14 juni 2013

Om rapporterna om vanvård på Smedängen

UPPDATERING: Här kan du lyssna på hur debatten gick.

Barometerns artiklar om vanvård på Smedängen har varit förfärande. Jag har idag skickat in följande fråga till Steve Sjögren (S), omsorgsnämndens ordförande, som jag vill diskutera på kommunfullmäktige på måndag. Kom gärna och lyssna!
En vårdtagare är inte en sak, utan en människa och ska behandlas med värdighet. Ett värdigt bemötande är ännu viktigare när personen är gammal och svag och kanske har svårt att hävda sig. Man ska definitivt inte få höra att människorna som man är beroende av egentligen önskar livet ur en.
Barometerns artikelserie om Smedängens äldreboende de senaste dagarna vittnar om skrämmande grov och utbredd vanvård. Enligt uppgift slår personal vårdtagare. Använda blöjor återanvänds och byts slarvigt. En rörelsehindrad lämnas i sticket hela dagarna. Vårdtagare hånas och fotograferas i förlöjligande syfte. Allt inramat i en hysch-hysch kultur där tillbud inte rapporteras.
Först kritik från två vikarier, som enhetscheferna inte känns vid och som verksamhetschefen förnekar. Men sedan träder mångåriga medarbetare i omsorgen fram och bekräftar anklagelserna om en vanvårdande kultur på vissa avdelningar. 
Först sa förvaltningen att detta skulle internutredas, men sedan har du sagt att det ska bli en extern utredning. Jag tror att det sistnämnda är nödvändigt. På samma sätt som poliser inte ska utreda andra poliser, måste det ske en extern utredning för att undvika ytterligare spekulationer om en kultur där kritik tystas ned.
Med anledning av detta undrar jag:
- Hur kommer denna externa utredning att gå till, när kommer den vara klar och till vilka kommer den att presenteras? 
Björn Brändewall (FP)

Inga kommentarer: