04 april 2013

Vad ska skolbiblioteken användas till?

Enligt den nya skollagen ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. För detta erbjuder Kalmars bibliotekarier många tjänster för att främja läsande m m hos barn och unga. Det är dock inte alla skolor som utnyttjar allt när de råder över skolbiblioteken.


I det här diagrammet, som vi tog del av på förra Barn- och ungdomsnämnden, kan man bland annat utläsa att 100 % av skolorna använde resurserna till utlåning 2012. Men bara 15 % använde dem även till läsfrämjande insatser.

Att väcka läslusten hos elever är bra för allt lärande, vilket jag skrivit lite om tidigare. Jag tycker även att förmågan till källkritik och sökmetodik (31 %) är mycket viktig att lära sig tidigt. I ”googlandets tidsålder”, när information av både hög och låg kvalitet finns tillgänglig på bara några knapptrycks avstånd, så ökar vikten av att kritiskt kunna värdera trovärdigheten i det man läser. Internet är en fantastisk kunskapskälla för vetgiriga unga, men det finns även en hel del struntprat där ute.

Härnäst ska biblioteken öka sin information till skolorna om vilka tjänster de erbjuder. Vad tycker du att skolorna bör prioritera av detta?

Inga kommentarer: