26 september 2008

Tvångsförflyttning av särskolebarn

Till måndagens kommunfullmäktige har jag skrivit en interpellation riktad till Cecilia Strömberg (s), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden:

Socialdemokraterna är det parti med mest inflytande över de politiska beslut som fattas i vår kommun. När halva mandatperioden gått är det dags att börja titta på vad det styrande partiet lovade i valrörelsen och hur de uppfyller dessa löften.

I socialdemokraternas valmanifest, som skulle beskriva deras ”ambitioner och vallöften till Kalmarborna”, fanns det 100 konkreta förslag. Under avsnittet ”Skolan” fanns förslaget: ”Ge barn med särskilda behov extra stöd.”

Sedan valmanifestet presenterades har socialdemokraterna avvecklat särskolan på Lindö. Som ordföranden i Barn- och ungdomsnämnden hävdade du att det inte fanns några ekonomiska motiv bakom flytten av eleverna – som skedde mot föräldrars och elevers vilja.

Även särskolan på Björkenäs avvecklades och den siste autistiske pojken där hänvisades till ett källarutrymme på Oxhagsskolan, även här under protester från föräldrarna. Då hette det att man lade ner skolan för att det inte fanns några elever – Något som Riksförbundet för utvecklingsstörda kommenterade med ”att elevantalet minskar är inte konstigt, de har ju valt att tömma skolan. Det finns ett behov av platser från andra håll i länet, men det verkar som att de inte vill ha hit dem.” (Barometern-OT 29 september 2007)

Extra anmärkningsvärt i Björkenäsfallet var att pojken redan hade blivit flyttad när vi politiker i Barn- och ungdomsnämnden skulle fatta beslut om en eventuell flytt.

Därför undrar jag:

  • På vilket sätt anser du att tvångsflytt av särskolelever är ett extra stöd?
  • Anser socialdemokraterna att man tar särskoleelevernas demokratiska rättigheter på allvar om man avvecklar skolan de går på och först därefter ber folkets representanter att besluta om en avveckling?

Inga kommentarer: