06 mars 2010

Efter Lissabonfördraget: EU börjar försvara integriteten

I ett politiskt klimat som präglats av kompakt storebrors-mörker har vi på sistone sett några integritetsvänliga ljusglimtar. Det är en välbehövlig omväxling!

Europaparlamentet ger kommissionen och ministerrådet en knäpp på nosen – den andra på kort tid – vad gäller att lämna ut flygpassagerares uppgifter till USA och Australien. Ett protestupprop från den liberala gruppen får gehör från de flesta partigrupperna. SvD skriver:

I och med Lissabonfördraget flyttar nu Europaparlamentet fram sina positioner. I februari röstade parlamentet ner det så kallade Swift-avtalet med USA – ett avtal som tidigare gett amerikanska myndigheter tillgång till uppgifter om banktransaktioner.

(...)

Nu har dessutom ytterligare en stridsfråga dykt upp. I dag har myndigheter i USA och Australien tillgång till uppgifter om flygpassagerare som flyger från EU till länderna. I dessa så kallade PNR-uppgifter – där PNR står för Passenger Name Records – ingår allt från var passageraren köpt sin biljett till hur biljetten betalades.

(...)

Med Lissabonfördraget har Europaparlamentet nu fått i uppdrag och godkänna eller förkasta det redan befintliga avtalet – och nu ser motståndarna sin chans.

Det var väl en himla tur att Miljöpartiet och Vänsterpartiet förlorade kampen om Lissabonfördraget. Utan det så hade det folkvalda parlamentet inte haft denna makt.

Dessutom har datalagringsdirektivet, lagen som Thomas Bodström (S) kilade till Bryssel med när han inte fick igenom den i Sverige, förklarats strida mot Tysklands konsitution.

Men vad kommer att hända i Sverige? Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycks byta åsikt i frågan varenda dag. Det ser ut som att de kommer att ge upp frågan för att få regera tillsammans med Socialdemokraterna.

Är Sverige tvunget att säga ja till datalagringsdirektivet, om våra grundlagar inte är lika bra som Tysklands? Här ser vi hur mycket tryggare det hade varit om Folkpartiets krav på författningsdomstol hade varit verklighet!

Uppdatering: superduktige riksdagskandidat-kollegan Mathias Sundin (FP) konstaterar kallt att om han blir invald kommer han inte att rösta för datalagringsdirektivet, oavsett vilket block som styr. Och det är ett löfte som jag bara kan instämma i!

(Det mesta via HAX. Läs även Mathias Sundin, Annika Beijbom, Mark Klamberg, Emma Opassande och Liberati.)

Inga kommentarer: