29 juni 2013

Erbjud Edward Snowden asyl i Sverige

Avslöjandena om NSA:s spionerande på oss visar att övervakningssamhället gått längre än vi vågat befara. I informationsåldern är information makt. För att individer ska ha makt över sina liv, vilket är grundläggande för oss liberaler, måste de även ha makt över sin information. Om detta skriver jag idag i Barometern tillsammans med Folkpartiets länsförbundsordförande Börje Helgesson, och kommer med ett särskilt förslag för ”whistleblowern” Edward Snowden:
Folkpartiet har i många år arbetat för att Sverige ska vara en fristad för förföljda författare som verkar i länder med beskuren yttrandefrihet. I samma anda anser vi att Edward Snowden bör erbjudas asyl i Sverige, då Obama-­administrationen visat sig förfölja visslare mer aggressivt än
tidigare USA-­presidenter. Det pratas ofta om behovet av med­delarskydd i privat sektor – här behövs det även för en statligt anställd!
Läs hela!

Länsförbundet har idag tillskrivit Folkpartiets partistyrelse och uppmanat dem att driva frågan om asyl för Edward Snowden i regeringen.

28 juni 2013

Helt felaktig rubrik om cyklar på Ölandsbron

Idag skriver jag och Inger Hilmansson (FP) på Barometerns insändarsida om att cyklister och fotgängare borde få åka gratis cykelbuss över Ölandsbron. Detta borde vara ett statligt ansvar eftersom staten inte tillåter dem att ta sig till Öland för egen maskin.

Rubriken tidningen satte blev dock ”Bygg gång- och cykelbana på Ölandsbron”, vilket vi definitivt inte hade föreslagit! Tvärtom hänvisade vi till Trafikverkets bedömning att det är för farligt att gå och cykla bland bilarna på Ölandsbron. Rättelse är begärd.

Man får verkligen hoppas att folk läser mer än bara rubrikerna och signaturerna…

26 juni 2013

League of Legends: tur eller skicklighet?

UPPDATERING: Läs även en utmärkt debattartikel i ämnet av Daniel Somos (M).

LAN-spel kräver tillstånd, meddelar Lotteriinspektionen. Så onödigt.

Och kanske rentav förolämpande. Jag undrar vad League of Legends- och World of Warcraft-spelare tycker om att deras spel, som det anordnas internationella turneringar i, likställes med lotteri?

Det är möjligt att den kryptiska lagtexten inte handlar om just likheten med lotteri. Men att kräva tillstånd är likväl bara ett sätt för byråkrati-Sverige att göra det krångligt för människor att ha roligt tillsammans, tycker jag.

Och LAN är en positiv fritidssyssla, som vi inte ska sätta upp hinder för. Ju fler människor som väljer låtsasvåld framför datorn med en Jolt-cola, desto färre som väljer riktigt våld på krogen med en starköl. (Jag menar förstås inte att man automatiskt gör antingen det ena eller det andra, men våldsbrott har minskat när spelandet har ökat.)

Den här byråkratin får jag göra något åt när jag kommer in i riksdagen!

20 juni 2013

Välja mat – självklart!

Barometern idag.
Gamla ska få välja vad de ska ha till mat. Det föreslår idag mina kollegor Anna-Britt Wejdsten (FP) och Birgitta Nordlöw (FP) i en motion. Lagen om valfrihet (LOV), som vi äntligen fått med oss de flesta partierna på, ger utrymme inte bara för att välja vem som ska ta hand om dig när du blir gammal eller svag, utan även vem som ska laga maten du får hemlevererad.

Det är en skam att det inte redan är så. Förhoppningsvis kommer jag också bli gammal en dag, och då skulle det kännas helt otänkbart att jag, som vuxen, myndig människa i ett i-land, inte ska få välja vad jag vill äta. Med tanke på hur lång tid det kan ta för en del motioner i den här kommunen att bli verklighet, är det bra att den lämnas in redan nu.

Jämför med att gå på restaurang. Ingen krog med självaktning nöjer sig med en enda ”dagens rätt” och inget annat. Då går alla som inte gillar den rätten någon annanstans. På marknaden är det ju du själv som får bestämma, till skillnad från när du lever på kommunens nåder.

Jag hoppas även att en konkurrensutsättning kan öka lyhördheten och flexibiliteten. Sedan min gamla farmor hade blivit för gammal för att laga sin egen mat, behövde hon alltid planera sina sociala aktiviteter några dagar i förväg, eftersom hon måste meddela till hemtjänsten i god tid om hon skulle avbeställa maten eller beställa någon extra portion till gäster. Det förbluffade mig alltid att det måste planeras så långt i förtid, när vanliga matställen alltid har maten redo för sina kunder med några minuters varsel, oavsett om det kommer många eller få. Varför ska man inte få vara nyckfull och ändra vad man vill äta med kort varsel, bara för att man är gammal? Jag ser det som en frihetsfråga.

14 juni 2013

Om rapporterna om vanvård på Smedängen

UPPDATERING: Här kan du lyssna på hur debatten gick.

Barometerns artiklar om vanvård på Smedängen har varit förfärande. Jag har idag skickat in följande fråga till Steve Sjögren (S), omsorgsnämndens ordförande, som jag vill diskutera på kommunfullmäktige på måndag. Kom gärna och lyssna!
En vårdtagare är inte en sak, utan en människa och ska behandlas med värdighet. Ett värdigt bemötande är ännu viktigare när personen är gammal och svag och kanske har svårt att hävda sig. Man ska definitivt inte få höra att människorna som man är beroende av egentligen önskar livet ur en.
Barometerns artikelserie om Smedängens äldreboende de senaste dagarna vittnar om skrämmande grov och utbredd vanvård. Enligt uppgift slår personal vårdtagare. Använda blöjor återanvänds och byts slarvigt. En rörelsehindrad lämnas i sticket hela dagarna. Vårdtagare hånas och fotograferas i förlöjligande syfte. Allt inramat i en hysch-hysch kultur där tillbud inte rapporteras.
Först kritik från två vikarier, som enhetscheferna inte känns vid och som verksamhetschefen förnekar. Men sedan träder mångåriga medarbetare i omsorgen fram och bekräftar anklagelserna om en vanvårdande kultur på vissa avdelningar. 
Först sa förvaltningen att detta skulle internutredas, men sedan har du sagt att det ska bli en extern utredning. Jag tror att det sistnämnda är nödvändigt. På samma sätt som poliser inte ska utreda andra poliser, måste det ske en extern utredning för att undvika ytterligare spekulationer om en kultur där kritik tystas ned.
Med anledning av detta undrar jag:
- Hur kommer denna externa utredning att gå till, när kommer den vara klar och till vilka kommer den att presenteras? 
Björn Brändewall (FP)

Har Kalmar sökt pengarna för förstärkt elevhälsa?

Inför kommunfullmäktige på måndag har jag lämnat in denna interpellation / skriftliga fråga till Bertil Dahl (V), kommunalråd med särskilt ansvar för bl a personalfrågor, folkhälsofrågor och hållbar utveckling. Mötet som diskussionen kommer att ske på är öppet för allmänheten, så kom gärna och lyssna.
Att barn mår bra både fysiskt och psykiskt är en förutsättning för att de ska kunna ta till sig nya kunskaper i skolan ordentligt. Barn som mår dåligt lär sig dåligt. Detta har vi i Folkpartiet liberalerna återkommit till många gånger. I vårt budgetalternativ för Kalmar 2013 satsade vi mer på skolan än något annat parti, med stort fokus på elevhälsan.
I Kalmar går det drygt 2000 barn per skolpsykolog om man även räknar in förskolan – och det tycker jag att man ska! På mindre skolor finns ingen kurator utstationerad, utan kommer på förfrågan. Det har gett personal och elever intrycket att skolan inte har någon egen kurator, vilket kan minska benägenheten att tillkalla en kurator, och detta måste förvaltningen jobba mer på. År 2008 avskaffade Kalmar den sista sjukgymnast-tjänsten i skolan för att spara 221 000 kronor.
Men nu finns det resurser att få. Alliansregeringen avsätter 650 miljoner kronor inom perioden 2012-2015 för att stärka elevhälsan i kommunerna. Merparten av pengarna används till ett riktat statsbidrag som kommunerna kan söka för att anställa fler skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och specialpedagoger. Medel avsätts också till fortbildning av personal inom elevhälsan, särskilt för personal i socialt utsatta områden.
Elever som får stöd och mår bra under skoltiden får bättre förutsättningar i vuxenlivet. Det är både mänskligt och ekonomiskt bra om kommunen kan förebygga arbetslöshet, ohälsa, missbruk eller annat utanförskap. Här finns pengar att söka för att stärka elevhälsan i Kalmar.
Med anledning av detta undrar jag:
  • Har Kalmar sökt statliga medel för förstärkning av elevhälsan 2013, och hur mycket i så fall? 
  • Vilken personalkategori anser du skulle vara mest behjälpt av ett sådant stöd för Kalmar kommuns elevhälsa?
Björn Brändewall (FP)

10 juni 2013

Att kunna ändra åsikt är ett tecken på mognad och intelligens. Så har jag alltid tyckt och så kommer jag alltid att tycka. ;)

Minns ni slutet på Stinsen brinner, när Claes Ericssons byråkrat/politiker envist vägrar erkänna att han har ändrat sig i en viktig fråga?

Det är skönt att det inte behöver vara så med alla politiker. Jan Björklund (FP) säger utan omsvep i Expressen-intervju: ”Vi har tänkt om.” Det är klart man ska kunna ändra sig när man lär sig mer.

Björklund stänger även dörren för spekulationerna om att Folkpartiet skulle vilja bilda regering med Socialdemokraterna och Stefan Löfven. Bra!

Därmed inte sagt att Folkpartiet måste stå i Moderaternas skugga. Det finns många skillnader mellan M och FP, där vi har bättre lösningar inte minst för fler i jobb och mänskligare asylpolitik, men så länge Moderaterna har flest röster så är det ju de som får bestämma mest vad som blir regeringens politik. Inget konstigt med det. Men det visar att det spelar roll vilket alliansparti man röstar på 2014!

Berga marknad 2013

Prisutdelning på tipsrundan och till ungdomar som spelat fotboll under dagen fick avsluta Berga marknad för i år. Mycket folk och soligt väder! Kommunen var närvarande med både biblioteksbussen och en fritidsgårdsbuss där barn och unga kunde prova på olika saker. Funktionärerna i Berga Samhällsförening flaggar dock till att det skulle behövas fler frivilliga för att dra runt alla aktiviteter, så hugg in inför nästa år! :)

Nytt Barnens träd på Sjöängsskolan

Så här såg det ut på fredagsmorgonen när barn på Sjöängsskolan i Lindsdal själva fick vara med och plantera ett äppelträd för att symbolisera barnens rättigheter. Det var kul att cykla ut till min barndoms skola med intiativtagaren Jonas Paulman, som även i fjol invigde ett träd i Kalmar. Alltid kul att återse min gamla lärare Katarina Ågren, som numera är biträdande rektor på skolan!

Nytt för i år var att barnen själva fick gräva ned trädplantan, och som ni ser så gick det alldeles utmärkt. Nu kommer de att minnas det för varje år som trädet växer sig större och större. På väggen intill finns en gyllene plakett som berättar om barns rättigheter och vilket datum det planterades.

08 juni 2013

Mer om John Bauer

I Barometern skriver jag lite mer om Karl-Oskarskolans övertagande av John Bauer-gymnasiet, tillsammans med kollegorna Birgitta Nordlöw och Lene Polteg.
I Kalmar och i de flesta kommunerna ser John Bauer-gymnasiet ut att bli kvar, med en ny ägare. Men ett fåtal skolor läggs ned, och det är i sig inget konstigt. Det betyder ju egentligen att elever har hittat något bättre på andra skolor, tack vare att de fick välja.
Det här tycks ha skötts enligt reglerna, men en sak är viktig att påpeka. Till skillnad från eleverna så ska inte företag kunna hoppa in och ut ur skollokalerna när det passar dem. Vi vill ha långsiktiga åtaganden som sätter eleven i centrum. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) startade för två år sedan Friskolekommittén, som härom veckan kom överens om att Skol­inspektionen ska kunna kräva långsiktiga ägarambitioner för att ge tillstånd att driva skola, även när skolan byter ägare. Snart blir detta lag. Både elever och lärare ska kunna känna trygghet i sitt val av skola.
Läs hela!

03 juni 2013

Så får vi fler skickliga lärare

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) skriver idag i DN tillsammans med lärarfacken, SKL och Friskolornas riksförbund om hur de ska staka ut vägen till framtidens lärarroll.

Regeringen skjuter till pengar för karriärtjänster för lärare, vi minskar administrationen, och ett skolforskningsinstitut inrättas. Vem som helst ska inte längre kunna komma in på lärarutbildningen - bland annat ska det införas en miniminivå på högskoleprovet. Övningsskolor införs där blivande lärare kan arbeta med elever under kvalificerad handledning. Inte bara skolbarn, utan även lärarstuderande ska kunne få betyg.

Totalt är det 10 viktiga punkter för att skapa bättre och mer välbetalda lärare, vilket är en investering i barnen och samhället på mycket lång sikt. Vi tror på framtiden!

Läs hela!