28 juni 2013

Helt felaktig rubrik om cyklar på Ölandsbron

Idag skriver jag och Inger Hilmansson (FP) på Barometerns insändarsida om att cyklister och fotgängare borde få åka gratis cykelbuss över Ölandsbron. Detta borde vara ett statligt ansvar eftersom staten inte tillåter dem att ta sig till Öland för egen maskin.

Rubriken tidningen satte blev dock ”Bygg gång- och cykelbana på Ölandsbron”, vilket vi definitivt inte hade föreslagit! Tvärtom hänvisade vi till Trafikverkets bedömning att det är för farligt att gå och cykla bland bilarna på Ölandsbron. Rättelse är begärd.

Man får verkligen hoppas att folk läser mer än bara rubrikerna och signaturerna…

1 kommentar:

Peterman sa...

Headline Man won't give a damn.

Ö h t tycker jag att tidningar borde vara tydligare med att det ofta (alltid?) är de själva som sätter rubriker på insändare, även insändare som redan har en rubrik.