02 maj 2009

Öppenhet bättre HIV-bekämpare än stigmatisering

Steg för steg blir världen allt friare och tolerantare. Förra gången vi hade borgerlig regering fick homosexuella rätt att ingå partnerskap, och nu har vi fått igenom att de ska få gifta sig fullt ut. Love is in the air!

Rutger Nandorf menar dock, i insändare i Barometern, att detta är dåligt för att ”manlig homosexualitet är ett riskbeteende för hiv-smitta och aids”. Det är en ganska slarvig anklagelse. Hiv kan lika gärna smitta mellan män och kvinnor. Den tragiska hiv-spridning som skedde främst under 1980-talet berodde dels på att ingen visste vad det var för något. Det faktum att homosexuella drabbades hårdast var just för för att de inte fick ingå äktenskap!

Vi kan notera att om samhället redan då hade uppmuntrat stabila familjebildningar även för homosexuella, hade de inte varit hänvisade till hemliga och ofta tillfälliga sexuella relationer. Då hade hiv nog aldrig kunnat spridas i västvärlden i denna omfattning. Den spridning som ändå hade skett hade kunnat kartläggas och begränsas bättre, eftersom en smittad man hade kunnat berätta för läkaren vilka han har haft sexuella kontakter med.

Kort sagt, när moralister skambelägger och förbjuder andra människor att leva sina liv fritt, så flyttas verksamheten bara till det fördolda. Den enda skillnaden är att samhället förlorar insyn, vilket gör att människorna blir mycket mer utsatta och får svårt att söka hjälp när problem uppstår.

Vi måste inse att stigmatisering av homosexuella eller andra grupper inte löser några problem. Upplysning, öppenhet och tolerans är en bättre väg, inte minst för att bekämpa hiv. Fria människor hittar lösningar!


Kuriosa 1: Alla tycker dock inte som jag. Presidiet i St. Johannes församlingskyrkoråd ger Rutger Nandorf oreserverat medhåll med sakargument som "De synpunkter och fakta som RN lägger fram är obestridligen tydliga och korrekta." Som intäkt för sin hårda koll på fakta påpekar de även att den svenska kyrkan (införd på sent 900-tal) har ”i ett par årtusenden talat om 'att äktenskapet mellan man och kvinna var av Gud instiftat'”. (Min fetstil)

Kuriosa 2: Igår trädde den nya äktenskapsförordningen i kraft, och idag förrättade jag min första vigsel med den nya vigselakten, som kallar allt för äktenskap. Det var nog den första borgerliga vigseln som ägde rum i Kalmar med den nya akten.

Inga kommentarer: