29 mars 2010

KF-bloggande 1: lågenergilampor dåligt för barnen i förskolan?

I kväll har vi haft kommunfullmäktige-möte i Kalmar, och det var flera ärenden som handlade om barns och ungdomars situation i kommunen. Jag har prövat att maraton-blogga, men eftersom jag inte hade internetuppkoppling i salen så publicerades det nu, i klump, några timmar senare. :)

Christopher Dywik (KD) ställde en skriftlig fråga om vilken sorts lampor som används i kommunens belysning. En perifer fråga, kan tyckas, men de lågenergilampor som kommunen använder innehåller kvicksilver, och kräver rigorös sanering av rummet om de går sönder. Christopher oroade sig framför allt för hur det skulle gå för barnen när en lampa går sönder på en förskola.

Ansvarige politikern Ingvar Nilsson (S) svarade att kommunen inte använder lågenergilampor för att de vill, utan för att det är skruvfattning på alla armaturer. Men Christopher visade upp en bild på de miljövänligare LED-lamporna, och menade att dessa har just den skruvfattningen som behövdes.

Tunt svar, kändes det alltså som. Vi får se om Christopher gräver vidare.

Inga kommentarer: