25 december 2015

Hjälp Kalmarbor att öppna sina hem för flyktingar

På senaste kommunfullmäktige i Kalmar lämnade jag in denna motion:

I och med den stora flyktingströmmen är många av Migrationsverkets boenden överfulla. Tiotusentals personer som fått uppehållstillstånd tvingas fortfarande vara inskrivna på olika asylboenden p g a bostadsbrist.

När många människor trängs ihop på en liten yta, särskilt när de redan är under stor psykisk press och har fått lämna allt bakom sig, uppstår lätt bråk och andra otrevliga situationer. Polisen måste åka runt till boenden i länet och ingripa, och detta tar tid och resurser från deras ordinarie förebyggande arbete.

Att få fram tillfälliga bostäder har visat sig mycket kostsamt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterade nyligen planerna för de omtalade tältlägren. För 3 000 boendeplatser i Sverige beräknas kostnaden bli 500 miljoner kronor – nästan 170 000 kr per boendeplats.

Men vi har faktiskt möjlighet att nästan kostnadsfritt erbjuda våra medmänniskor en tryggare boendemiljö, av en standard som vi själva nog skulle acceptera. Många Kalmarbor bor i stora hus, eller har flera hus på tomten och skulle kunna tänka sig att hyra ut hela eller delar av dem.

Initiativ av denna stil tas på flera håll i landet nu. I Falun finns ett projekt under namnet ”Öppna ditt hem”. Kommunens åtagande består i att hjälpa hyresgäst och hyrestagare att komma i kontakt med varandra, hjälpa till med hyreskontrakt samt upplysa om lagar och regler kring uthyrning. På Falun kommuns hemsida kan bostadsägare fylla i ett formulär för att anmäla sitt intresse.

Om en flykting eller flyktingfamilj får bo i anslutning till en svensk familj istället för på ett trångt asylboende blir det lugnare för alla, och kontakterna som knyts med svenskar gör att en naturlig integrationsprocess påbörjas, vilket borde ligga i inte minst kommunens intresse.

Med anledning av ovanstående föreslår jag fullmäktige att besluta:
  • Att aktivt uppmuntra och hjälpa Kalmarbor att hyra ut hela eller delar av sina bostäder till flyktingar, i samma anda som Faluns ”Öppna ditt hem” eller liknande.
  • Att följa upp och utvärdera resultatet av denna verksamhet årligen.

23 december 2015

Donerar en månadsinkomst till flyktinghjälp

Idag har jag donerat en månadsinkomst till UNHCR:s flyktinghjälp. God Jul.

Jag skriver det inte här för att framhäva mig på något sätt. Jag tror inte att någon gud kommer att belöna mig. Men jag vill att du som läser detta blir inspirerad att göra något liknande. Alla har kanske inte råd att avstå en hel månadsinkomst, men jag har alltid levt ett sparsamt liv, så jag har en del på banken. Det är en godtycklig summa, men det är bättre än ingenting.

Flyktingkrisen är så enorm, och det gör ont i mig att så många i Sverige pratar om det som om det vore en kris för oss, snarare än en kris för dem som flyr för sina liv.

Alla kan göra något. En del kan ge pengar, andra kan ge av sin tid och göra stor nytta för de som behöver. Det här kan jag göra.

18 december 2015

Jag avser inte ta över efter Hilmansson

Efter att Inger Hilmansson meddelat att hon tänker avgå som oppositionsråd och gruppledare för Liberalerna i Kalmar till våren, har det spekulerats kring vem som blir hennes efterträdare. Jag vill härmed meddela det jag meddelat vår nomineringskommitté: att jag inte står till förfogande.

Jag har redan idag ett tungt uppdrag som vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, som är Kalmars största nämnd, och där tycker jag att jag gör skillnad.

Nu börjar dessutom nomineringstiden inför nästa riksdagsval, och jag vill kandidera till riksdagen för Liberalerna igen 2018. Där beslutas många frågor som jag vill påverka, och för att komma dit behöver jag kunna fokusera helhjärtat på den kandidaturen.

16 december 2015

Snart får asylsökande lärare hjälpa till i skolan!

Sedan jag interpellerade i kommunfullmäktige om att låta flyktingar med lärarbakgrund hjälpa till (och kanske rentav få jobb) i Kalmars skolor, har det verkligen tagit fart och gett ringar på vattnet!

När jag fick svar på interpellationen kändes det snarare som om jag hade fått bifall på en motion, Barn-och ungdomsförvaltningen fick i uppdrag att fördjupa samarbetet med Invandrarservice och Arbetsförmedlningen för att bättre dokumentera färdigheterna hos asylsökande. Bra att det finns en enighet om att detta är en viktig utmaning!

Sedan spred det sig till andra yrkesgrupper än lärare. Andra förvaltningar i kommunen har också svårt att rekrytera inom vissa yrkeskategorier, till exempel arkitekter, så nu ska man titta på det också.

Idag fick jag mer information på Barn- och ungdomsnämnden om hur det går med arbetet. Man har tittat på Vänersborg, som haft ett framhgångsrikt arbete med detta. Migrationsverket i Högsby säger tyvärr att de för ingen statistik över yrkesbakgrund hos asylsökande förrän de fått uppehållstillstånd. Hänvisar till Arbetsförmedlingen. Men förvaltningen tänker Ska kontakta Migrationsverkets personal kring Vänersborg, som har ett lyckat arbete med asylsökande, och se varför det funkar bättre där.

Jag har även blivit kontaktad av en god man mentor till en flykting med lärarbakgrund. De är väldigt positiva till initiativet, och imorgon ska jag få träffa dem och få höra med av hans erfarenheter som nyanländ i Sverige. Jag hoppas att detta nya arbetet kommer att leda till fler arbetstillfällen för nyanlända, fler lärare i skolan och att nyanlända elever får mer hjälp på sina modersmål!

04 december 2015

Hilmansson slutar

Inger Hilmansson lämnar posten som gruppledare och oppositionsråd (L) till våren. Det offentliggjorde hon idag.

Jag har nog aldrig träffat någon så påläst politiker som Inger Hilmansson, som varit Liberalernas gruppledare under nästan hela min aktiva tid i Kalmarpolitiken. Nu tyckte hon att det var rätt tid att sluta. Men jag är tacksam att hon inte tänker tystna, utan fortsätter bidra med sitt breda helhetsperspektiv i kommunfullmäktige!

Läs mer i Barometern, Östran och 24Kalmar.