09 april 2013

Liberalare invandring har skapat högkvalificerade jobb

Sedan 2008 har Sverige kraftigt öppnat gränserna för arbetskraftsinvandring. Innan fick t ex en arbetsgivare inte komma överens med en utlänning om ett arbete. Först var de tvungna att fråga det svenska facket om lov - en organisation som ingen av dem var medlem i eller hade bett att företädas av - för facket hade rätt att säga nej till anställningen om de tyckte att jobbet borde gå till en svensk istället. Sådana fullkomligt vansinniga lagar kunde stiftas när Sverige i årtionden styrdes av ett socialistiskt parti i tätt förbund med det fack som finansierade dem.

Men detta är lyckligtvis historia. Sverige uppskattas numera ha ett av världens mest liberala regelverk för arbetskraftsinvandring, och det är en av alliansregeringens reformer där jag är övertygad om att Folkpartiets påtryckningar varit avgörande för att det skulle bli verklighet.

Stockholms Handelskammares analys- och policychef Fredrik Johansson skriver nu i SvD om hur mycket arbetskraftsinvandringen har inneburit för svensk ekonomi, och tillbakavisar med fakta de invändningar om exploatering som vi ofta hör från vänsterhåll:
(B)ilden av att arbetskraftsinvandring i huvudsak skulle handla om lågkvalificerade och lågutbildade är inte bara grovt förenklad, den är helt enkelt fel. Utbildningsnivån hos dem som kommer hit är exempelvis högre än genomsnittet för den infödda befolkningen. (…) Mer än var tionde arbetskraftsinvandrad person till Sverige är en indisk it-specialist som jobbar i Stockholm. Totalt gjorde arbetsinvandringsreformen det möjligt för Stockholms näringsliv att anställa drygt 2 500 it-specialister under 2012. 
Arbetskraftsinvandringsreformen har alltså en direkt betydelse för spjutspetsen i det svenska näringslivet och för företagen i regionen. De som kommer hit fyller platser som annars inte skulle fyllas.
Detta är en utveckling som berikar både samhället och enskilda människors liv. Rätten att genom arbete få göra rätt för sig och bygga sitt liv i det land man väljer är i mitt hjärta en grundläggande mänsklig rättighet, men i alltför få länder är den verklighet. Fredrik Johansson understyker vikten av att vi inte backar från denna reform nu, utan snarare liberaliserar den ytterligare:
Arbetskraftsinvandringen gör det möjligt att ta till vara på en kompetens som saknas inom rikets gränser. Den skapar därmed tillväxt och annan sysselsättning. Det vore djupt olyckligt om enskilda och medialt uppmärksammade händelser skulle skymma detta och om vi istället valde att stänga våra gränser.
(…)
Från näringslivets sida är det fullständigt självklart att regler ska följas och det är viktigt att oegentligheter beivras. Alla – framförallt de som kommer hit – ska kunna lita på systemet.
Att skärpa regleringen kring arbetskraftsinvandringen vore däremot kontraproduktivt. Det finns redan i dag en stor och växande frustration med handläggningstider och annan byråkrati kring arbetskraftsinvandring. I väntan på grönt ljus väljer många talangfulla människor att söka sig någon annan stans.
Världen förändras, just nu snabbare än någonsin. När EU gav oss fri rörlighet av varor, tjänster och kapital så ökade det vårt välstånd, och knöt vänskapsband som byggde fred och demokrati i vår omvärld. Men dessa döda ting bleknar i jämförelse med den dynamik som finns i enskilda människor. Nästa rörlighetsreform handlar om människor, och den är dunderhonung för världsekonomin. Här kan Sverige ta täten, eller så kan vi bli omsprungna och lämnade i sticket.


Låt mig rekommendera den snabblästa boken Migrationens kraft av Fredrik Segerfeldt och Johan Norberg. Den ger fler exempel på hur migration får samhällen att blomstra, hur stängda gränser orsakar död och lidande, och redovisar forskning som uppskattar att världens rikedom kan fördubblas – fördubblas! – om migrationen och därmed människorna släpps fria.

3 kommentarer:

Roger Svensson sa...

Man undrar ju VILKA som Stockholms handelskammare argumenterar mot? I princip ingen, vare sig vänsterpartier eller Sd, har något emot invandring av högkvalificerad arbetskraft. Tino Sanandaji vid Institutet för näringslivsforskning slår dessutom ganska effektivt håll på deras svaga argumentation:

"Handelskammaren tycker att det är fantastiskt att 43% av arbetskraftsinvandrare har högskoleutbildning. Artikeln fuskar på flera sätt:

• Man påstår att arbetskraftsinvandrare är bättre utbildade än svenskar, då 34% av Sveriges har högskoleutbildning. Den senare siffran inkluderar även tonåringar som inte hunnit utbilda sig än och pensionärer från tidigare generationer då få utbildade sig. Numera utbildar sig långt större andel av varje kohort. Bland de som är min ålder (32) i Sverige så har 48% högskoleutbildning.

• Tramsigt att låtsas att kvaliteten på högskoleutbildning från Bangladesh och Afrika skulle vara lika hög som Sverige, och att ”högskoleutbildning” mäter samma sak.

• Andel som har högskolexamen är inte det enda måttet på utbildning. Bland 32-åriga svenskar saknar 2% grundskoleutbildning, jämfört med 14% av invandrare. Har aldrig sett siffror för arbetskraftsinvandrare, det vore intressant.

• Enligt Migrationsverkets siffror så utgjorde ”Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens” endast en dryg fjärdedel av arbetskraftsinvandringen år 2012. ”Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning” var nästan hälften.

• Hela artikeln går ut på att motivera högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Till och med särintressena själva medger dock att merparten inte är högkvalificerade. Säg att 30-40% av arbetskraftsinvandringen faktiskt är högkvalificerad. Vad exakt är då argumentet för arbetskraftsinvandring av den majoritet som inte är högkvalificerad? Varför inte bara införa en regel om att man måste vara kvalificerad, som Australien och Kanada?

• Kritiken mot arbetskraftsinvandring har främst rört den majoritet av arbetskraftsinvandring som inte är högkvalificerad. Handelskammarens enda svar är att mala på om den minoritet av arbetskraftsinvandrare som är högkvalificerade. Det är som om någon kritiserar den låga nivån på lärarutbildningen, och de ansvariga skriver en debattartikel som endast handlar om hur hög nivån på KTH och Karolinska är.

• Tecken på intellektuellt haveri bland Borgerliga/Miljöpartister att motivera arbetskraftsinvandring av icke-högkvalificerade med ”arbetskraftsbrist” i ett läge där vi vet att en million ofta lågutbildade i Sverige i arbetsför ålder saknar jobb."

Roger Svensson sa...

(forts)

Att fritt få bosätta sig varhelst man önskar har jag svårt att se skulle vara en mänsklig rättighet. Att fritt få lämna sitt land är det måhända, men lika lite som jag kan kräva att få bosätta mig i någon annans lägenhet så kan jag kräva att få bosätta mig på någon annans territorium om dess invånare inte önskar ha mig där.

Att i dagsläget hävda att EU, speciellt då euro-samarbetet, skulle ökat välståndet och demokratin känns minst sagt lite verklighetsfrämmande! Jag tror knappast att t.ex. Greklands och Cyperns befolkningar känner att deras välstånd har ökat i och med EU. Snarast har ju motsättningar mellan de europeiska länderna ökat, och odemokratiska rörelser skördat framgångar, i krisens spår. Finns inga som helst tendenser till att andra länder skulle öppna upp för oreglerad invandring, snarare är det så att utvecklingen i de flesta av våra konkurrentländer går mot en restriktivare eller selektivare invandringspolitik så man kan ju undra vilka länder som Sverige skall bli ”omsprungna” av?

Segerfeldts och Norbergs bok är läsvärd, men de är rätt tydliga med att oreglerad/omfattande arbetskraftsinvandring inte är förenligt med en välfärdsstat av Sveriges typ och att man måste acceptera att ren slum kommer växa fram: Migro
Statvetaren Peter Santeson har skrivit flera bra inlägg om det, bl.a. här: Inslag
Denna föreläsning av Sanandaji visar tydligt på problemen: Axess TV

Om man vill avskaffa den nuvarande svensk välfärdsstat så kan man mycket väl argumentera för oreglerad/omfattande invandring, men däremot är det rent vansinne att BÅDE säga sig värna den svenska välfärdsstaten och vilja ha oreglerad/omfattande invandring!

Emma sa...

Hade varit intressant att se en replik från dig på Roger Svenssons inlägg.
Tycker själv att invandring är bra, men att man ska vara ärlig med att invandring av människor som har mycket låg utbildning inte riktigt kan jämföras med invandring av högutbildade. Har du koll på hur det ser ut med utbildningsnivå på de 40000 som 2012 fick uppehållstillstånd inom kategorierna asyl, synnerligen ömmande skäl, anhöriginvandring samt kvotflyktingar? Hur ser utbildningsnivån ut bland de 7516 somaliska invandrarna som fick uppehållstillstånd 2012? Eller de 4767 afghaner som fick upphållstillstånd 2012? Jag är stolt över att Sverige har en generös flyktingpolitik, men man vinner ingenting på att låtsas som om all invandring innebär samma sak. Detta betyder dock inte att man ska välja bort "olönsam" invandring: bara att man ska vara medveten om skillnaderna istället för att tro att en högutbildad arbetskraftsinvandrare från Iran eller USA är samma sak som en person från Eritrea som aldrig haft möjlighet att gå i skola och är analfabet. Det är helt olika förutsättningar som dessa individer har, och innebär olika saker för vårt samhälle.