01 april 2013

På KS får jag se min motion "in action"

Jag tycker att det är viktigt att medborgare kan ha en dialog med förtroendevalda och påverka demokratiskt. Därför skrev jag i fjol en motion, om att alla Kalmarbor som ställer ett medborgarförslag ska kontaktas och uppmärksammas om sin rätt att yttra sig på det sammanträde där politikerna behandlar förslaget. Kommunfullmäktige sade ja till motionen, och det var nog första gången majoriteten hade bifallit någon av mina egna motioner.

I morgon ska jag få se resultatet av detta "in action" för första gången! På kommunstyrelsen imorgon kommer man att behandla flera medborgarförslag, och på minst ett av dem har förslagsställaren meddelat att han tänker komma och yttra sig.

Det handlar om Medborgarförslag om södra infarten och Linné-universitetets lokalbehov. Han har redan passat på att yttra sig skriftligt, så vi i kommunstyrelsen fick det på mail idag. Han är inte nöjd med det preliminära svaret, att kommunstyrelsen tänker säga nej till förslaget. Men en sak är han nöjd med:
Jag vill passa på tillfället och tacka för möjligheten att framföra mina synpunkter till KS.

Inga kommentarer: