10 mars 2010

#gategate: vägen till helvetet är kantad med goda föresatser

Sebastian Hallén (FP) har skrivit ett långt och mycket viktigt blogginlägg om #gategate, individens utsatthet inför statliga övergrepp och om hur Folkpartiets rättspolitiske talesman Johan Pehrson driver en linje som bara gör saken värre.

Jag kan bara instämma. När man aktivt driver en politik som underminerar den uppväxande generationens förtroende för ordningsmakten så har man stakat ut en väg mot rättssamhällets upplösning.

Inga kommentarer: