30 augusti 2013

Vanvård på Smedängens äldreboende bekräftas

UPPDATERAT:
Runt kl 09:10 idag här kan du höra mig i Radio P4 Kalmar, där jag kommenterar larmen om vanvård på Smedängens äldreboende, som nu bekräftas i en oberoende rapport.

När larmen var nya debatterade jag frågan i kommunfullmäktige, då lät det så här.

Några sammanfattande tankar från mig just nu är:
 • I våras var det ord som stod mot ord, men nu har vi svart på vitt att i stort sett alla anklagelser om vanvård bekräftas av nuvarande personal.
 • Om det inte hjälpt att flytta personal, vilket man gjort tidigare, måste felet sitta i ledningen. Många upplever att cheferna inte är tillräckligt synliga i verksamheten, och hälften känner problem inför att anmäla vanvård till sin chef. Cheferna borde få gå, omsorgsnämndens ordförande likaså.
 • Det lär dock inte räcka. Man måste aktivt skapa en mycket mer öppen kultur där man vågar prata om och anmäla missförhållanden. Det kan kännas jobbigt just då, men det är så man blir bättre i sin verksamhet.
 • Jag vill samtidigt inte dra all personal över en kam. Min farmor vårdades på Smedängen några veckor under sitt näst sista levnadsår. Hon trivdes på Smedängen, hon ville stanna kvar. Därför är jag extra chockad. Farmor hade uppenbarligen tur och vårdades av ”rätt” personal. Men jag tänker på alla andra som lämnat sina nära och kära i kommunens händer. Det känns inte tryggt.

  Östra Funkaboskolan - en skola eleverna tar hand om

  I år firar Östra Funkaboskolan 50 år, och som fadderpolitiker för skolan och vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden fick jag delta på ett energiladdat firande idag. Skolgården, vars skick jag kritiserade för två år sedan, har äntligen fått sig ett rejält lyft, där kronan på verket är den nya multiarenan. Den invigdes idag med en fotbollsmatch mellan elever och lärare.


  Men även om detta var den ”officiella” invigningen, så har arenan redan blivit flitigt använd i flera veckor. Jag brukar gå förbi med hundarna där om kvällarna, och det är alltid – alltid – en massa ungdomar som spelar bollspel där. Det skapar positiv energi i hela området! Jag pratade med biträdande rektor Mattias Boman, och han sa att detta var den första sommaren som skolan inte hade haft den minsta lilla skadegörelse under sommarlovet.

  Kåre Holgersson och fritidsledare Mats Gröhn visade även en kakelvägg, där varje barn hade fått göra var sin personlig platta. Detta, att skapa delaktighet för var och en, tror jag ökar både självkänslan och tar bort viljan att göra skadegörelse. Om man känner att ”den här skolan, den har jag varit med och satt min signatur på”, då känns det verkligen som ens egen skola, inte bara en skola man går i.

  Om jag får vika ut mig lite (och det får jag ju på min egen blogg), så för det även tankarna till marknadsincitamenten i liberal miljöpolitik: om man äger en skog så vill man ta hand om den på lång sikt och återplantera träd som avverkas, men om ingen äger den så är det fritt fram att bedriva rovdrift på resurserna. Samma sak med fiskevatten, som fiskas ut om de är allmän tillgång, men hushålles och återväxer om man inför säljbara fiskerätter. Det man äger tar man hand om, även om det, som här i skolans fall, bara är ett symboliskt ägande.

  26 augusti 2013

  LOV splittrar sossarna – fördröjer införandet i Kalmar?

  Den dag du är så gammal eller sjuk att du behöver hemtjänst för att klara vardagen, ska du själv kunna bestämma vilka som ska få släppas in i ditt hem varje dag. Det är en fråga om integritet, om värdighet och om livskvalitet. Denna rättighet har vi i Folkpartiet kämpat för i Kalmar, i motioner och interpellationer, sedan åtminstone 2007. Genom Lagen om valfrihet (LOV), som tagits fram av alliansregeringen, vill vi möjliggöra detta. Det innebär även ökad frihet för omsorgspersonal som vill starta eget eller kunna välja mellan flera arbetsgivare än bara kommunen.

  Men rätten för Kalmarbor att välja vem som ska utföra deras hemtjänst splittrar Socialdemokraterna. När LOV skulle införas i Kalmar ville majoriteten ha några specialregler för just Kalmar – en ”Kalmarmodell”. Framför allt införde de ett tvång på kollektivavtal, men inte ens detta kunde förhindra att nästan hälften av S-politikerna i kommunfullmäktige gick emot sin starke man Johan Persson (S) och röstade nej till LOV. Beslutet gick dock ändå igenom, eftersom vi och andra borgerliga partier röstade för.

  Jag ställde en skriftlig fråga till Johan Persson tidigare i år. Där pekade jag på att framförallt tvånget på kollektivavtal inte var förenligt med principerna om ickediskriminering, och redan hade dömts ut av Länsrätten i Skåne. Jag ville veta om detta skulle få honom att säga nej till att införa LOV i Kalmar, men kan väl inte säga att jag fick något jättetydligt svar.

  Idag rapporterar Östran (ej online) att dessa krav inte kommer att kunna ställas. Införandet har försenats kraftigt och omsorgsförvaltningens ansvarige tjänsteman varnade redan i januari för samma saker som jag, och får stöd från Konkurrensverket.

  Kollektivavtal kan ha många fördelar, men en grundbult med det är att det är en frivillig överenskommelse mellan parterna. Alla respekterar dock inte det. För socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet är det en helig ko att få styra över andras arbetssituation. För mig är det inte det. Det viktiga för mig är att brukaren/kunden känner sig nöjd med sin hemtjänst, och om hen inte känner sig nöjd så tar hen sina skattepengar till någon bättre. Självreglerande!

  Det är beklagligt att när Johan Persson för ovanlighetens skull vill gå på vår linje, så motarbetas han av det egna partiet. För Kalmarbornas och personalens skull är det angeläget att valfriheten införs snart. Den rödgröna majoriteten måste göra något åt sin splittring, annars är det upp till väljarna att göra något åt situationen i nästa val.

  Medborgarförslags-plädering ändrade politikernas beslut!

  Astrid Aronsson, 15 år, lämnade in ett medborgarförslag om ett nytt övergångsställe på Tegelviksvägen vid Södra utmarken. Samhällsbyggnadsnämnden ville avslå hennes förslag. Men då bestämde sig Astrid för att åka till nämndens sammanträde när hennes förslag skulle tas upp – och hon fick nämnden att ändra sig. Detta rapporterar Östran.

  Att Astrid överhuvud taget blev inbjuden att komma till nämnden och tala för sitt förslag är resultatet av en motion som jag fick igenom i kommunfullmäktige i fjol. Det är precis sånt här jag hoppades att det skulle leda till. Det är glädjande att se hur detta förbättrar dialogen mellan kommun och invånare. Hoppas att det inspirerar Astrid och andra att engagera sig ännu mer i sin närdemokrati!

  23 augusti 2013

  Minnesdag för nazismens och kommunismens offer

  Idag är det internationell minnesdag för alla som fallit offer för nazismen och kommunismen. När jag tänker tillbaka på min skolgång och vad för historiska filmer och dokumentärer som gått på teve under min uppväxt, är det slående hur mycket mindre information jag fick om kommunismens illdåd, fastän den har betydligt fler människoliv på sitt samvete än nazismen, eller för den del samtliga krig under 1900-talet, och fortsätter döda. Utan mitt politiska intresse hade jag nog varit mycket okunnig om detta än idag.

  Jag är tyvärr inte ensam om det. Ungdomars kunskap om kommunismens brott beskrivs som obefintlig. Det är oroande. Alla totalitära ideologier måste uppmärksammas, för varje ny generation, för att vi inte ska vara dömda att upprepa dessa hemskheter igen. Den ekonomiska krisen i Europa visar hur snabbt onda politiska krafter kan få medvind igen.

  Vår demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) skriver om detta idag i DN:
  Under mina skolår och senare i politiken kan jag vittna om att det inte finns någon starkare historielektion än att uppleva historien direkt från ett ögonvittne.
  Jag har därför som demokratiminister gett Forum för Levande Historia i uppdrag att samla ögonvittnens berättelser om brott mot mänskligheten under både Förintelsen och kommunistiska regimer.
  Berättelserna i sig skapar engagemang som pedagogiskt kan omsättas i insikter om vår gemensamma historia och användas i skolor för att öka kunskapen. Därmed kan vi också fördjupa kunskapen om intolerans, dess orsaker och effekter, men också förstärka demokratin.
  Läs hela!

  Grön flagg på Västra Funkaboskolan

  Idag har Västra Funkaboskolan hissat sin Grön Flagg, som de nyligen blivit certifierade för. Jag som har varit kontaktpolitiker för dem fick vara med vid flagghissningen.

  Västra Funkabo har fokuserat sin Grön Flagg-certifiering på närmiljön. De har bland mycket annat gjort besök både i skogen i Djurängen och dämmet vid Svensknabben, och studerat djur- och växtliv där och hur naturen fungerar. De gröna elevambassadörerna Anton och Julius skötte flagghissandet, och sedan firade alla elever med glass.

  Lärarna jag pratade med var minst lika stolta, och beskrev det som en lång väg för att få den här certifieringen!

  Anton och Julius hissade……till flaggan stod i topp……och sedan åt alla glass!

  15 augusti 2013

  Hotade kvinnors adresser lämnas ut

  Jag har skrivit tidigare om Ratsit – att av många företag som samlar in offentlig information om privatpersoner och använder den för att kartlägga oss och sälja den informationen.

  Nu uppmärksammar P4 Kalmar om att Ratsit även gör det lätt att få ut listor på kvinnor som bor i skyddat boende hos kvinnojourer. Detta är mumma för den hämndlystne ex-partnern som vill hitta sin kvinna igen. Läs även Östran.

  Jag hör ofta invändningen att ”den som har rent mjöl i påsen behöver inte oroa sig” för övervakningen och kartläggningen i vårt samhälle. Men detta är klockrena exempel på kvinnor som har rent mjöl i påsen, men ändå har information som de kan vilja skydda.

  Det går även att söka fram listor på människor som bor på behandlingshem, intagna på fängelser och ungdomar på ungdomshem. Jag provade själv och kunde få fram listor på flera fängelseanstalter – namn som inte fanns på t ex Eniro personsök.

  Ratsit säger att de följer personuppgiftslagen, PUL. I så fall är lagen inte tillräcklig, och jag vill arbeta för, om jag väljs in i riksdagen nästa år, att man ser över PUL och hur man får lämna ut uppgifter om privatpersoner.

  Jag tänker mig att man antingen borde kunna automatskydda vissa adresser i folkbokföringsregistret, eller så borde myndigheter som kriminalvården rutinmässigt begära att deras intagna och inneboende får skyddad identitet under vistelsen, så att deras adress inte lämnas ut. Diskutera gärna fördelar och nackdelar nedan!

  I informationssamhället är information makt. Då blir det allt viktigare att du som privatperson har makt över din egen information, annars ligger du helt i händerna på stat och företag. De har ett enormt informationsövertag över individen. Misshandlande ex-pojkvänner eller -flickvänner ska inte få ta del av den makten.

  13 augusti 2013

  Återanvända vallöften i Kalmar

  Inger Hilmansson (FP) skriver om vallöften som framförallt Socialdemokraterna i Kalmar har gått till val på genom åren, men som aldrig tycks bli uppfyllda. Vallöfte 2006 återanvändes för att vinna röster 2010, och nu är frågan om det kommer att återanvändas även 2014. I vissa fall är det saker där vi i Folkpartiet har varit pådrivande i åratal, men under rödgrönt styre är der mycket snack men lite verkstad. Parkeringshus har ”varit på G” lika länge som jag varit aktiv i kommunpolitiken. Läs listan.

  Min fråga till dig som röstat rödgrönt i Kalmar de senaste valen: är du nöjd med att politikerna du gav makten till återanvänder flera viktiga vallöften, istället för att uppfylla dem nån gång? Börjar det inte kännas lite cyniskt efter så här många år?

  Om du vet några fler lokala vallöften som du fortfarande väntar på att få infriade, får du gärna fylla på i kommentarerna nedan eller på Ingers blogg.

  09 augusti 2013

  Berätta vad du vill förändra i Kalmar  Vi i Folkpartiet i Kalmar håller en enkät denna sommar, riktad till alla i Kalmar. Vi håller på att ta fram vårt program inför nästa års val – vad vi vill prioritera och lova att arbeta för under perioden 2014–2018.

  Vi vill att du ska vara med i denna process. Vi tror nämligen att framtiden blir bättre med politiker som vågar lyssna. Att idéerna och förslagen vinner på att alla, och inte bara några, får ha ett ord med i laget.

  Så på www.Kalmar kan.nu kan du svara på våra 40 korta frågor om hur Kalmar kan förbättras. Det finns även en ruta i slutet där du kan komma med egna förslag och idéer.

  Tack på förhand för att du hjälper oss att driva bra politik i Kalmar.

  08 augusti 2013

  Wikipedia ingen självklarhet - donera!

  Jag donerade nyss några hundralappar till Wikipedia så att de kan hålla sajten igång. Det tycker jag att alla som kan borde göra.

  Wikipedia är världens femte populäraste webbplats. Den hjälper mig dagligen att öka min kunskap och att värdera trovärdigheten hos olika påståenden och aktörer på Internet. Ytterst hjälper det mig att fatta beslut i mitt liv som gynnar mig betydligt mer än bara några hundralappar. Jag vill att denna makt ska finnas till hands för alla människor, även fortsättningsvis.

  Donera till Wikipedia via kort eller PayPal.