19 mars 2009

Vänsterblocket förlorade omröstning - körde över beslutet mötet därpå

Följande pressmeddelande gick ut igår kväll:

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i februari att en extern konsult ska göra en genomlysning av verksamheten för att med utomstående ögon hitta effektiviseringar och besparingar. Beslutet var ett initiativ från alliansen som kunde röstas igenom då hälften av politikerna från vänsterblocket inte hade närvarat på heldagsmötet. Alternativet hade varit att spara genom att minska på personaltätheten i skolan och förskolan.

Men när nämnden sammanträdde igen idag så hade vänsterblocket samlat fler av sina politiker och ändrade beslutet på sittande möte.

Cecilia Strömberg (s) hävdar att detta var ett svar på återremissen, men det är struntprat, säger Björn Brändewall (fp). Vi hade beslutat om en återremiss för att få en extern genomlysning av förvaltningens verksamhet och kostnader. Men någon sådan har inte gjorts. Man har inte gjort någon upphandling. Man har inte ens tagit in offerter. Man har bara höftat till med några belopp (”mellan 100 000 kr och 450 000 kr”) och sen sagt att det var för dyrt. Men det vet man ju inte förrän man tagit in några anbud! Och det är för övrigt en rejäl skillnad på 100 000 kr och 450 000 kr.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet visar upp en chockerande brist på respekt för den demokratiska processen. De struntar i demokratiskt fattade beslut så fort det passar dem. Det är uppenbart att de aldrig hade en tanke att verkställa beslutet.

– Det är sandlåde-fasoner! Om vänsterblocket bryr sig så mycket om skolans och förskolans ekonomi, så kunde de gott ha bemödat sig att närvara på mötet när det beslutades. Hur skulle det se ut om vi i alliansen betedde oss på samma sätt, och försökte riva upp varenda (s)-beslut månaden efter? Det märks att vänsterpartierna skäms över sin dåliga mötesnärvaro och försöker skyla över beslutet. De vågade inte ens skriva något om sina intentioner i handlingarna inför dagens möte.

Ragnar Olsson (v) sa att han inte tycker att förvaltningen har råd med utgiften som en konsult skulle innebära. Detta från samma person som i höstas godtyckligt slängde in en utgift på 100 000 kr i marknadsföring i budgeten under sittande möte. Samtidigt sa han idag att det inte spelar någon roll hur mycket genomlysningen skulle kosta. ”Om det kostar en enda krona, så är det en felsatsad krona”, sade Ragnar Olsson.

– Detta trots de besparingar det kan leda till! Det är inte i ekonomin som skon klämmer för vänsterblocket. De kan helt enkelt inte stå ut med att alliansen skulle få besluta om drygt 100 000 kr i en nämnd som omsätter 600 miljoner kr! Deras prestige förblindar dem och förhindrar att vi kan få bukt med vänsterns egna besparingskrav*, avslutar Björn Brändewall.

(*=Besparingskraven är som bekant något som beslutades när vänsterblocket klubbade igenom sin budget i kommunfullmäktige i fjol. Allianspartierna sade nej till denna besparing, men förlorade omröstningen. Alliansen försökte inte riva upp det beslutet månaden därpå.)

Inga kommentarer: