26 februari 2009

Vänstern lämnade walk-over – nu ska skolverksamheten genomlysas!

Gårdagens Barn- och ungdomsnämnd var oväntat lyckad. Ganska få från vänsterblocket hade valt att närvara på heldagsmötet, så vi i allianspartierna fick majoritet när beslut skulle tas! Det använde vi till att kräva en genomlysning av verksamheten, som ska genomföras av en extern konsult utan koppling till kommunen! Denne vill vi ska komma med förslag på vilka besparingar och effektiviseringar vi kan göra utan att gå ut över kärnverksamheten.

Detta är en översyn som vi i allianspartierna krävt i hela Kalmar kommun sedan flera år tillbaka, och det är glädjande att Barn- och ungdomsförvaltningen till slut får detta. Det är bara för andra nämnder att ta efter!

Annars hade vänsterpartierna velat att vi klubbade igenom bl a en neddragning av personal som skulle ha minskat personaltätheten i skolan och förskolan. (Och jag noterar i Östran att det var det som ordf. Cecilia Strömberg (s) glatt berättade för pressen efteråt, trots att hon hade förlorat voteringen.) Detta för att samma vänsterpartier i kommunfullmäktige hade krävt en besparing på 1 % av all verksamhet – igen – och utan att våga säga vad det är de vill ska stryka på foten. Utan att kunna prioritera. De drar in pengarna samtidigt som skolpersonalen har fler krav på sig än någonsin.

Att våra barn får en ordentlig utbildning, oavsett familjebakgrund, är en av de mest fundamentala uppgifter som kommunen har. Det tycker jag inte bara för att jag sitter i just den nämnden, utan det hade jag tyckt ändå. Därför har vi i Folkpartiet liberalerna sagt nej till vänstermajoritetens godtyckliga sparkrav och istället visat i våra budgetar att skolan är ett av de områden som vi prioriterar resurser till. Detta, och äldreomsorgen, är kommunens kärnverksamhet!

Men i Kalmar har vi politiska motståndare som på fullt allvar påstår att det är kommunal kärnverksamhet att ordna konstgräs på fotbollsplaner!! Då förstår man varför de har svårt att prioritera…

24 februari 2009

Snart ska vår framtida statschef avlas fram

Jag ger blanka fan i Victorias bröllop*, men blev visad detta i förmiddags. Det känns som en stel fläkt från en svunnen tid (eller åtminstone en tid som man önskade vore svunnen), att se ett par föräldrar ge sin välsignelse till dotterns kärlek genom att sitta framför en kamera och läsa innantill på papper.

Med ett snett leende noterar jag hur mycket de stakar sig när de ska läsa upp sina lovord för fästmannen, och hur Victorias blixtrande leende klingar av när hon vid 5:08 ska tacka svenska folket för ”den värme som Daniel och jag känner ifrån er”.

Men det kanske bara är jag som inbillar mig!


*) Dumme Ingerö som tvingar mig att svära!

23 februari 2009

Inte oreserverat positiv till EU-bidragen


Det har handlat mycket om strukturstöd. Jag har sett exempel på många väldigt bra projekt som finansieras av EU, och jag har sett katastrofala projekt som verkligen inte borde fått en enda krona.

– Folkpartiet liberalernas supermom tillika EU-minister Cecilia Malmström kommenterar sin senaste sverigeturné.

Det återspeglar ganska väl det europapolitiska programmet som fp antog några dagar senare, där vi vill ha en rejäl översyn och bantning av alla dessa stödfonder, dock utan att kasta ut barnet med barnvattnet så att säga. Vi vill minska regeldjungeln och förbättra utvärderingen. Med skarpare redovisningskrav för länderna så kan vi se till att pengarna bara går till det som det var tänkt, främst till de fattigaste regionerna i de nya medlemsländerna. Länder som har hämtat ut stöd på felaktiga grunder ska betala tillbaka!

Påverka grundlagsutredningen!

Som liberal och demokrat blev jag väldigt glad i fjol när allianspartierna + mp hade kommit överens om ett förslag till nya grundlagar för Sverige. Det var som en önskelista med angelägna liberaliseringar som Sverige verkligen behöver, då våra grundlagar internationellt sett är mycket fattiga och omoderna.

Desto mer bestört blev jag när det stod klart att allianspartierna + mp, fastän de var i majoritet, i princip lämnade walk-over och lät socialdemokraterna komma med vilka ändringar de ville. Det förslag som nu är ute på remiss är betydligt svagare.

Men det är som sagt ute på remiss - till alla! Alla organisationer och privatpersoner får lämna sina synpunkter före den 30 april i år. Utnyttja din rätt som medborgare att se till att Sverige får grundlagar värdiga 2000-talet! Bl a Anne-Marie Pålsson har pekat på hur dåligt det står till och hur nuvarande grundlagar gjort det möjligt för socialdemokraterna att växa ihop med staten.

För att sammanfatta – här är några guldkorn som alliansen och mp var redo att ge oss:

  • Personvalsspärren tas bort. Flest kryss vinner. Makten över de folkvalda flyttas alltså från partierna till väljarna. Det blir personval på riktigt.
  • Skilda valdagar för riksdags- och lokalval. Ett val i taget, så att väljarna kan skilja på frågorna så att vi slipper åter se oärligheter som sossar som går till kommunval på frågor som inte beslutas av kommunen.
  • Sverige får en författningsdomstol. Politikerna får inte driva igenom grundlagsmässigt tveksamma lagar, som FRA-lagen, utan att det prövas mot grundlagarna i en domstol.

...men så här urvattnat blev det när socialdemokraterna hade fått säga sitt:

  • Personvalsspärren blir kvar, den sänks bara till fem procent, vilket fortfarande är på tok för högt. Vi kommer även fortsättningsvis få stå ut med riksdagsledamöter som är mer valda av sitt parti än av väljarna, och som därmed följer partipiskorna hellre än sin övertygelse.
  • Valdagarna skiljs inte. Sossarna anser att separata valdagar sänker valdeltagandet, och menar därmed att det är mer demokratiskt (eller åtminstone lättare för dem att vinna då?) att få halvhjärtade, oinformerade röster, jämfört med att partierna får svart på vitt att de kanske har lågt förtroende och därmed låg legitimitet.
  • Ingen författningsdomstol, bara ett borttagande av det s k "uppenbarhetsrekvisitiet".

Säg ifrån! Skicka ditt remissvar så att det har inkommit till Justitiedepartementet senast 30 april 2009.
E-post: registrator@justice.ministry.se
Adress: Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm

På regeringens webbplats kan du läsa grundlagsutredningen och tips på hur ett remissvar skrivs bäst.

09 februari 2009

Plats 35 på valsedeln

Hemkommen från mitt första partiråd så är jag nu vald till plats 35 på folkpartiets valsedel till Europaparlamentet. Anledningen till att jag åkte upp en placering var inte för att någon lyckades ändra i valberedningens förslag – det rubbades inte en millimeter – utan för att en person ovanför mig hade hoppat av.

Jag vill ändå tacka de som pläderade för att jag (och därmed Kalmarregionen) skulle få en högre plats. Valkampanjen hade varit lättare att föra om man hade funnits på valsedelns framsida. Men nu får vi göra vad vi kan av det vi har!

I afton ska jag prata om Europa på Folkpartiet liberalernas i Kalmar årsmöte och nästa måndag på motsvarande årsmöte i Mönsterås. Hoppas vi ses där!

04 februari 2009

Lik i garderoben

”Alltid” är ett ord som förpliktar, om man vill hålla sig till sanningen. Kommunalrådet Johan Persson (s) försvarar Nasim Maliks (s) agerande under och efter den omtalade ”freds”demonstrationen och sätter sig på riktigt höga hästar:

Socialdemokraterna har alltid tagit avstånd från alla typer av rasism, nazism och terrorism.

  • Alltid? Jojo, jag vill dra mig till minnes historielektioner om hur Per Albin Hanssons (s) regering* under andra världskriget upplät svenska järnvägar för att låta Nazityskland frakta sina soldater till Finland. Men det är kanske Perssons definition av ”ta avstånd”. 
  • Socialdemokraternas bildningsförbund och dess studentförbund har vid upprepade tillfällen bjudit in försvarare av terrordåd och andra mörka krafter som talare till sina seminarier. Avståndet bara ökar.
  • Den historiskt mer bevandrade än jag kan säkert hitta fler exempel.

Thoralf Alfsson (sd), som startade diskussionen, kontrar emellertid genom att parafrasera:

Vi Sverigedemokrater har alltid tagit avstånd från rasism, nazism och terror!

…jag tror jag slutar där.


*) Jo tack, jag vet att den där regeringen innehöll på tok för många partier.

Jag sticker till Göteborg

Nu har jag hastigt anmält mig till Folkpartiets partiråd i helgen, där EP-valsedeln och det europapolitiska programmet ska fastslås. Jag har nämligen fått veta att jag som EP-kandidat har yttrande- och yrkanderätt på mötet, vilket jag tänker använda för att säga några ord om min syn på valberedningens förslag till valsedel och slå vakt om att programmet blir något som jag rakryggat kan gå till val på.