15 september 2008

Fp: Polisen får inte använda PKU-registret

Vissa har passat på att gå ur PKU-registret medan det fortfarande går. Om du inte vet vad det är, så är det ett blodprov/vävnadsprov som togs när du var nyfödd (fr o m 1975) och som dina föräldrar gav sitt medgivande till att lagra, därför att läkarna lovade att de bara skulle använda det för medicinsk forskning.

Sedan dess har polisen börjat ta saken i egna händer och använda denna information för att koppla ihop folk med DNA. Det har dom inte tillstånd till, men det har de gjort ändå. Regeringen har med anledning av detta startat en utredning om det här ska vara lagligt eller inte. Man vill ha klarhet, eftersom två olika lagstiftningar krockar här.

Bra så långt. Men ett av de obehagligare inslagen i utredningen är att det diskuteras om man ska göra det omöjligt att gå ur registret. Ett register som det alltså var frivilligt att gå med i, och som dina föräldrar, inte du själv, gav samtycke till. Och medan detta utreds så uppmanas vi att sitta still i båten och inte lämna registret förrän de hunnit göra det förbjudet.

Därför är det oerhört tacksamt att Folkpartiet liberalerna redan nu klargör att de inte kommer att tillåta polisen att snoka i PKU-registret. Det är mycket vågat att sätta ned foten flera månader innan en utredning presenteras. Men samtidigt visar det på en ideologisk ryggrad som jag ser alltför sällan i rikspolitiken; att man redan från början vet att oavsett vilka avvägningar som måste göras mellan integritet och brottbekämpning, så finns det vissa ingrepp som man helt enkelt inte GÖR mot sina medborgare.

Tänk om de hade vågat göra likadant i FRA-frågan.

Inga kommentarer: