03 juni 2013

Så får vi fler skickliga lärare

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) skriver idag i DN tillsammans med lärarfacken, SKL och Friskolornas riksförbund om hur de ska staka ut vägen till framtidens lärarroll.

Regeringen skjuter till pengar för karriärtjänster för lärare, vi minskar administrationen, och ett skolforskningsinstitut inrättas. Vem som helst ska inte längre kunna komma in på lärarutbildningen - bland annat ska det införas en miniminivå på högskoleprovet. Övningsskolor införs där blivande lärare kan arbeta med elever under kvalificerad handledning. Inte bara skolbarn, utan även lärarstuderande ska kunne få betyg.

Totalt är det 10 viktiga punkter för att skapa bättre och mer välbetalda lärare, vilket är en investering i barnen och samhället på mycket lång sikt. Vi tror på framtiden!

Läs hela!

Inga kommentarer: