18 september 2008

Friskolor höjer kvaliteten i de kommunala skolorna

Det är inte bara Skolverket som slår fast detta (trots vänsterns tandgnisslande), utan även ett enkelt skolbesök bekräftar hur konkurrensen sporrar alla att erbjuda en bättre skola. Igår var jag på Vasaskolan i Kalmar, som känner påtaglig konkurrens från den fristående Södra Skolan ett stenkast därifrån.

Rektorerna presenterade bland annat en enkät som de har skickat ut till föräldrar för att visa att de bryr sig och för att kartlägga vad föräldrarna tycker är viktigast för sina barn vid val av skola och varför de eventuellt inte vill sätta sina barn i Vasaskolan. Rektorerna berättade även om hur de på ett nytt sätt börjat slå vakt om trivseln i hela skolgången, redan från förskolan. De tar inga elever för givna, utan varje elevs/förälders förtroende måste förtjänas.

Bra jobbat Vasa, tycker jag! Vissa elever/föräldrar kommer att välja er och vissa kommer att välja friskolor. Men eftersom ni alla anstränger er för att bli ännu bättre, så kan de alla oavsett skola känna sig som vinnare!

Inga kommentarer: