14 juni 2013

Har Kalmar sökt pengarna för förstärkt elevhälsa?

Inför kommunfullmäktige på måndag har jag lämnat in denna interpellation / skriftliga fråga till Bertil Dahl (V), kommunalråd med särskilt ansvar för bl a personalfrågor, folkhälsofrågor och hållbar utveckling. Mötet som diskussionen kommer att ske på är öppet för allmänheten, så kom gärna och lyssna.
Att barn mår bra både fysiskt och psykiskt är en förutsättning för att de ska kunna ta till sig nya kunskaper i skolan ordentligt. Barn som mår dåligt lär sig dåligt. Detta har vi i Folkpartiet liberalerna återkommit till många gånger. I vårt budgetalternativ för Kalmar 2013 satsade vi mer på skolan än något annat parti, med stort fokus på elevhälsan.
I Kalmar går det drygt 2000 barn per skolpsykolog om man även räknar in förskolan – och det tycker jag att man ska! På mindre skolor finns ingen kurator utstationerad, utan kommer på förfrågan. Det har gett personal och elever intrycket att skolan inte har någon egen kurator, vilket kan minska benägenheten att tillkalla en kurator, och detta måste förvaltningen jobba mer på. År 2008 avskaffade Kalmar den sista sjukgymnast-tjänsten i skolan för att spara 221 000 kronor.
Men nu finns det resurser att få. Alliansregeringen avsätter 650 miljoner kronor inom perioden 2012-2015 för att stärka elevhälsan i kommunerna. Merparten av pengarna används till ett riktat statsbidrag som kommunerna kan söka för att anställa fler skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och specialpedagoger. Medel avsätts också till fortbildning av personal inom elevhälsan, särskilt för personal i socialt utsatta områden.
Elever som får stöd och mår bra under skoltiden får bättre förutsättningar i vuxenlivet. Det är både mänskligt och ekonomiskt bra om kommunen kan förebygga arbetslöshet, ohälsa, missbruk eller annat utanförskap. Här finns pengar att söka för att stärka elevhälsan i Kalmar.
Med anledning av detta undrar jag:
  • Har Kalmar sökt statliga medel för förstärkning av elevhälsan 2013, och hur mycket i så fall? 
  • Vilken personalkategori anser du skulle vara mest behjälpt av ett sådant stöd för Kalmar kommuns elevhälsa?
Björn Brändewall (FP)

Inga kommentarer: