19 maj 2009

6-9 skolor: ingen lösning är perfekt

Roger Nilsson har skrivit en insändare om de problem som även det nya förslaget till 6-9 skolor ger.

En av de detaljer som uppskattats i planeringen av sex till nio skolan är att man har planerat att låta sexorna integreras fullt ut med övriga årskurser. Detta innebär att sexorna skulle delas in i nya klasser och gå i de nya klasserna till och med nian. Hur ska detta hanteras nu när vissa elever kommer i sjuan? Hur tryggt känns det för de barn, som bytte lärare mellan fyran och femman, som ska börja i sexan och kanske redan efter sexan blir tvungna att byta lärare igen?

Det är vettiga synpunkter han har, men jag vet inte hur ett perfekt beslut på onsdag skulle kunna se ut. Jag tror inte att vi kan göra alla nöjda hur vi än försöker pussla ihop lokalerna och lärarna i kommunen, särskilt inte så länge Kalmar styrs av en S-V-MP-majoritet som skär ner på skolan så att vi får för få pusselbitar att lägga pusslet med.

Jag vet inte, nu kanske vänsterpartierna ska kalla till en ny presskonferens i eftermiddag igen och presentera ännu ett nytt förslag?

Jag tänker nog lägga mitt krut på morgondagens möte på att se till att skolorna får ha kvar delegationen om flexibilitet. Då får organisationen anpassa sig på ett naturligt sätt efter förutsättningarna de kommande åren. Jag uppfattar ändå inte 6-9 organisationen som ett permanent eller ens särskilt långsiktigt projekt; om några år kommer arbetslagen att bestå av lärare som har gått den nya lärarutbildningen, där man utbildar lärarna för årskurser 1-3, 4-6 och 7-9. Då kommer inte en 6-9 organisation att vara särskilt aktuell längre.

Jag hoppas att så många som möjligt uppmärksammar Rolands uppmaning och kommer på Barn- och ungdomsnämndens sammanträde imorgon. Det är på Bergavikskolan kl 13-17. Allmänheten har inte yttranderätt under själva sammanträdet, men det kan vara nog så viktigt att vara med när era politiker fattar beslut som berör er, och se till att vi kan se er i ögonen medan vi fattar besluten.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Varför inte bara "lyfta in" 6:orna (samma elever - samma lärare) - bara nyttja lokaler - alltså slopa 6 -9 tänket - så blir det en naturlig uppblandning som tidigare i 7:an?!! Jag kan ej förstå - vilken pedagogisk vinst man gör med 6-9... skall väl då vara att man kan skapa större klasser med färre pedagoger - men är detta en pedagogisk vinst?? är det bra för barnen??

Björn Brändewall sa...

Det svar jag fått från tjänstemännen när jag frågat ungefär detta, är att Kalmar har fler lärare än man har råd med, men man försöker lösa det genom pensionsavgångar så att det ska ske så smidigt som möjligt. (Bättre sent än aldrig) Problemet är att just de som är aktuella för pensionering jobbar i 1-6 skolorna, medan lärarna på 7-9 skolorna överlag är yngre och nyutbildade. Om 6:orna ska behålla sina lärare måste man alltså anställa nya 1-6 lärare, samtidigt som man redan har ett överskott på lärare som är utbildade för äldre barn.

Anonym sa...

Majoriteten av de lärare som arbetar i högstadiet i dag har en 4-9 utbildning dvs det går alldeles utmärkt för dem att arbeta på mellanstadiet. Det gör de nog gärna för att behålla sina jobb i de här svåra ekonomiska tiderna.

Anonym sa...

En stor del av de lärare som jobbar på "mellanstadiet" har 1-7 lärarutbildning, om en del av dessa börjar arbeta med de yngsta barnen och lärare 4-9 utbildning börjar arbeta med barnen på "mellanstadiet" löser man även detta problem. Men kan det vara så att tjänstemän och en del politiker tycker att det är "jobbigare" att flytta på peronal än på barn? Och visst för en del barn i åk 4,5 el 6 skulle det innebära att de får ny lärare, men det får de i en trygg och bra skolmiljö. Skapar man 6-9 org. blir det ju både nya lärare (ett flertal) och ny miljö, vilket alternativ känns bäst för barnen?
Nog kan det vara så att 6-9 organisationen ger möjlighet att skapa större klasser, och det ger ju knappast våra barn några pedagogiska vinster.

Anonym sa...

Det kan väl ändå inte vara ekonomiskt försvarbart att först satsa flera miljoner på en ny organisation för att om några år ev. organisera om pga ny skolplan och lärarutbildning. Varför inte avvakta och se hur den nya lärarutbildningen blir. Varför har inga andra förslag tagits fram? Det kan väl inte vara så att orsaken är att med en 6-9 organisation så är det lättare att skapa klasser med fler barn per lärare, dvs sämre lärartäthet. Ur senaste BoUnämndens mötesprotokoll:"Dessa krav på neddragningar leder till ett antal åtgärder som får direkt effekt på verksamheten, såsom avveckling av lokaler, större klasser, sämre persoanltäthet". Hur är det då möjligt att i samma ekonomiska läge satsa stora summor på en ny 6-9 organisation?

Anonym sa...

Åbyskolans barn som Roger syftar på i sin insändare byter lärare i åk 4 och nu även fortsättningsvis i åk 7. Utbildningen följer läroplan och dess mål oavsett vilken skola du går på. Läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och ska följas. Vi har fullt förtroende för våra pedagoger. /Marie

Björn Brändewall sa...

Anonym 09:05: Jag håller med om att andra förslag borde tas fram. Vi hade gruppmöte i alliansen igår, och där kom vi (fp+kd+m) fram till att vi borde återremittera det senaste förslaget så vi får en ekonomisk och pedagogisk konsekvensanalys av det. Jag skriver om det i min senaste bloggpost.