08 juni 2013

Mer om John Bauer

I Barometern skriver jag lite mer om Karl-Oskarskolans övertagande av John Bauer-gymnasiet, tillsammans med kollegorna Birgitta Nordlöw och Lene Polteg.
I Kalmar och i de flesta kommunerna ser John Bauer-gymnasiet ut att bli kvar, med en ny ägare. Men ett fåtal skolor läggs ned, och det är i sig inget konstigt. Det betyder ju egentligen att elever har hittat något bättre på andra skolor, tack vare att de fick välja.
Det här tycks ha skötts enligt reglerna, men en sak är viktig att påpeka. Till skillnad från eleverna så ska inte företag kunna hoppa in och ut ur skollokalerna när det passar dem. Vi vill ha långsiktiga åtaganden som sätter eleven i centrum. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) startade för två år sedan Friskolekommittén, som härom veckan kom överens om att Skol­inspektionen ska kunna kräva långsiktiga ägarambitioner för att ge tillstånd att driva skola, även när skolan byter ägare. Snart blir detta lag. Både elever och lärare ska kunna känna trygghet i sitt val av skola.
Läs hela!

Inga kommentarer: