25 september 2008

Answer: Go crazy!

”What would you do in Las Vegas if you could keep all your gains but pass the losses on to taxpayers?”

Johan Norberg sammanfattar varför amerikanska staten inte bör gå in och lösa ut sina konkursfärdiga bolåneinstitut. Det sammanfattar även varför Kalmar kommun inte borde driva så många bolag.

Inga kommentarer: