29 mars 2010

KF-bloggande 3: bygg Västra malmen rätt från början, säger Alliansen!

Sen diskuterade vi ett planprogram för hur vi ska bebygga området kring Västra malmen. Många alliansföreträdare klagade på att en massa parkeringsplatser skulle försvinna och att de framtida parkeringsmöjligheterna skulle utredas i efterhand, när allt var färdigbyggt. Vi tyckte att man ska utreda sånt innan det är för sent att göra något åt det. Många i Kalmar reser långa distanser, för vi är en glesbefolkad kommun. Hur ska mamma kunna ta med sig barnen till simhallen om hon måste droppa av dem vid badet och sedan köra bort några kvarter för att parkera bilen. Jonas Löhnn (MP) instämde i att bilen är en viktig sak för människors frihet och känsla av frihet. Då undrar jag lite konspiratoriskt om det är därför som de rödgröna i Kalmar bedriver en praktiskt taget bilfientlig politik? Stoppa bilarna - stoppa friheten?

Anna-Britt Wejdsten (FP) var dessutom kritisk till att kommunens barnchecklista, som enligt beslut ska genomsyra alla utredningar, inte hade använts när man tog fram denna plan. Barnchecklistan ska se till att barnets situation beaktas i alla utredningar, det finns det beslut på, men kommunalrådet Birgitta Elfström (S) hade vid ett tidigare möte sagt att inte gick efter barnchecklistan längre. Istället har de rödgröna börjat använda en ny lista på tre punkter, som inte har beslutats i kommunfullmäktige. Vad är detta för lista? När får vi se den? Elfström förnekade att hon skulle ha sagt så, men Wejdsten ansåg sig ha stenograferat uttalandet ordagrant, och efter det protesterade inte Elfström längre.

Inga kommentarer: