30 juni 2011

Ska skolorna bli bättre krävs handling

För några dagar sedan skrev Jonas Hellberg (S) i Barometern-OT om hur han vill stoppa de svenska skolelevernas kunskapstapp i internationella jämförelser – något som inte minst utbildningsminister Jan Björklund (FP) varnat för i många år. Idag svarar jag och min kollega i Barn- och ungdomsnämnden Lene Polteg (FP) att det inte räcker med ord, utan att skolan måste få resurser också.

Vad kan man då göra som kommunpolitiker? Jo, man kan anställa speciallärare så att den växande gruppen barn med särskilda behov tidigt får lära sig läsa, skriva och räkna. Man kan göra något åt bristen på skolpsykologer, när den psykiska ohälsan bland unga gör sig alltmer påmind. Man kan återinföra den sista skolsjukgymnasten som Hellberg med flera sparade in på härom året - barnen blir inte friskare bara för att man tar bort sjukgymnasten.

Men handlingar talar högre än ord. Bara två dagar efter Hellbergs debattartikel röstade han och hans rödgröna kollegor nej till alla dessa satsningar som Folkpartiet liberalerna hade föreslagit och finansierat, och som hade kunnat hjälpa Kalmars skolor att nå de högt uppsatta målen.

Läs hela!

23 juni 2011

Dödsfällor utanför skolan

Idag är en sån där dag då man är lite extra förbannad, för att en del saker som görs är så idiotiska och totalt onödiga.

Någon eller några roar sig med att spänna upp ståltråd över cykelvägar, bland annat mellan Funkaboskolorna, vilket i mitt fall är bakom husknuten. En flicka som cyklade hade "tur" och fick "bara" tråden i bröstet. Några centimeter högre, så hade hon kunnat dö. Är det så vi vill inleda sommarlovet?

Fattar de inte hur farligt det är? Det borde rubriceras som mordförsök!

17 juni 2011

Kyrkoavgiften = 1 procent av din inkomst. Så här går du ur

Om du är medlem i Svenska kyrkan så är det ändå 85 % sannolikhet att du inte tror på Jesus Kristus. Varför vara med då, med tanke på att årsavgiften är nästan en procent av din inkomst? Det blir några tusenlappar om året trots allt.

En del icke-troende stannar kvar som medlemmar i Svenska kyrkan ändå, för att de ser verksamheten som en sorts välgörenhet. Och det kan man förstås göra, på samma sätt som det går att tycka att andra välgörenhetsorganisationer kan göra bättre nytta för pengarna.

Oavsett vilket så tycker jag att var och en ska göra ett aktivt val – man ska inte bara vara med av slentrian bara för att man blev inskriven som spädbarn och sen aldrig har tänkt på hur mycket av sin inkomst man ger upp varje år.

Så för den som vill spara (eller omdirigera) en procent av sin inkomst finns webbplatsen Ut Ur Kyrkan.se där du kan få hjälp med pappersarbetet.

15 juni 2011

Rättvisare villkor för friskolorna?

I Barn- och ungdomsnämnden har vi under våren filat på ett nytt resursfördelningssystem, dvs hur skolpengen/elevpengen och dylikt ska beräknas så att varje elev och skola får det så rättvist som möjligt. Skolpengen ska följa med eleven till den skola hon eller han väljer.

Bland annat kommer vi att kraftigt förstärka kompensationen för bakgrundsfaktorer, så att de barn som behöver mer resurser för att klara kunskapsmålen, ska få det. Det ska t ex inte spela roll om ens föräldrar är låg- eller högutbildade, vilket vi vet ger barn olika förutsättningar i skolan. Denna förändring är bra - skolan ska vara "den sociala utjämnaren" så att alla får chansen att lyckas.

En sak som däremot upprört mig är planerna på att ersättningen för ”administrativa kostnader” föreslås bli mycket lägre för friskolorna än för de kommunala skolorna. De kommunala skolorna ska fortsatt få ersättning motsvarande sju procent av deras skolpeng, men friskolorna ska bara få tre procent! Detta är samma modell som den som har kritiserats i Kalmarsunds gymnasieförbund, och jag har varit tydlig från början med att jag och alliansgruppen inte kan acceptera en sådan diskriminering mot friskolorna. Det ska vara skolpeng på lika villkor.

Idag när vi diskuterade ärendet på nämnden, så kändes det som att majoriteten börjar ansluta sig till vår linje. Vi hade fått se en konsekvensbeskrivning som visade hur den nya resursfördelningen skulle slå mot skolorna/enheterna, och de fristående enheterna får genomgående (med ett undantag) mindre att röra sig med, för flera så innebär det en nedskärning med 15 %! Efter detta talade ordförande Jonas Hellberg (S) om att vi kanske måste diskutera ett resursfördelningssystem där ersättningen för administrativa kostnader är lika för alla skolor.

Denna diskussion kommer säkert att ta en informell vända i kommunledningen innan det blir bestämt. Jag välkomnar om majoriteten ställer sig bakom detta så att vi kan få politisk enighet kring lika villkor mellan friskolor och kommunala skolor - så lika som vi bara kan få. I augusti fattar vi beslut.