05 april 2013

Med PRIO ska lärarna lägga tiden på rätt saker

Idag är jag i Stockholm med duktiga lärare och tjänstemän ifrån Kalmar och andra kommuner. Kalmar kommun är en av nio kommuner i landet som har antagits till den första omgången av utvecklingsarbetet PRIO, som drivs av SKL. Vi samlas på SKL i Stockholm för att utbyta erfarenheter kring förberedelsearbetet hittills.

Detta är ett sätt för oss att fördjupa arbetet med att lärare lär av varandra för att göra undervisningen ännu bättre. Med till exempel effektivare mötesrutiner kunde lärare i Stockholm frigöra tid för att gemensamt planera undervisningen. Så sprider vi goda erfarenheter istället för att varje lärare ”kör sitt eget race”.

PRIO handlar om att nå bättre skolresultat genom att använda lärarnas tid mer effektivt. Två skolor i Kalmar deltar i pilotarbetet: Djurängsskolan och Östra Funkaboskolan. Lärare på skolorna har utsetts till förändringsledare för arbetet. De ska utvärdera varandras skolor istället för sina egna, så att man får in nya ögon i verksamheten. Målet är att hitta arbetsformer som ökar elevernas måluppfyllelse!

Inga kommentarer: