29 mars 2010

KF-bloggande 4: rätt till förskoleplats vid delat boende

Vi fastslog även en omreglering av maxtaxa för förskola m m. Den innebär bland annat att kommunen ska ha en skyldighet att fixa plats åt ett barn, även om föräldrarna har delad vårdnad och bara den ena föräldern bor i kommunen. Det tycker jag var bra. Skilsmässor är tyvärr en del av verkligheten, men då måste vi göra det bästa möjliga av det. Ett barn måste ha rimlig möjlighet att leva med båda sina föräldrar. Vi fick även in en formulering som sade att barnets perspektiv alltid måste stå i första rummet.

Inga kommentarer: