17 maj 2009

EU har givit oss fred

Bengt Nordström skriver i Barometern den 11 maj att EU är ”beslutsimpotent” på områden som att ”säkra freden i Europa”. Därmed antyder han att det inte går så bra. Han har kanske missat att unionen under sina 60 år har varit helt förskonad från krig. Innan vi grundade EU så var det nästan alltid krig någonstans i Europa - århundrade efter århundrade.

Anledningen till freden är enkel. EU handlar främst om att underlätta handel mellan människor. Handel bygger på tillit. Du handlar inte med någon som du inte litar på. Och du startar inte krig mot din handelspartners land, för då ryker din egen ekonomi också. Därför hittar du fredliga lösningar istället.

Därför är det inte så konstigt att partier på vänsterkanten, som hatar frihandel, försöker använda EU till att bestämma över så mycket annat istället. De vill inte ha de grundläggande aspekter av EU som råkar gå emot vänsterns ideologi - trots att det är dessa aspekter som bekämpar fattigdom, främjar demokrati och bygger fred.

Däremot har Bengt Nordström helt rätt i att flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg är en vederstyggelse, pinsam och antidemokratisk. När EU-minister Cecilia Malmström (FP) satt i Europaparlamentet så blev fick hon ett löfte av EU-kommissionär Margot Wallström (S) att om Cecilia samlade in en miljon underskrifter, så skulle Margot ta upp frågan i kommissionen. (Parlamentet får nämligen, dumt nog, inte rösta om saken om inte kommissionen sätter det på dagordningen.)

Jag var en av de många som sprang omkring på gator och torg och samlade in namnunderskrifter, och i augusti 2006 nådde vi en miljon. Vi väntar fortfarande på att Margot Wallström ska infria sitt löfte!

Inga kommentarer: