias Sundin och Hanna Paavola Önnebro var vi ett gäng som fick var sin gata att gå runt i och lämna över den lokala FP-tidningen hos varje hushåll. Folk var glada!

13 mars 2010

Följ riksmötet

Den som är nyfiken på det liberala riksmötet kan följa det på Folkpartiets kampanjblogg och twitter-feed. Själv vilar mitt öde fortfarande i SJ:s händer, men snart är jag framme i Västerås och ska inleda med att knacka dörr i trakten. De passar på att utnyttja oss som arbetskraft när vi ändå ska öva inför valkampanjen. Dörrknackar-experten Mathias Sundin kommer att leda!

11 mars 2010

Vi återhämtar oss ifrån krisen redan i år – med råge!

Jacob Lundberg (MUF) analyserar den ekonomiska krisen, som när allt kommer omkring inte har drabbat särskilt många särskilt mycket. Vi har gått tillbaka till den levnadsstandard vi hade 2005. Hade vi det povert 2005?

Men redan i år väntas världen slå nytt rikedomsrekord. Snabb återhämtning, minsann! I ett globalt perspektiv så har den så kallade ”nyliberala” epoken de senaste 30-40 åren lett till den ojämförligt största tillväxten och fattigdomsminskningen i världshistorien.

Jag kan inte motstå att citera denna lilla (nästan-)oneliner:

Vänstern anklagar ofta marknaden för att vara kortsiktig. Därför är det lite lustigt att vänstern deklarerar kapitalismens kollaps varje gång vi får en liten dipp i BNP-kurvan, trots att vi vet att ekonomin snart kommer på rätt spår igen och slår nya rekord.

Samtidigt kan jag dock inte skaka av mig Johan Norbergs argument för att vi inte har klarat krisen, utan bara skjutit upp den några år.

På lördag bär det av till Folkpartiet liberarnas årliga riksmöte, där såväl ministrar som gräsrötter från hela Sverige samlas och pratar politik. Är det någon fråga som du vill att jag tar upp på detta möte? Lämna en kommentar!

10 mars 2010

#gategate: vägen till helvetet är kantad med goda föresatser

Sebastian Hallén (FP) har skrivit ett långt och mycket viktigt blogginlägg om #gategate, individens utsatthet inför statliga övergrepp och om hur Folkpartiets rättspolitiske talesman Johan Pehrson driver en linje som bara gör saken värre.

Jag kan bara instämma. När man aktivt driver en politik som underminerar den uppväxande generationens förtroende för ordningsmakten så har man stakat ut en väg mot rättssamhällets upplösning.

08 mars 2010

Folkpartiet har den mest realistiska politiken

En undersökning gjord av Novus visar att folk tycker att Folkpartiet har den mest realistiska politiken, medan Vänsterpartiets och Miljöpartiets mest bygger på önsketänkande.

Skönt, då har jag valt ett bra parti. :)

Man måste se världen som den är, annars kommer man på ett eller annat sätt att driva en politik som slår horribelt fel.

06 mars 2010

Efter Lissabonfördraget: EU börjar försvara integriteten

I ett politiskt klimat som präglats av kompakt storebrors-mörker har vi på sistone sett några integritetsvänliga ljusglimtar. Det är en välbehövlig omväxling!

Europaparlamentet ger kommissionen och ministerrådet en knäpp på nosen – den andra på kort tid – vad gäller att lämna ut flygpassagerares uppgifter till USA och Australien. Ett protestupprop från den liberala gruppen får gehör från de flesta partigrupperna. SvD skriver:

I och med Lissabonfördraget flyttar nu Europaparlamentet fram sina positioner. I februari röstade parlamentet ner det så kallade Swift-avtalet med USA – ett avtal som tidigare gett amerikanska myndigheter tillgång till uppgifter om banktransaktioner.

(...)

Nu har dessutom ytterligare en stridsfråga dykt upp. I dag har myndigheter i USA och Australien tillgång till uppgifter om flygpassagerare som flyger från EU till länderna. I dessa så kallade PNR-uppgifter – där PNR står för Passenger Name Records – ingår allt från var passageraren köpt sin biljett till hur biljetten betalades.

(...)

Med Lissabonfördraget har Europaparlamentet nu fått i uppdrag och godkänna eller förkasta det redan befintliga avtalet – och nu ser motståndarna sin chans.

Det var väl en himla tur att Miljöpartiet och Vänsterpartiet förlorade kampen om Lissabonfördraget. Utan det så hade det folkvalda parlamentet inte haft denna makt.

Dessutom har datalagringsdirektivet, lagen som Thomas Bodström (S) kilade till Bryssel med när han inte fick igenom den i Sverige, förklarats strida mot Tysklands konsitution.

Men vad kommer att hända i Sverige? Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycks byta åsikt i frågan varenda dag. Det ser ut som att de kommer att ge upp frågan för att få regera tillsammans med Socialdemokraterna.

Är Sverige tvunget att säga ja till datalagringsdirektivet, om våra grundlagar inte är lika bra som Tysklands? Här ser vi hur mycket tryggare det hade varit om Folkpartiets krav på författningsdomstol hade varit verklighet!

Uppdatering: superduktige riksdagskandidat-kollegan Mathias Sundin (FP) konstaterar kallt att om han blir invald kommer han inte att rösta för datalagringsdirektivet, oavsett vilket block som styr. Och det är ett löfte som jag bara kan instämma i!

(Det mesta via HAX. Läs även Mathias Sundin, Annika Beijbom, Mark Klamberg, Emma Opassande och Liberati.)

Fira kvinnodagen med choklad, kläder med mera - på söndag!

På måndag är det internationella kvinnodagen. Men vi i alliansen tjuvstartar vi lite och firar detta redan imorgon, söndag. På glasverandan i Kalmarsalen har vi en hel eftermiddag med evenemang, med bland andra skådespelaren, riksdagsledamoten och företagaren Solveig Ternström medverkande. Välkommna!

02 mars 2010

Besöker Östra Funkaboskolan

Imorgon eftermiddag besöker jag Östra Funkaboskolan. Personalen har tagit det tjusiga initiativet att helt enkelt bjuda in kommunens skolpolitiker för att diskutera sin skola och Funkaboområdet i stort. Några av frågorna som personalen vill prata om är

  • Hur prioriterar vi politiker Funkaboområdet?
  • Hur tycker vi politiker att skolan kan öka sina förutsättningar/förbättra sina möjligheter i konkurrensen med friskolor?

De ska även beskriva sin vardag, och de förutsättningar som de står inför med bl a färre vuxna i skolan, fler elever med behov och minskade resurser. Det kommer nog att bli mycket givande.

01 mars 2010

Att upptäcka något nytt om sin älsklingsbok

Hjärtat börjar slå på ett särskilt sätt när jag inser att min mest älskade bok någonsin, MOMO eller Kampen om tiden blev filmatiserad på det sköna 80-talet.

Jag ägnade många stunder i mina tonår åt att försöka visualisera platserna i den tidlösa, obestämbara lilla staden där Momo, Gigi guiden, Beppo gatsopare och alla de andra levde sina dagar. Och av trailern att döma så verkar tyskarna/italienarna ha fått till den helt rätt. Författaren Michael Ende lär ha blivit missnöjd med filmatiseringen av hans andra mästerverk Den oändliga historien, så han krävde att få vara mycket mer involverad i filmatiseringen av MOMO.

Men inga subtitles här inte! Se där, nu har jag ännu en anledning att lära mig tyska. Fast jag kanske ska skaffa mig den ändå, jag kan väl de flesta replikerna utantill på förhand. ;)

Thank you, Internet!