29 mars 2010

KF-bloggande 2: helkväll om barnens situation

Inger Hilmansson (FP) frågade om vi kan få en helkväll för alla politiker i kommunfullmäktige där vi diskuterar och utbildar oss om barnens situation i kommunen, t ex med föreläsning från folkhälsoinstitutet. Detta för att möta bland annat signaler om ökad ohälsa bland barn, som Folkpartiet försökte rikta ljuset på redan under förra mandatperioden. Johan Persson (S) svarade att han inte har något emot en sådan kväll, om bara de olika partiernas gruppledare kommer överens om formerna.

Det låter lovande! I Barn- och ungdomsnämnden sitter det inte så många kommunfullmäktige-politiker, så det vore bra om dessa frågor lyftes lite mer för politikerna "på högre ort".

Inga kommentarer: